Brešar, Miroslav - Športnik, filmski ustvarjalec, fotograf
13. 1. 1958

Obiskoval je OŠ Gustava Šiliha, maturiral na RŠC in diplomiral na prvostopenjskem študiju na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in...  <<Več>>
Jakše Jeršič, Barbara - Fotografinja
16. 12. 1967

Po končani Srednji šoli za oblikovanje in fotografijo v Ljubljani in študiju Oblikovanja oblačil je uspešno opravila sprejemne izpite na Akademiji za...  <<Več>>
Jamnik, Tatjana - Literatka, knjižničarka, fotografinja
21. 2. 1962 — 16. 3. 2022

Obiskovala je OŠ Gustava Šiliha Velenje, maturirala na Gimnaziji Velenje, nato diplomirala na Visoki ekonomsko komercialni šoli Maribor ter magistrirala...  <<Več>>
Jeršič , Stane - Fotograf
08. 4. 1957

Obiskoval je OŠ Gustava Šiliha v Velenju, Gimnazijo Velenje in na PA v Ljubljani leta 1984 končal študij biologije in kemije. V letih 1984−1991 je...  <<Več>>
Kešpret, Ivan - Redovnik, fotograf, pedagog
29. 10. 1920 — 17. 5. 2002

Rodil se je kot najstarejši od devetih otrok  očetu Jožefu in materi Mariji, roj. Stropnik. Obiskoval je osnovno in meščansko šolo v...  <<Več>>
Kojc, Alojz - Vrtnar, fotograf
03. 2. 1898 — 23. 5. 1945

Kot vrtnarski pomočnik se je prvič zaposlil leta 1919 na gradu Žovnek pri Braslovčah. Kasneje je bil zaposlen na gradu Šenek na Polzeli, v Vrtnariji Gaberje pri...  <<Več>>
Miklavc, Jožef - Novinar, fotograf
16. 1. 1950

Mladost je preživel v Zgornji Savinjski dolini. Živi in ustvarja v Velenju. V Ljubljani je opravil Višjo tehniško varnostno šolo. Obiskoval je seminarje...  <<Več>>
Ojsteršek, Alojz - Fotograf, funkcionar, športnik
17. 6. 1933 — 10. 10. 2003

V Velenju je obiskoval OŠ in Obrtno šolo, v kateri se je izučil za mizarja.  Na Premogovniku Velenje je bil zaposlen od leta 1951 do upokojitve leta 1989....  <<Več>>
Pajk, Volbenk - Fotograf
21. 10. 1915 — 07. 1. 2005

Star komaj petnajst let se je znašel v Zagrebu pri enem od takrat najboljših fotografskih mojstrov. Tako ga je fotografija pritegnila in omrežila za vse...  <<Več>>
Šmajs, Iztok - Slikar, kulturni delavec, literat, fotograf, pedagog
22. 7. 1953

V Velenju je obiskoval OŠ MPT in gimnazijo in v letih 1973-1977 Pedagoško akademijo v Ljubljani. Šolal se je tudi v tujini, med drugim na mednarodni...  <<Več>>
Tekauc, Marjan - Fotograf, podjetnik
23. 8. 1950 — 14. 8. 2021

Po končani OŠ v Šoštanju je končal Gimnazijo Velenje. Nato se je posvetil fotografiranju; v fotografiji se je dodatno strokovno izobraževal, opravil...  <<Več>>
Vovk, Stanislav - Novinar, fotograf
16. 4. 1945

Obiskoval je I. osn. šolo v Velenju (v t. i. Konjušnici in baraki na kotalkališču), OŠ v Škalah in OŠ Miha Pintarja Toleda v Velenju....  <<Več>>
Žnidaršič, Joco - Fotograf
20. 3. 1938 — 28. 11. 2022

V Šoštanju je obiskoval OŠ in nižjo gimnazijo, v Celju višjo gimnazijo in absolviral 10 semestrov študija medicine v Ljubljani. Od 1958 je...  <<Več>>
Nastavitve zasebnosti