Černovšek, Matjaž - Turistični delavec, kulturni delavec
03. 7. 1970

Obiskoval osnovno šolo Veljka Vlahoviča Velenje v letih 1977−1985, gimnazijo Velenje pa 1985−1989.  Zaposlen je bil v Gostu. Bil je vodja Pikinega...  <<Več>>
Drev , Anica - Pedagoginja, kulturna delavka, turistična delavka
23. 7. 1950

Po končani OŠ v Vinski Gori in Velenju je šolanje nadaljevala na Pedagoški gimnaziji Celje ter PA Maribor. Zaposlila se je v OŠ Vojnik, POŠ...  <<Več>>
Klančnik , Alojz - Turistični delavec
23. 6. 1949 — 24. 1. 1996

Obiskoval je OŠ Plešivec in se nato izučil za kvalificiranega ključavničarja. V letih 1969−1994 je bil zaposlen na RLV. V mladih letih je bil amaterski...  <<Več>>
Lap, Dimitrij - Direktor, turistični delavec
14. 9. 1931 — 24. 3. 2010

Po nižji gimnaziji je končal Gostinsko strokovno šolo v Ljubljani. V letih 1957−1961 je bil upravnik kavarne Zvezda v Kočevju, od 1961 do upokojitve 1981 pa...  <<Več>>
Menih, Majda, Magdalena - Turistična delavka, družbenopolitična delavka, humanitarna delavka
01. 9. 1939

Gimnazijo je obiskovala v Kopru in leta 1963 diplomirala na Višji šoli za zdravstvene delavce v Ljubljani. V ZD Velenje je delala na različnih delovnih mestih,...  <<Več>>
Oblak, Anica - Gostilničarka, turistična delavka
30. 3. 1940

Obiskovala je OŠ Dobovec nad Trbovljami in končala gostinsko šolo (Trbovlje, Čateške Toplice). Bila je vodja strežbe in gostinska poslovodkinja....  <<Več>>
Skornšek , Franc - Turistični delavec
25. 11. 1955

Po končani OŠ je postal poklicni šofer. V letih 1972−1983 je bil zaposlen v Gorenju, od 1983 pa na Izletniku Celje. Bil je ustanovitelj Turističnega...  <<Več>>
Sovinc, Oskar - Slikar, turistični delavec
01. 6. 1944

Obiskoval je OŠ Velenje. Po končani srednji aranžerski šoli se je zaposlil na Vegradu, nato je bil kot aranžer zaposlen še v Merxu, ERI in v Gorenju....  <<Več>>
Tanšek, Avgust - Turistični delavec, pedagog
18. 7. 1931 — 31. 12. 2021

V Škalah je obiskoval osnovno šolo, v Velenju industrijsko rudarsko šolo (do 1948) ter kot eksterni slušatelj učiteljišče v Ljubljani...  <<Več>>
Nastavitve zasebnosti