Tajnik Stupar , Nataša - Slikarka
06. 11. 1974

Obiskovala je OŠ Gustava Šiliha Velenje. Po končani Gimnaziji Velenje (naravoslovno-matematična smer) je 1999 diplomirala na Akademiji za likovno umetnost...  <<Več>>
Tamše, Branko
11. 4. 1978

Obiskoval je OŠ Bibe Roecka. Po končani srednji strojni šoli na ŠC Velenje je študiral na FŠ Ljubljana. V letih 2008−2013 je bil...  <<Več>>
Tamše, Dejan - Glasbenik
21. 12. 1972

Obiskoval je OŠ Bibe Röcka in nato srednjo rudarsko tehnično šolo na RŠC in srednjo glasbeno šolo Velenje. Diplomiral je na AG in napredoval v...  <<Več>>
Tamše, Silvester - Dirigent, glasbenik
21. 11. 1927 — 06. 6. 1993

V Šoštanju je obiskoval osnovno in meščansko šolo, konservatorij pa v Gradcu. 1947 se je honorarno zaposlil v ljubljanski Operi, kjer je igral...  <<Več>>
Tanšek, Avgust - Turistični delavec, pedagog
18. 7. 1931

V Škalah je obiskoval osnovno šolo, v Velenju industrijsko rudarsko šolo (do 1948) ter kot eksterni slušatelj učiteljišče v Ljubljani...  <<Več>>
Tanšek, Božena - Literatka
13. 2. 1953

Po končani osnovni šoli na MPT in Gustava Šiliha v Velenju je šolanje nadaljevala na Pedagoški gimnaziji Celje in diplomirala na Pedagoški...  <<Več>>
Tekauc, Marjan - Fotograf, podjetnik
23. 8. 1950

Po končani OŠ v Šoštanju je končal Gimnazijo Velenje. Nato se je posvetil fotografiranju; v fotografiji se je dodatno strokovno izobraževal, opravil...  <<Več>>
Terbovšek, Janez - Humanitarni delavec, radioamater
22. 12. 1945

Po končani višji strokovni šoli in tehničnem izpopolnjevanju pri Siemensu je bil v letih 1968−1971 zaposlen na RŠC Velenje, v obdobju...  <<Več>>
Terglav, Avgust - Rudarski strokovnjak, športnik
06. 10. 1939 — 17. 4. 1997

OŠ je obiskoval v Velenju, leta 1959 končal Rudarsko tehnično šolo v Ljubljani in 1967 diplomiral na Rudarski fakulteti na oddelku za montanistiko v...  <<Več>>
Theureschuh, Marinka - Gledališka ustvarjalka
13. 12. 1935 — 27. 8. 1986

Leta 1953 je končala slovensko učiteljišče v Trstu. Od 1947 je nastopala na radiu Trst A, predvsem v njegovem dramskem programu; zanj je igrala v več kot 100 igrah...  <<Več>>
Tičič, Milica, Ljudmila - Gospodarstvenica
16. 6. 1954

Obiskovala osnovno šolo Mihe Pintarja Toleda v Velenju in Karla Destovnika Kajuha v Šoštanju. Srednjo ekonomsko šolo je obiskovala v Celju, Visoko...  <<Več>>
Tinauer, Cvetka - Doktorica znanosti, gospodarstvenica, funkcionarka
01. 4. 1957

Obiskovala je OŠ Bibe Röcka v Šoštanju. Po končani Kemijski tehniški šoli Ruše in Višji pravni šoli v Mariboru je...  <<Več>>
Topolovec, Miran - Pravnik
28. 11. 1919 — 12. 9. 1987

Po končani Klasični gimnaziji v Ljubljani je diplomiral na PF. Leta 1946 je bil predsednik Okrajnega sodišča v Šoštanju, od januarja 1947 do maja 1947...  <<Več>>
Tot, Simon - Gospodarstvenik, direktor


Končal je srednjo elektrotehnično šolo v Velenju, diplomiral iz elektrotehnike na FE v Mariboru(1984) in magistriral na EF v Ljubljani (2009). Zaposlen je bil v...  <<Več>>
Tovšak, Jože - Duhovnik
27. 2. 1929 — 16. 8. 2008

Osnovno šolo je obiskoval v Šentilju pod Turjakom, gimnazijo v Mariboru in Slovenj Gradcu, Teološko fakulteto pa v Ljubljani. V duhovnika je bil...  <<Več>>
Trampuš, Jure - Novinar, kulturni delavec
30. 3. 1973

Obiskoval je OŠ Gustava Šiliha Velenje in gimnazijo na ŠC Velenje (naravoslovno-matematična smer). Na FDV UL je diplomiral  iz novinarstva in...  <<Več>>
Trampuš , Marta - Pedagoginja, kulturna delavka
24. 7. 1912 — 01. 10. 2003

OŠ in obrtno šolo je obiskovala v Velenju in se izučila za šiviljo. Po 2. svet. vojni je opravila izpite za učiteljico. V letih 1969−1986 je...  <<Več>>
Trampuš, Milan - Glasbenik
16. 7. 1940 — 18. 11. 2012

Osnovno šolo in nižjo gimnazijo je obiskoval v Velenju, gimnazijo v Celju. Diplomiral je na Fakulteti za strojništvo v Ljubljani. V času študija je...  <<Več>>
Trampuš, Miroslav - Pedagog, družbenopolitični delavec
07. 2. 1945

Obiskoval je OŠ Velenje in Gimnazijo Celje. Diplomiral je na FNT UL. V letu 1970/71 je učil na OŠ Gustava Šiliha Velenje, od 1972−1999 na RŠC...  <<Več>>
Trampuš, Neva - Kulturna delavka
05. 5. 1942

Osnovno šolo in nižjo gimnazijo je obiskovala v Sežani, srednjo glasbeno šolo v Ljubljani in končala študij francoščine in italijanščine...  <<Več>>
Tratnik, Tone - Športnik, rokodelski obrtnik
01. 1. 1954 — 18. 1. 2004

Osnovno šolo je končal v Zavodu za rehabilitacijo invalidov v Kamniku leta 1970, tehnično risarsko šolo pa v Velenju. 18 let je bil zaposlen v...  <<Več>>
Trebičnik, Bruno - Družbenopolitični delavec
14. 1. 1924 — 10. 3. 1988

Po končani OŠ je opravil kvalifikacijo za kopača in nato končal Srednjo ekonomsko šolo Celje in Višjo šolo za organizacijo dela v Kranju. V...  <<Več>>
Trebniški, Jurij - Plemič


Baron Jurij Trebniški je bil v drugi polovici 16. stoletja lastnik gradu Švarcenštajn (Schwarzenstein), v katerem je bil eden od centrov luteranstva v...  <<Več>>
Trenz, Janez - Arhitekt
12. 9. 1914

Študij arhitekture je končal leta 1938 pri arhitektu Jožetu Plečniku na Tehniški fakulteti – arhitektskem oddelku v Ljubljani. Pred drugo svetovno vojno...  <<Več>>
Trobej, Alojzij - Šolski upravitelj, sadjar, pedagog, čebelar
20. 6. 1861

Osem let je delal v Rečici ob Savinji, potem se je zaposlil kot upravitelj v Šentilju pri Velenju, kjer je živel osemnajst let. Leta 1906 je po upokojitvi...  <<Več>>
Trobej, Cilka - Družbenopolitična delavka, pedagoginja
09. 3. 1897

Cilka Trobej je od leta 1914, ko je opravila zrelostni izpit, do 1918 nadomeščala vpoklicane učitelje, od 1918 pa dobila stalno mesto učiteljice na osnovni...  <<Več>>
Trobej, Marica - Družbenopolitična delavka, pedagoginja
26. 6. 1893

V Šoštanju je bila učiteljica ročnih del od leta 1912. Na osnovni šoli je poučevala vse do okupacije, ko je okupator odpustil slovensko...  <<Več>>
Trobej, Slavko - Gospodarstvenik


Po koncu 1. svetovne vojne in demobilizaciji se je vpisal na študij elektrostrojništva v Pragi, kjer je leta 1925 tudi diplomiral. Prvo zaposlitev je...  <<Več>>
Tvrdý, Božidar - Literat, družbenopolitični delavec
08. 8. 1929

Obiskoval je gimnazijo v Kranju in diplomiral iz ekonomije na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. V letih 1956–1957 je bil zaposlen na občinskem mestnem odboru Kranj,...  <<Več>>
Nastavitve zasebnosti