Kačičnik, Franc - Veteran vojne za Slovenijo, tabornik, kulturni delavec
10. 10. 1942

Po OŠ Šmartno ob Paki je končal Kovinarsko šolo na Ravnah na Koroškem ter ob delu Strojno tehnično šolo v Celju. V letih 1977−1998 je...  <<Več>>
Korenič, Slavko - Veteran vojne za Slovenijo, športnik, družbenopolitični delavec
31. 8. 1950

Vseskozi živi in dela v Velenju. Končal je OŠ MPT in Gimnazijo Velenje ter se po služenju vojaškega roka zaposlil na Občinski konferenci SZDL Velenje, kjer...  <<Več>>
Prislan, Jože - Poklicni vojak, veteran vojne za Slovenijo
14. 2. 1952 — 11. 5. 2002

Obiskoval je OŠ v Velenju in končal srednjo vojno medicinsko šolo v Novem Sadu. Bil je visoki pripadnik SV, pomemben je njegov prispevek v osamosvojitveni vojni...  <<Več>>
Ravnjak, David - Družbenopolitični delavec, veteran vojne za Slovenijo
22. 4. 1964

V Šoštanju obiskoval OŠ Bibe Roecka, leta 1984 končal Srednjo gradbeno tehnično šolo v Celju, v Mariboru pa v letih 1984−1987 obiskoval...  <<Več>>
Seme, Karl - Gledališki ustvarjalec, pedagog, družbenopolitični delavec, veteran vojne za Slovenijo
24. 3. 1947

OŠ je končal v Dolu pri Hrastniku, srednjo trgovsko šolo v Laškem. 1963 je prišel v Velenje, 1967 končal poklicno šolo za rudarskega...  <<Več>>
Ževart, Rudolf - Pedagog, trener, športni delavec, novinar, veteran vojne za Slovenijo
16. 6. 1935

Obiskoval je OŠ Velenje. Po končani nižji gimnaziji v Šoštanju in Srednji šoli za telesno vzgojo v Ljubljani je diplomiral na Visoki šoli...  <<Več>>
Nastavitve zasebnosti