Dolejši, Štefan Maks - Obrtnik, direktor, družbenopolitični delavec
03. 3. 1944 — 14. 4. 2014

Osnovno šolo je obiskoval v Mekinjah pri Kamniku in Šoštanju, nižjo gimnazijo pa Šoštanju. Leta 1963 je zaključil učiteljišče v...  <<Več>>
Meh, Jakob - Obrtnik, gasilec
08. 7. 1910 — 13. 11. 2004

OŠ je obiskoval v Škalah, obrtno šolo v Velenju in leta 1934 opravil mojstrski izpit za stavbnega in pohištvenega mizarja. Od leta 1937 pa vse...  <<Več>>
Movh, Ivan - Obrtnik
18. 8. 1929 — 09. 5. 2019

Šolanje je zaključil na poklicni šoli in šoli za vodilne kadre v obrti ter postal slaščičarski mojster. Nadarjenost je podedoval po očetu (ta je...  <<Več>>
Pirečnik, Martin - Obrtnik
29. 1. 1929

Obiskoval je OŠ na Rečici ob Savinji in obrtno šolo na Ptuju ter opravil mojstrski izpit. Štirideset let je bil zlatar in urar v svoji obrtni delavnici v...  <<Več>>
Polak, Alojz - Obrtnik, športni delavec
27. 4. 1945

Osnovno šolo je končal v Šmartnem ob Paki.  V letih 1971−2002 je bil samostojni obrtnik (Kemična čistilnica Polak).  V letih 1962−1973...  <<Več>>
Polak, Jože - Obrtnik
02. 3. 1928 — 03. 3. 2011

Je eden prvih in najuspešnejših obrtnikov na območju občine Šmartno ob Paki. Star komaj sedemnajst let se je leta leta 1945 zaposlil v Tovarni usnja...  <<Več>>
Polovšak, Franc - Obrtnik
30. 3. 1903 — 01. 2. 1966

Cenjeni obrtni mojster, ki je izobrazil najmanj 20 mojstrov, se je po končani OŠ izučil za mizarja in opravil mojstrski izpit. Do leta 1937 je bil mizarski pomočnik,...  <<Več>>
Smodiš, Fran - Obrtnik
29. 12. 1864

Rodil se je v Rečici ob Savinji kot sin tržana Martina Smodiša, po domače Hlačuna, in njegove žene Marije, rojene Žuntar. 9. februarja 1890 se je v Velenju...  <<Več>>
Volk, Jakob - Obrtnik, kulturni delavec, gasilec


Na prehodu v 20. stoletje je bil krojaški mojster in lastnik večjega obrata kemične pralnice in barvarne ter predsednik obrtne zadruge okraja Šoštanj....  <<Več>>
Žmauc, Ivan - Tovarnar, obrtnik


Leta 1935 je v Šoštanju osnoval obrat za proizvodnjo lesne volne. Njegov brat Rudolf je vodil tovarno, ki je leta 1939 zaposlovala 13 delavcev in delavk.   <<Več>>
Nastavitve zasebnosti