Dolinšek, Ivan - Sadjar
06. 8. 1896 — 21. 5. 1974

Osnovno šolo je obiskoval v Šentilju in leta 1914 končal dveletno Vinarsko in sadjarsko šolo v Mariboru. Po končani 1. sv. v., v kateri je...  <<Več>>
Jelen, Anton - Sadjar
04. 1. 1907 — 17. 10. 1992

V Šentilju je obiskoval OŠ, v Šentjurju pri Celju kmetijsko šolo in v Mariboru vinarsko-sadjarsko šolo. Doma na kmetiji je bil zaposlen kot...  <<Več>>
Jelen, Florjan - Sadjar
29. 4. 1948

Obiskoval je OŠ Šentilj in OŠ Gustava Šiliha v Velenju, Vrtnarsko-sadjarsko šolo v Svečini in Srednjo kmetijsko šolo v Mariboru ter...  <<Več>>
Majer, Srečko - Maistrov borec, pedagog, sadjar


Rojen je bil v Mariboru leta 1899. Ob koncu prve svetovne vojne je bil Maistrov borec s spomenico. Bil je ustanovitelj prve obrtne in trgovske šole v...  <<Več>>
Praprotnik, Franc - Sadjar, pedagog
28. 1. 1849 — 20. 7. 1933

Služboval je v mariborski okolici in bil nadučitelj v Mozirju. Kjerkoli je živel, je ustanavljal drevesnice. Njegove mozirske drevesnice so pospeševale sadjarstvo v...  <<Več>>
Trobej, Alojzij - Šolski upravitelj, sadjar, pedagog, čebelar
20. 6. 1861

Osem let je delal v Rečici ob Savinji, potem se je zaposlil kot upravitelj v Šentilju pri Velenju, kjer je živel osemnajst let. Leta 1906 je po upokojitvi...  <<Več>>
Nastavitve zasebnosti