Bayer, Carl Josef - Doktor znanosti, kemik, inovator
04. 3. 1847 — 22. 10. 1904

V Bielsko-Białi je dokončal realko. Študiral je arhitekturo, naravoslovne znanosti in kemijo, iz katere je leta 1871 na Univerzi v Heidelbergu tudi doktoriral. Do...  <<Več>>
Caglič, Branko - Direktor, inovator
22. 7. 1950

Končal je OŠ v Žalcu, Strojno tehniško šolo v Celju in magistriral na Fakulteti za strojništvo v Ljubljani. Kot magister tehniških znanosti...  <<Več>>
Čanč, Branko - Literat, inovator
04. 1. 1951 — 15. 9. 2020

Obiskoval je OŠ Gustava Šiliha Velenje in končal poklicno elektro šolo v Mariboru. V letih 1972−1976 je bil zaposlen na RŠC Velenje,...  <<Več>>
Klančnik, Stanislav - Pedagog, inovator
27. 3. 1951

OŠ je obiskoval v Celju, srednjo elektrotehnično šolo v Krškem in diplomiral na pedagoški akademiji v Mariboru, smer družbeno-moralna vzgoja in...  <<Več>>
Lekše, Jožef - Družbenopolitični delavec, gobar, ljubiteljski kulturnik, inovator, literat
10. 3. 1939

Obiskoval je OŠ v Šoštanju, nato poklicno MIŠ v Ravnah na Koroškem, kjer je ob delu končal še Tehnično srednjo šolo. V letih...  <<Več>>
Rajh, Leopold - Udeleženec NOB, inovator, direktor
26. 10. 1930 — 19. 6. 2011

Med 1937−1946 je obiskoval OŠ Šentilj pri Velenju. Od poletja 1944 do konca NOB je bil partizanski kurir. 1949 je končal Tekstilno strojniško...  <<Več>>
Steblovnik, Konrad - Doktor znanosti, inovator
22. 12. 1951

Končal je OŠ Šmartno ob Paki (1966), gimnazijo v Celju (1970), FE UL – Industrijska elektronika (diploma 1975, magisterij 1985) in FERI UM (doktorati...  <<Več>>
Zazula, Damjan - Doktor znanosti, inovator
11. 11. 1950

Obiskoval je OŠ Ruše in I. gimnazijo Maribor, nato je na FE v Ljubljani diplomiral, magistriral in 1990 doktoriral iz elektrotehniških znanosti. Leta 1975...  <<Več>>
Nastavitve zasebnosti