Atelšek, Ivan - Gospodarstvenik, politik
21. 8. 1928 — 06. 12. 2011

V Rečici ob Savinji je obiskoval OŠ, se v Mozirju izučil ključavničarstva in leta 1946 opravil pomočniški izpit za ključavničarja. 1942 se je pridružil...  <<Več>>
Bole, Marija - Pedagoginja
27. 3. 1944 — 20. 2. 2014

Osnovno šolo je obiskovala v Šmartnem ob Paki, nižjo gimnazijo v Žalcu in učiteljišče v Celju. Diplomirala je leta 1973 na PA v Ljubljani.  V...  <<Več>>
Napret, Ivan - Duhovnik
04. 2. 1947

OŠ je obiskoval v Dolu pri Hrastniku, nadaljeval na II. gimnaziji Maribor ter doštudiral na TEOF Ljubljana – Maribor. V letih 1972−1973 je bil...  <<Več>>
Podgoršek, Alojz - Župan, športni delavec, funkcionar
09. 7. 1952 — 29. 7. 2012

Končal je OŠ Šmartno ob Paki in srednjo prometno šolo v Celju. Zaposlen je bil v Vegradu (dve leti), Gorenju (sedem let) in na Zavodu RS za blagovne...  <<Več>>
Polak, Jože - Obrtnik
02. 3. 1928 — 03. 3. 2011

Je eden prvih in najuspešnejših obrtnikov na območju občine Šmartno ob Paki. Star komaj sedemnajst let se je leta leta 1945 zaposlil v Tovarni usnja...  <<Več>>
Stupar, Jovan - Zdravnik
20. 2. 1947 — 19. 9. 2020

V Subotici je obiskoval osnovno šolo in gimnazijo. Študij medicine je končal leta 1973 na univerzi na Reki. Diplomo specialista splošne medicine je prejel...  <<Več>>
Nastavitve zasebnosti