Caglič, Katarina - Arhitektka, kulturna delavka
09. 3. 1950

OŠ je končala v Žalcu, Gradbeno tehniško šolo v Celju in diplomirala na FA v Ljubljani. V letih 1970−1971 je bila zaposlena v Projektivnem biroju...  <<Več>>
Caglič, Robert - Slikar, arhitekt
25. 6. 1977

Maturiral je leta 1996 na gimnaziji ŠC Velenje - glasbena smer (orgle). Leta 2002 je diplomiral na Fakulteti za arhitekturo in leta 2006 še slikarstvo na...  <<Več>>
Džumhur, Ibrahim, Ibro - Arhitekt, projektant, slikar
04. 2. 1947 — 31. 12. 2010

Mladost je preživljal v Celju in Konjicu. Osnovno in srednjo gradbeno tehnično šolo je končal v Celju in nadaljeval šolanje na Fakulteti za arhitekturo. Prva...  <<Več>>
Gaspari, Oton - Arhitekt
06. 12. 1911 — 05. 6. 1991

Študiral je na TF v Ljubljani pri Jožetu Plečniku in diplomiral leta 1934. Po 2. sv. v. je delal v Slovenija projektu in naredil več projektov za Trbovlje, Velenje...  <<Več>>
Gojević, Gregor - Arhitekt
09. 11. 1970

Obiskoval je OŠ Gustava Šiliha, Srednjo naravoslovno šolo v Velenju in diplomiral na FA v Ljubljani. V obdobju 1997−2005 je bil samostojni...  <<Več>>
Hieser, Otto - Arhitekt
24. 5. 1850

Obiskoval je akademijo likovnih umetnosti v Parizu (Académie des Beaux Arts) in akademijo upodabljajočih umetnosti na Dunaju (Akademie der bildenden Künste). Po...  <<Več>>
Korpnik, Nande - Arhitekt
10. 5. 1962

Osnovno šolo in gimnazijo je končal v Velenju. Na FA v Ljubljai je študiral arhitekturo in diplomiral leta 1989. Pripravništvo je opravil v Gorenju in na...  <<Več>>
Miklavc, Adi - Arhitekt, projektant
06. 11. 1937 — 06. 6. 2002

Obiskoval je OŠ na Polzeli, maturiral na Gimnaziji Celje in 1963 diplomiral pri prof. Mihevcu na oddelku za arhitekturo na FAGG. Zaposlil se je v Projektivnem biroju...  <<Več>>
Piano, Saša - Arhitektka
11. 11. 1961

Obiskovala OŠ Gustava Šiliha in gimnazijo v Velenju. Leta 1986 je končala študij krajinske arhitekture na BTV v Ljubljani. Dodatno se je izpopolnjevala...  <<Več>>
Semečnik, Goran - Arhitekt
16. 6. 1962

Obiskoval je OŠ Antona Aškerca Velenje in maturiral na Gimnaziji Velenje. Diplomiral je iz arhitekture na FGG UL. V letih 1990−1999 je bil samostojni...  <<Več>>
Trenz, Janez - Arhitekt
12. 9. 1914 — 21. 2. 2005

Študij arhitekture je končal leta 1938 pri arhitektu Jožetu Plečniku na Tehniški fakulteti – arhitektskem oddelku v Ljubljani. Pred drugo svetovno vojno...  <<Več>>
Virtič, Marko - Arhitekt, glasbenik
20. 11. 1958

Obiskoval je OŠ Mihe Pintarja Toleda. Po končani Gimnaziji Velenje je diplomiral iz arhitekture na FAGG Ljubljana. Bil je gradbeni in urbanistični inšpektor,...  <<Več>>
Vučina, Edvard - Arhitekt
25. 2. 1962

Obiskoval je OŠ Karla Destovnika - Kajuha Šoštanj. Po končani Gimnaziji Velenje je diplomiral na FAGG na oddelku za arhitekturo. V letih 1987–1994...  <<Več>>
Nastavitve zasebnosti