Bizjak, Miroslav - Udeleženec NOB, montanist, direktor
— 14. 4. 1999

Po maturi leta 1938 se je vpisal na študij montanistike v Ljubljani, a ga je moral prekiniti zaradi začetka 2. svetovne vojne. V narodnoosvobilni boj se je...  <<Več>>
Diacci, Alojz - Rudarski strokovnjak, montanist, direktor
— 18. 1. 2000

Po zaključku šolanja na celjski gimnaziji se je leta 1950 vpisal na ljubljansko montanistiko. V obdobju 1958 −19 64 je bil zaposlen na velenjskem...  <<Več>>
Eimer, Carl - Montanist, direktor


Osnovni biografski podatki niso znani. Bil je i nženir montanistike, po rodu iz Češke. Med 1. svetovno vojno je bil oficir avstro-ogrske vojske s činom...  <<Več>>
Gostiša, Jože - Rudarski strokovnjak, montanist, direktor


V rojstni Idriji je obiskoval osnovno in srednjo šolo. Po maturi leta 1924 se je vpisal na ljubljansko montanistiko, kjer je 1930 tudi diplomiral. Že pred...  <<Več>>
Janežič, Slavko - Rudarski strokovnjak, montanist, direktor


Po zaključku šolanja na srednji tehniški šoli v Ljubljani se je vpisal na študij montanistike v Ljubljani, ki ga je leta 1958 uspešno...  <<Več>>
Kenda, Franc - Montanist, direktor


Po maturi se je odločil za študij rudarstva na oddeleku montanistike tehniške fakultete na novoustanovljeni ljubljanski univerzi. Po diplomi leta 1926...  <<Več>>
Kralj, Ivan - Montanist
11. 6. 1890 — 17. 1. 1956

1918 je diplomiral na montanistični visoki šoli v Příbramu na Češkem. Služboval je v rudnikih Velenje in Zabukovica ter v BiH, kjer je položil temelje...  <<Več>>
Makovšek, Bogdan - Športnik, montanist
28. 7. 1962

Obiskoval je OŠ Mihe Pintarja - Toleda v Velenju. Po končani Gimnaziji Velenje je diplomiral iz rudarstva na UL FNT, kjer si je leta 2002 pridobil še naziv...  <<Več>>
Rolle, Friedrich - Doktor znanosti, montanist, filozof
16. 5. 1827 — 11. 2. 1887

OŠ je obiskoval v Homburgu von der Höhe, nadaljeval šolanje na inštitutu College royal v Štrasburgu in na gimnaziji v Darmstadtu. V letih...  <<Več>>
Zorič, Leopold - Montanist, direktor


Po maturi je bil vpoklican v vojsko, tako da je šolanje nadaljeval šele po 1. svetovni vojni, in sicer se je med prvimi v pisal na oddelek montanistike na...  <<Več>>
Nastavitve zasebnosti