Aškerc, Anton - Literat, prevajalec, kulturni delavec, politik
09. 1. 1856 — 10. 6. 1912

Izhaja iz revne kmečke družine. Nemško OŠ in gimnazijo je obiskoval v Celju, študij bogoslovja pa v Mariboru. Kot duhovnik je služboval v...  <<Več>>
Bačić, Josip - Literat, prevajalec, projektant
23. 10. 1932 — 20. 1. 2021

Nižjo gimnazijo je končal v Županji, tehnično šolo v Zagrebu in specializacijo v Švici, kjer je preživel deset let. Od leta 1975 živi v Velenju.   <<Več>>
Čede, Ivanka, Jana - Prevajalka, moderatorka
06. 5. 1937 — 05. 3. 2005

Obiskovala je OŠ Velenje. Po končani I. gimnaziji v Celju je na FF v Ljubljani diplomirala iz angleškega in nemškega jezika. Med študijem je bila...  <<Več>>
Haebler , Maria Louise baronica - Plemkinja, literatka, prevajalka
22. 11. 1873 — 21. 2. 1948

Maria Louise baronica roj. Suttner je bila hči Carla Gundaccarja barona Suttnerja, ministrskega sekretarja na cesarskem in kraljevem ministrstvu za kmetijstvo na Dunaju, in...  <<Več>>
Hliš, Danijela - Literatka, prevajalka
23. 8. 1949

V Šoštanju je obiskovala OŠ, v Svečini pri Mariboru pa končala sadjarsko-vinogradniško šolo. Nato je veliko potovala po Evropi (London,...  <<Več>>
Jelen, Ivanka - sestra Vesna - Redovnica, prevajalka
10. 1. 1958

Obiskovala je OŠ v Šentilju in Velenju, Gimnazijo Velenje in končala VII. gimnazijo na Viču. Po maturi 1977 je vstopila v noviciat v Kongregaciji šolskih...  <<Več>>
Klančnik, Karel - Literat, prevajalec, novinar, publicist
13. 10. 1928 — 16. 8. 1988

OŠ in meščansko šolo je obiskoval v Šoštanju, gimnazijo končal v Celju, dve leti študiral filmsko režijo na akademiji v Beogradu...  <<Več>>
Kristan , Zdenka - Sociologinja, prevajalka
03. 8. 1956

Obiskovala je OŠ Mihe Pintarja - Toleda. Po končani Ekonomski srednji šoli Celje je diplomirala iz sociologije in filozofije na FF UL in magistrirala na ISH -...  <<Več>>
Perović, Željko - Literat, prevajalec
27. 1. 1961

Končal je srednjo Železniško prometno transportno šolo v Mariboru. Kot prometnik na SŽ je delal v Podvelki, Rogaški Slatini, Rogatcu, Stranju,...  <<Več>>
Pirc, Dušan Milan - Literat, prevajalec, ljubiteljski kulturnik, urednik
08. 11. 1946

Obiskoval je osnovno šolo v Kranjski Gori in Idriji, nato opravil maturo na Gimnaziji Jurija Vege Idrija in diplomiral iz slavistike na Filozofski fakulteti v Ljubljani....  <<Več>>
Planko, Lado - Glasbenik, prevajalec, publicist, urednik, kulturni menedžer
01. 11. 1949

Obiskoval je OŠ Mihe Pintarja Toleda, maturiral na gimnaziji v Celju in študiral angleščino in francoščino na FF UL. Med letoma 1979 in 1985 je...  <<Več>>
Resman, Ivan - Literat, prevajalec
23. 4. 1848 — 05. 1. 1905

V letih 1861−1968 je obiskoval gimnazijo v Ljubljani, šest let je bil gojenec Alojzijevišča. Kot gimnazijec je ustanovil skrivno dijaško literarno...  <<Več>>
Rozman, Andrej - Doktor znanosti, prevajalec, pedagog
11. 10. 1947

Obiskoval je gimnazijo na Ravnah na Koroškem, študiral na FF v Ljubljani in nato na FF Univerze Komenskega v Bratislavi, kjer je diplomiral (1974) in doktoriral...  <<Več>>
Rozman, Janka Ivetta - Prevajalka, pedagoginja
14. 2. 1947

Po gimnaziji v Banski Bystrici je diplomirala iz slovaškega in nemškega jezika na FF Univerze Komenskega v Bratislavi, kjer je tudi magistrirala. V letih...  <<Več>>
Stridsberg-Jirku, Gusti - Literatka, prevajalka
27. 8. 1892

Mladost je preživela v Avstriji in ob propadu Avstro-ogrske monarhije prišla v Jugoslavijo. Spoznala je Koroško in Štajersko, nekaj časa je živela tudi...  <<Več>>
Zupanc, Marija - Pedagoginja, prevajalka
03. 10. 1914 — 04. 6. 2002

Obiskovala je OŠ v Žalcu in Ljubljani. Po končani mestni ženski realni gimnaziji je leta 1938 diplomirala iz romanistike na FF, pozneje pa še iz...  <<Več>>
Nastavitve zasebnosti