Kac, Štefan - Športnik, trener
02. 11. 1945

Obiskoval je OŠ v Šoštanju in srednjo ekonomsko v Celju. Do upokojitve je delal v Veplasu Velenje. Vrsto let je bil aktiven igralec rokometa,...  <<Več>>
Kačičnik, Franc - Veteran vojne za Slovenijo, tabornik, kulturni delavec
10. 10. 1942

Po OŠ Šmartno ob Paki je končal Kovinarsko šolo na Ravnah na Koroškem ter ob delu Strojno tehnično šolo v Celju. V letih 1977−1998 je...  <<Več>>
Kaiser, Vladka - Podjetnica, družbenopolitična delavka
02. 7. 1948

Po končani OŠ v Šoštanju in Gimnaziji Celje je doštudirala kemijsko tehnologijo na FNT UL. Zaposlena je bila na REK – Sipak in v Veplasu; od...  <<Več>>
Kaljanac , Enver - Slikar
15. 6. 1944

Končal je srednjo šolo za oblikovanje v Sarajevu in študiral slikarstvo na ALU v Ljubljani, kjer je 1970 diplomiral in končal specialko za restavratorstvo in...  <<Več>>
Kandolf, Jožef - Družbenopolitični delavec
22. 12. 1944

OŠ je obiskoval v Lokavcu, končal nižjo gimnazijo v Laškem ter nadaljeval šolanje na IRŠ Velenje. 1967 je po opravljeni enoletni šoli za...  <<Več>>
Kapun, Rupert - Pedagog
— 05. 9. 1856

Bil je prvi učitelj na tedaj še enorazredni šoli (trivialki) v Šmartnem ob Paki, ustanovljeni leta 1834.  Nastavljen je bil na prošnjo...  <<Več>>
Karlovčec, Senka - Pedagoginja, literatka, kulturna delavka
29. 6. 1963

Obiskovala je OŠ Antona Aškerca v Velenju, Tehniški šolski center v Celju (smer kemija) v okviru SŠ za kemijo in metalurgijo Ljubljana ter...  <<Več>>
Karner, Harald - Gospodarstvenik
25. 9. 1942

Končal je gimnazijo v Ravnah na Koroškem in diplomiral na EF v Ljubljani. Po pripravništvu v mariborski livarni se je zaposlil na RŠC Velenje, kjer je bil...  <<Več>>
Kauzar, Leon - Športnik
22. 4. 1951

OŠ je končal v Mežici, srednjo tehnično strojno šolo v Mariboru, šolo za poslovne kadre na Brdu pri Kranju in se izšolal za strojnega tehnika....  <<Več>>
Kavčnik, Ferdinand - Filozof, literat
05. 7. 1947 — 25. 8. 1986

OŠ je obiskoval v Zavodnjah in pedagoško gimnazijo v Celju. Na FF v Ljubljani je študiral filozofijo; imel je več priložnostnih zaposlitev. Na...  <<Več>>
Keller, Ivan - Duhovnik
05. 1. 1875 — 19. 2. 1959

1898 je doštudiral bogoslovje. V Velenje je prišel kot spovednik Herbersteinov. Med 2. svetovno vojno je bil edini župnik, ki je ostal v Velenju in opravljal vse...  <<Več>>
Kenda, Franc - Montanist, direktor


Po maturi se je odločil za študij rudarstva na oddeleku montanistike tehniške fakultete na novoustanovljeni ljubljanski univerzi. Po diplomi leta 1926...  <<Več>>
Kermelj, Miro - Filmski ustvarjalec
12. 4. 1947

Obiskoval je OŠ Valentina Vodnika v Ljubljani in se v srednji elektrotehniški šoli v Ljubljani izšolal za informatika. Zaposlen je bil na IJS, odd....  <<Več>>
Klančnik , Alojz - Turistični delavec
23. 6. 1949 — 24. 1. 1996

Obiskoval je OŠ Plešivec in se nato izučil za kvalificiranega ključavničarja. V letih 1969−1994 je bil zaposlen na RLV. V mladih letih je bil amaterski...  <<Več>>
Klančnik, Jože - Kulturni delavec, literat, gledališki ustvarjalec, novinar, založnik
03. 11. 1931 — 24. 5. 2013

OŠ je obiskoval v Šoštanju, gimnazijo v Celju in Mariboru, na FF v Ljubljani pa diplomiral iz svetovne književnosti in literarne teorije. V letu 1953/1954...  <<Več>>
Klančnik, Karel - Literat, prevajalec, novinar, publicist
13. 10. 1928 — 16. 8. 1988

OŠ in meščansko šolo je obiskoval v Šoštanju, gimnazijo končal v Celju, dve leti študiral filmsko režijo na akademiji v Beogradu...  <<Več>>
Klančnik, Stanislav - Pedagog, inovator
27. 3. 1951

OŠ je obiskoval v Celju, srednjo elektrotehnično šolo v Krškem in diplomiral na pedagoški akademiji v Mariboru, smer družbeno-moralna vzgoja in...  <<Več>>
Klepec, Jasna - Direktorica
14. 1. 1956

Obiskovala je OŠ Gustava Šiliha in Gimnazijo Velenje. Diplomirala je na EF v Ljubljani. V letih 1987−1994 je bila vodja službe za analize in razvoj ERA,...  <<Več>>
Klinar, Sonja - Literatka
14. 8. 1970

Šolala se je na OŠ Mihe Pinter – Toledo in OŠ Veljka Vlahoviča (Livada) Velenje ter Srednji ekonomski šoli Slovenj Gradec (ekonomska...  <<Več>>
Kliner, Marta - Kulturna delavka, gledališka ustvarjalka
12. 4. 1932

Osnovno šolo je končala v Šmartnemo ob Paki, srednjo kmetijsko pa v Rakičanu. Prva zaposlitev je bila v podjetju Oljka, nato je bila do upokojitve zaposlena v...  <<Več>>
Kljajič, Damijan - Zgodovinar, muzealec
02. 2. 1959

Po OŠ Gustava Šiliha Velenje je končal Pedagoško gimnazijo v Celju. Leta 1986 je diplomiral na PA Univerze v Mariboru, smer zgodovina in geografija, 1992...  <<Več>>
Kljun, Franjo - Politik, pedagog, funkcionar
09. 4. 1935

OŠ in poklicno šolo je končal v Trbovljah, srednjo tehniško in FS pa v Ljubljani (univ. dipl. inž. strojništva – smer energetika)....  <<Več>>
Klobčar, Ivan - Družbenopolitični delavec
04. 4. 1939

Obiskoval je OŠ v Metliki, šolanje nadaljeval na gimnaziji v Črnomlju ter končal študij na EF UL kot univ. dipl. ekonomist. V letih 1965−1970 je...  <<Več>>
Kmecl, Boža - Pedagoginja, kulturna delavka, gledališka ustvarjalka
07. 7. 1907 — 04. 6. 1959

  Kot osnovnošolska učiteljica je službovala na Slivnici, na Dobovcu, v Podkumu (Šentjurju), v Radečah, po II. svet. vojni pa v Loki pri Zidanem Mostu...  <<Več>>
Kmecl, Edmund - Pedagog
01. 10. 1908 — 12. 9. 1992

V dvajsetih letih 20. stol. je končal učiteljišče v Mariboru in služboval na Slivnici, na Dobovcu, v Podkumu (Šentjur) in v Radečah – v glavnem kot...  <<Več>>
Kmecl, Marko - Publicist
23. 2. 1934

Po končani OŠ v Radečah, nižji gimnaziji v Šoštanju, ter I. gimnaziji v Celju je doštudiral gozdarstvo na FAGV v Ljubljani (1959). Končal je...  <<Več>>
Kmecl, Matjaž - Doktor znanosti, pedagog, literat, publicist, politik
23. 2. 1934

Rojen v učiteljski družini. Številne selitve. Nižja gimnazija v Šoštanju (do 1948), maturiral 1953 na I. gimnaziji v Celju, vpisal študij slov....  <<Več>>
Knez, Marjan - Družbenopolitični delavec, športni delavec
26. 11. 1949

Obiskoval je OŠ Antona Aškerca v Rimskih Toplicah, v Ljubljani pa končal zobotehniško šolo in višjo zdravstveno šolo. V letih...  <<Več>>
Knez, Rajko - Doktor znanosti, pravnik, pedagog
30. 10. 1969

Obiskoval je OŠ Antona Aškerca Velenje. Po končani srednji družboslovni šoli Velenje je diplomiral in leta 2000 doktoriral na Pravni fakulteti...  <<Več>>
Knežević, Stojan - Slikar
29. 12. 1979

Obiskoval je OŠ Karla Destovnika Kajuha v Šoštanju, šolanje nadaljeval na gimnaziji Velenje in diplomiral na Akademiji za likovno umetnost in...  <<Več>>
Kocbek, Fran - Publicist, pedagog, funkcionar
26. 1. 1863 — 07. 8. 1930

Šolal se je v Negovi in Radgoni ter na učiteljišču v Mariboru. Kot podučitelj je služboval najprej v Žalcu, nato kot učitelj na Rečici ob Savinji ter...  <<Več>>
Kocen, Blaž - Geograf, duhovnik, pedagog
24. 1. 1821 — 29. 5. 1871

Šolal se je na Ponikvi, v Celju in Gradcu. 1841 je stopil v bogoslovje v Celovcu in bil 1845 posvečen v duhovnika. Med oktobrom 1847 in septembrom 1849 je bil kaplan...  <<Več>>
Kočevar, Frančišek - Pomorščak, kapitan
20. 2. 1933

Nižjo gimnazijo je končal leta 1948 v Šoštanju, nato pa Srednjo pomorsko šolo v Piranu. Šolanje je nadaljeval na Višji pomorski šoli...  <<Več>>
Kojc, Alojz - Vrtnar, fotograf
03. 2. 1898 — 23. 5. 1945

Kot vrtnarski pomočnik se je prvič zaposlil leta 1919 na gradu Žovnek pri Braslovčah. Kasneje je bil zaposlen na gradu Šenek na Polzeli, v Vrtnariji Gaberje pri...  <<Več>>
Kojc, Viktor - Pedagog, slikar, kipar
13. 3. 1925 — 02. 8. 2000

Kot likovni pedagog je poučeval na osnovni šola Biba Röcka, kjer je leta 1963 ustanovil Napotnikovo galerijo in jo uspešno vodil vrsto let. Bil je upravnik...  <<Več>>
Kolar, Ivan - Slikar
09. 10. 1939

Na BF v Ljubljani je leta 1966 diplomiral in 1989 magistriral iz gozdarstva. V letih 1974−1981 je delal v izvršnem svetu občine Velenje kot načelnik za...  <<Več>>
Kolar, Jožef - Igralec, kulturni delavec
05. 7. 1934

Zaradi nenehnih selitev je obiskoval devet osnovnih šol, končal poklicno kovinarsko šolo v Štorah ter ob delu zaključil strojno delovodsko šolo na...  <<Več>>
Kolar, Marija - Gledališka ustvarjalka
01. 3. 1933

OŠ je obiskovala v Velenju. Leta 1948 se je zaposlila v PV, kjer je ostala do upokojitve 1985. Ob delu se je v Laškem izšolala za kurjačico parnih...  <<Več>>
Komposch, Wilhelm - Direktor


Bil je prvi direktor velenjskega premogovnika in je to dolžnost opravljal v letih 1885 − 1886. Njegova naloga je bila predvsem zagotoviti vse administrativne...  <<Več>>
Kontič, Bojan - Politik, župan
23. 7. 1961

OŠ je obiskoval v Pesju in na Antona Aškerca v Velenju, poklicno in elektrotehniško šolo končal na RŠC, opravil enoletno politično...  <<Več>>
Kopač, Ivan - Zdravnik
15. 12. 1916 — 18. 10. 1988

Diplomiral leta1942 na beograjski medicinski fakulteti, postal 1951 specialist in 1958 primarij. Strokovno se je izpopolnjeval v Parizu. Leta 1943 se je pridružil NOB, kjer...  <<Več>>
Koprivnik, Igor - Glasbenik, slikar
21. 2. 1956

V Velenju je obiskoval OŠ Gustava Šiliha in se po končanem srednjem izobraževanju za elektrotehnika posvetil slikanju in glasbi. Imel je številne...  <<Več>>
Kopušar, Janko - Politik, župan
20. 3. 1965

OŠ je obiskoval v Šmartnem ob Paki, srednjo ekonomsko šolo v Celju, zaključil pa študij ekonomije leta 1989 na VEKŠ v Mariboru.   <<Več>>
Kopušar, Nataša - Doktorica znanosti
25. 5. 1971

Obiskovala je OŠ Biba Röck Šoštanj, gimnazijo na ŠC Velenje ter doštudirala agronomijo na BF UL. 2003 je magistrirala ter 2009...  <<Več>>
Kopylov , Aleksej - Rudarski strokovnjak, pedagog
13. 1. 1877 — 24. 1. 1965

Leta 1895 je zaključil klasično gimnazijo v Kijevu in nato obiskoval visoko tehnično šolo v Harkovu. 1899 se je zaposlil v rudarskotehniškem podjetju v...  <<Več>>
Korbar, Franc - Gasilec, družbenopolitični delavec
29. 9. 1926

Po končani OŠ v Šmartnem ob Paki je opravil tečaj za trgovca ter kasneje postal poslovodja. V trgovskem podjetju GOSAD je bil zaposlen v obdobju ...  <<Več>>
Kordeš, Karel - Ravnatelj, pedagog
11. 11. 1927 — 12. 8. 1991

V Mariboru je končal osnovno in nižjo srednjo šolo ter kmetijsko šolo. Diplomiral je na Višji pedagoški šoli v Ljubljani na oddelku za...  <<Več>>
Kordeš, Štefka - Direktorica, družbenopolitična delavka, slikarka
14. 12. 1937

V Rušah je obiskovala OŠ, nižjo glasbeno šolo in nižjo gimnazijo, nato pa šolanje nadaljevala na mariborski II. gimnaziji in ob tem opravila...  <<Več>>
Koren, Anton - Redovnik
04. 1. 1910 — 14. 7. 1985

Leta 1932 je vstopil v jezuitski red, 1942 je bil posvečen v Rimu in doktoriral na tamkajšnjem Vzhodnem inštitutu. 1946 je sprejel bizantinsko-slovanski...  <<Več>>
Koren Božiček, Milena - Muzealka, kulturna delavka
01. 4. 1957

Osnovno šolo je končala v Velenju. V otroštvu se je aktivno ukvarjala s kotalkanjem. Gimnazijo je končala v Velenju. 1981 je diplomirala iz umetnostne zgodovine...  <<Več>>
Korenič, Slavko - Veteran vojne za Slovenijo, športnik, družbenopolitični delavec
31. 8. 1950

Vseskozi živi in dela v Velenju. Končal je OŠ MPT in Gimnazijo Velenje ter se po služenju vojaškega roka zaposlil na Občinski konferenci SZDL Velenje, kjer...  <<Več>>
Koritzky, Lucijan - Kulturni delavec, uradnik


V letih od 1924 do 1941 je uspešno vodil šoštanjsko podružnico Celjske posojilnice. Bil je vnet planinec in kulturni delavec. 1928−1934 je...  <<Več>>
Koropec , Ivan - Pedagog, funkcionar
12. 12. 1873 — 04. 7. 1944

Obiskoval je učiteljišče v Mariboru. V obdobju 1899−1918 je poučeval v Šoštanju, v šol. letu 1918/1919 pa je bil imenovan za nadučitelja...  <<Več>>
Korpnik, Nande - Arhitekt
10. 5. 1962

Osnovno šolo in gimnazijo je končal v Velenju. Na FA v Ljubljai je študiral arhitekturo in diplomiral leta 1989. Pripravništvo je opravil v Gorenju in na...  <<Več>>
Kortnik, Nejc - Športnik, gasilec
28. 7. 1984

Po končani OŠ Biba Röcka Šoštanj in PTERŠ Velenje je postal elektrotehnik energetik. Kasneje je končal šolo za poklicne gasilce....  <<Več>>
Korun, Antonij - Pravnik, zborovodja
15. 12. 1914 — 05. 6. 1997

V Velenju je končal OŠ, v Šoštanju meščansko šolo, v Celju I. gimnazijo, diplomiral na pravni fakulteti v Ljubljani in po rigorozu postal...  <<Več>>
Korun, Borut - Kulturni delavec, literat, publicist, svetovni popotnik, politik
02. 7. 1946

Vnuk glasbenika in skladatelja F. K. Koželjskega je osnovno šolo in gimnazijo končal v Celju, v Ljubljani doštudiral stomatologijo in bil vpisan na etnologijo...  <<Več>>
Korun, Fran - Skladatelj, glasbenik
22. 12. 1868 — 01. 12. 1935

Obiskoval je osnovno šolo v Velenju in končal trgovsko šolo v Trstu. V glasbi je bil najprej samouk, pozneje pa se je je učil na Dunaju (Avstrija), kjer je...  <<Več>>
Korun, Franc - Župan, družbenopolitični delavec, direktor
05. 11. 1933 — 08. 2. 2000

Osnovno šolo je obiskoval v Nomnju, med vojno pa v Avstriji. Šolanje je nadaljeval na nižji gimnaziji v Šoštanju in Strojni tehnični šoli v...  <<Več>>
Korun, Vladimir - Doktor znanosti, pravnik
16. 3. 1940

V Celju je obiskoval II. OŠ in II. gimnazijo, nato diplomiral na PF UL. Je magister in doktor znanosti, znanstveni svetnik in izr. univ. prof. Od leta 1970-1978 je bil...  <<Več>>
Kosmač, Ivan - Direktor


Osnovni biografski podatki niso znani. Kosmač je bil prvi slovenski direktor velenjskega premogovnika in je to dolžnost opravljal v letih od 1896 do 1905. Največja...  <<Več>>
Košuta Špegel, Janja - Humanitarna delavka
01. 3. 1968

Končala je OŠ Dobrovo, pedagoško srednjo šolo v Tolminu, leta 1989 je diplomirala iz likovne vzgoje in geografije  ter 1992 iz likovne pedagogike na...  <<Več>>
Kotnik, Ivan - Pedagog, metalurg, direktor, alpinist
01. 7. 1951

Obiskoval je OŠ KDK Šoštanj, srednjo Rudarsko tehniško šolo Velenje ter doštudiral metalurgijo na FNT v Ljubljani. Kasneje je končal...  <<Več>>
Kotnik, Jože - Igralec
05. 3. 1944

Po končani OŠ Završe je zaključil Rudarsko šolo Velenje ter se zaposlil v velenjskem rudniku, kjer je ostal do upokojitve. V podjetju je bil dolga leta...  <<Več>>
Kotnik, Zorko - Pedagog, ravnatelj
14. 2. 1904 — 21. 12. 1978

Več let je bil učitelj na OŠ na Rečici v Savinji, v letih 1951–1962 je bil ravnatelj OŠ Šmartno ob Paki. Bil je predsednik sreskega društva...  <<Več>>
Kovač, Kristina - Pedagoginja, kulturna delavka
24. 6. 1953

Obiskovala je OŠ Šmartno ob Paki in OŠ Gustava Šiliha v Velenju, Gimnazijo Velenje in PA Ljubljana. Po enoletnem delu v Vrtcu Prule Ljubljana je 10...  <<Več>>
Kovač, Marija Emilija - Humanitarna delavka, političarka, športnica, direktorica
13. 12. 1936

Obiskovala je OŠ Zreče, maturirala na Ekonomski srednji šoli v Celju ter diplomirala na Višji ekonomsko komercialni šoli v Mariboru. Leta 1954 se...  <<Več>>
Kozar, France - Literat
03. 2. 1904 — 22. 12. 1944

Končal je rudarsko šolo v Celju. Po letu 1931 je bil rudar v Velenju in Srbiji, pozneje je delal pri jamskih meritvah v Premogovniku Trbovlje. Zaradi sodelovanja v...  <<Več>>
Krajnc, Jože - Gledališki ustvarjalec, novinar, športni delavec
03. 4. 1953

OŠ je obiskoval v Šmartnem ob Paki, gimnazijo v Celju, na FSPN v Ljubljani pa zaključil študij novinarstva. V letih 1978−1980 je bil kot novinar...  <<Več>>
Krajnc, Jožef - Doktor znanosti, pedagog
17. 2. 1821 — 22. 2. 1875

Pravnik in univ. prof. dr. Jožef Krajnc je bil (poleg Tomaža Dolinarja) najpomembnejši slovenski jurist evropskega slovesa v 19. stoletju. Rojen je bil na Strževi...  <<Več>>
Kralj, Irina - Literatka
26. 6. 1961

Obiskovala je OŠ Karla Destovnika Kajuha v Šoštanju in Upravno administrativno šolo v Slovenj Gradcu. Zaposlena na Okrožnem državnem tožilstvu v...  <<Več>>
Kralj, Ivan - Montanist
11. 6. 1890 — 17. 1. 1956

1918 je diplomiral na montanistični visoki šoli v Příbramu na Češkem. Služboval je v rudnikih Velenje in Zabukovica ter v BiH, kjer je položil temelje...  <<Več>>
Kralj, Roman - Slikar
25. 2. 1946

Obiskoval je OŠ Bistrica ob Sotli ter se v Velenju ob delu izšolal za strojnega tehnika. Tri leta je bil zaposlen na Vrhniki, nato 37 let v podjetju Gorenje...  <<Več>>
Kralj, Slava - Udeleženka NOB, pedagoginja


Učiteljica iz Venturinove družine je spomladi 1943 sodelovala pri osvobodilnem gibanju v Šentilju. Slava, z ileg. i. Ivica, je bila aktivistka OF in je delala...  <<Več>>
Kretič, Milan - Oskrbnik planinskih koč, družbenopolitični delavec
28. 4. 1954

Končal je osnovno šiolo Mihe Pintarja Toleda v Velenju. V letih 1969−1991 je bil zaposlen v Gorenju, od 1991 je oskrbnik in lastnik Andrejevega doma na Slemenu...  <<Več>>
Kreuh, Alojz - Športnik
22. 6. 1938

OŠ je obiskoval v Mislinji, zaključil obrtno šolo za peke na Ptuju in poklicno šolo za voznike. V obdobjih 1955−1961 je bil zasposlen na Elektru,...  <<Več>>
Kreuh, Valentin - Športnik
23. 1. 1946

OŠ je obiskoval v Mislinji, Trgovsko šolo pa v Mariboru. Končal je tudi Poklicno šolo za voznike. V letih 1968−1971 je bil zaposlen v...  <<Več>>
Krevzel, Andrej - Slikar
31. 1. 1956

Po končanih OŠ v Šmartnem ob Paki in poklicni kovinarski šoli v Velenju je šolanje nadaljeval na PA v Ljubljani ter postal učitelj likovnega in...  <<Več>>
Krevzel , Franc - Podjetnik
01. 4. 1956

Po poklicu je komercialni tehnik. Najprej je bil zaposlen na ESO Velenje, od 1990 je direktor in lastnik podjetja Krevzel instalacije, d. o. o.,...  <<Več>>
Kristan , Zdenka - Sociologinja, prevajalka
03. 8. 1956

Obiskovala je OŠ Mihe Pintarja - Toleda. Po končani Ekonomski srednji šoli Celje je diplomirala iz sociologije in filozofije na FF UL in magistrirala na ISH -...  <<Več>>
Krofl, Miha - Udeleženec NOB, družbenopolitični delavec
25. 8. 1926 — 10. 4. 2012

Obiskoval je OŠ v Velenju, obrtno šolo v Slovenj Gradcu in Šoštanju ter 1943 opravil izpit za trgovca v Gradcu. Med NOB se je boril v 2. bataljonu...  <<Več>>
Krupić, Fadil
28. 3. 1935

OŠ  in nižjo realno gimnazijo je v letih 1945−1953 obiskoval v Sanskem Mostu (BiH), leta 1962 je končal posebno izobraževanje za finančnega kontrolorja v...  <<Več>>
Kučera, Mara - Zdravnica
— 02. 2. 1939

Sodelavka in življenjska sopotnica zdravnika ftiziologa dr. Vase Savića, upravitelja bolnišnice Topolšica. Med letoma 1932 in 1938 je bila zdravnica...  <<Več>>
Kugonič, Anton - Kinolog, družbenopolitični delavec
27. 4. 1938

OŠ je obiskoval v Topolšici, nižjo gimnazijo pa v Šoštanju. Na industrijski kovinarski šoli pri TAM v Mariboru se izšolal za...  <<Več>>
Kugovnik, Otmar - Doktor znanosti, pedagog
16. 6. 1954

Po končani gimnaziji je leta 1976 diplomiral iz tehniške matematike in 1983 magistriral iz funkcionalne analize na FNT v Ljubljani. 1989 je doktoriral na ljubljanski...  <<Več>>
Kuhar , Lovro - Politik, literat
10. 8. 1893 — 18. 2. 1950

Kot sekretar partijskega okrožja Sever iz Šoštanja je bil navzoč pri ustanovitvi prve ilegalne organizacije KPJ spomladi 1920 v Pleteršnikovi gostilni v...  <<Več>>
Kuk, Marijan Mihael - Duhovnik
12. 9. 1927 — 05. 7. 2012

OŠ je končal v Slovenskih Konjicah. Gimnazijska leta na II. gimnaziji v Mariboru je prekinila vojna, vključil se je v NOB ter po vojni maturiral in doštudiral...  <<Več>>
Kukovec, Dušan - Alpinist
03. 12. 1928

Po poklicu je dimnikar. Dodatno se je strokovno izpopolnjeval pri GZS (šola vodilnega kadra) in v Münchnu. V letih 1957−1984 je vodil dimnikarsko službo za...  <<Več>>
Kumer, Milojko - Restavrator, kipar
12. 5. 1951

Po končani OŠ Šoštanj je v obrtni šoli pridobil restavratorska in rezbarska znanja. Ustvaril je številne skulpture in kipe; več jih je...  <<Več>>
Kunst, Matija - Projektant
15. 9. 1945

Obiskoval je OŠ Jarše in gimnazijo v Ljubljani, nato pa doštudiral gradbeništvo na FGG UL. Zaposlen je bil v Projektivnem biroju Velenje...  <<Več>>
Kurnik, Majda - Slikarka, kulturna delavka
02. 8. 1920 — 28. 5. 1967

1941 je končala  učiteljišče v Ljubljani in se zaposlila v Pertoči. Še istega leta je bila njena družina izseljena v Srbijo in ona jim je sledila. V...  <<Več>>
Kuzman, Andrej - Ravnatelj, pedagog
10. 10. 1945 — 06. 3. 2018

Obiskoval je OŠ Vitanje, gimnazijo v Celju in leta 1969 diplomiral iz matematike na FNT v Ljubljani. Po študiju se je preselil v Velenje in se 1970 zaposlil kot...  <<Več>>
Kužnik , Jože - Duhovnik
02. 7. 1944

Obiskoval je OŠ v Laškem in 1963 maturiral na celjski gimnaziji. Nato je tri leta študiral na TEOF v Ljubljani in tri leta na oddelku v Mariboru, tu je...  <<Več>>
Kvartič, Ambrož - Doktor znanosti, etnolog
11. 7. 1985

Obiskoval je OŠ Livada Velenje. Po končani Škofijski klasični gimnaziji v Ljubljani je diplomiral iz etnologije in kulturne antropologije na FF UL. V letih...  <<Več>>
Nastavitve zasebnosti