Ažber, Andreja - Knjižničarka, urednica, novinarka
07. 5. 1966

Obiskovala je OŠ Gustava Šiliha in OŠ Veljka Vlahoviča Velenje (zdaj Livada). Po koncu Srednje družboslovne in jezikoslovne šole Celje je...  <<Več>>
Batič, Rafael - Novinar, pedagog
20. 5. 1940 — 29. 3. 2017

Po končani OŠ Mislinja in nižji gimnaziji v Slovenj Gradcu je absolviral na Višji pedagoški šoli v Ljubljani. V letih 1962−1964 in 1966/67...  <<Več>>
Gavriloski, Dimitrija - Športnik, novinar
02. 3. 1978

Obiskoval je OŠ Gustava Šiliha in gimnazijo na ŠC Velenje. Diplomiral je iz komunikologije na FDV UL. V letih 1998−2001 je bil poklicni...  <<Več>>
Grmovšek, Silvo - Knjižničar, novinar, urednik
18. 6. 1952

Po končani osnovni šoli Gustava Šiliha Velenje in Gimnaziji Velenje je diplomiral na FF v Ljubljani iz filozofije in sociologije kulture. Od 1981 do 1991 je bil...  <<Več>>
Janežič, Diana - Novinarka
21. 7. 1961

Obiskovala je OŠ Gustava Šiliha, nato EŠC - turistična smer, v Celju in leta 1985 diplomirala iz novinarstva na FSPN v Ljubljani. V letih 1985−1992...  <<Več>>
Jerčič, Hinko - Novinar, literat
16. 4. 1944 — 15. 12. 2023

OŠ je obiskoval na Muti in v Vuzenici (1951−1960), nato končal Srednjo ekonomsko šolo v Slovenj Gradcu (1964). V letih 1964−1972 je bil zaposlen v...  <<Več>>
Klančnik, Jože - Kulturni delavec, literat, gledališki ustvarjalec, novinar, založnik
03. 11. 1931 — 24. 5. 2013

OŠ je obiskoval v Šoštanju, gimnazijo v Celju in Mariboru, na FF v Ljubljani pa diplomiral iz svetovne književnosti in literarne teorije. V letu 1953/1954...  <<Več>>
Klančnik, Karel - Literat, prevajalec, novinar, publicist
13. 10. 1928 — 16. 8. 1988

OŠ in meščansko šolo je obiskoval v Šoštanju, gimnazijo končal v Celju, dve leti študiral filmsko režijo na akademiji v Beogradu...  <<Več>>
Krajnc, Jože - Gledališki ustvarjalec, novinar, športni delavec
03. 4. 1953

OŠ je obiskoval v Šmartnem ob Paki, gimnazijo v Celju, na FSPN v Ljubljani pa zaključil študij novinarstva. V letih 1978−1980 je bil kot novinar...  <<Več>>
Lah, Duška - Novinarka
09. 6. 1960

Končala je OŠ Gustava Šiliha in gimnazijo v Velenju, diplomirala na PA (smer razredni pouk) v Mariboru. Poučevala je na OŠ Bratov Mravljak, OŠ...  <<Več>>
Miklavc, Jožef - Novinar, fotograf
16. 1. 1950

Mladost je preživel v Zgornji Savinjski dolini. Živi in ustvarja v Velenju. V Ljubljani je opravil Višjo tehniško varnostno šolo. Obiskoval je seminarje...  <<Več>>
Oštir, Denis - Novinar, urednik
29. 1. 1978

Obiskoval je OŠ Veljka Vlahoviča (zdaj Livada) Velenje. Po končani gimnaziji v Velenju je študiral na Chasse high school v Louisiani (ZDA) in diplomiral na FDV...  <<Več>>
Pandža, Tina - Športnica, novinarka
07. 9. 1985

Obiskovala je OŠ Gorica in gimnazijo v Velenju (eno leto). Leta 2003 je končala 1. gimnazijo v Celju ter šolanje nadaljevala v tujini: na Wright State...  <<Več>>
Petrovič, Andreja - Podjetnica, novinarka, moderatorka
07. 6. 1973

Po šolanju na OŠ Antona Aškerca je končala Srednjo ekonomsko šolo v Slovenj Gradcu, diplomirala na EF UL (Finančno-računovodska smer in...  <<Več>>
Piano, Brane - Novinar, publicist, literat
01. 7. 1955

  Po gimnaziji v Celju se je vpisal na Fakulteto za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani in nadaljeval z literarnim ustvarjanjem in objavljanjem...  <<Več>>
Plesnik, Janez - Novinar
03. 4. 1951 — 16. 9. 2008

Po zaključenem študiju novinarstva na FDV v Ljubljani je najprej delal kot sekretar OK ZSMS v Mozirju. Novinarsko pot je začel pri Delu , 1977 se je zaposlil v...  <<Več>>
Povše Tasić, Biserka - Novinarka
27. 1. 1966

Obiskovala je OŠ Miha Pintarja Toleda Velenje, gimnazijo v Velenju in diplomirala iz novinarstva na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani. V letih 1989–1998 je...  <<Več>>
Rehar, Toni - Pedagog, trener, novinar
30. 4. 1939

Obiskoval je OŠ Žalec in Srednjo trgovsko šolo Celje, nato je končal študij na VŠTK UL. V letih 1960−65 je bil zaposlen kot višji...  <<Več>>
Špegel, Stanislav - Kulturni delavec, glasbenik, novinar, gledališki ustvarjalec, dirigent, umetnik
16. 12. 1964

Obiskoval je OŠ Antona Aškerca, končal srednjo šolo za elektrotehniko na RŠC Velenje in nato diplomiral na prvi stopnji FE UL. V letih...  <<Več>>
Trampuš, Jure - Novinar, kulturni delavec
30. 3. 1973

Obiskoval je OŠ Gustava Šiliha Velenje in gimnazijo na ŠC Velenje (naravoslovno-matematična smer). Na FDV UL je diplomiral  iz novinarstva in...  <<Več>>
Vasle, Vinko - Novinar, literat, direktor
04. 6. 1949

Obiskoval je OŠ v Šoštanju in Velenju in gimnazijo v Celju, nato je diplomiral iz novinarstva na FSPN v Ljubljani. V letih 1974−1988 je bil zaposlen...  <<Več>>
Vovk, Stanislav - Novinar, fotograf
16. 4. 1945

Obiskoval je I. osn. šolo v Velenju (v t. i. Konjušnici in baraki na kotalkališču), OŠ v Škalah in OŠ Miha Pintarja Toleda v Velenju....  <<Več>>
Zrnič, Tanja - Pedagoginja, novinarka
05. 7. 1948

Obiskovala je OŠ Šoštanj in po končani gimnaziji v Celju diplomirala iz slovenskega jezika in primerjalne književnosti na FF UL. V letih 1973−1989...  <<Več>>
Ževart, Rudolf - Pedagog, trener, športni delavec, novinar, veteran vojne za Slovenijo
16. 6. 1935

Obiskoval je OŠ Velenje. Po končani nižji gimnaziji v Šoštanju in Srednji šoli za telesno vzgojo v Ljubljani je diplomiral na Visoki šoli...  <<Več>>
Nastavitve zasebnosti