Slika
Natisni Trobej, Cilka (tudi Cecilija)
družbenopolitična delavka, pedagoginja

Rojena: 09. 3. 1897, Šentilj pri Velenju
Življenjepis

Cilka Trobej je od leta 1914, ko je opravila zrelostni izpit, do 1918 nadomeščala vpoklicane učitelje, od 1918 pa dobila stalno mesto učiteljice na osnovni šoli v Šoštanju in delo opravljala do okupacije. Izdelala je šolski zvezek za ročna dela s skicami.

Viri in literatura
  • arhiv Muzeja Velenje
  • http://www.ssolski-muzej.si/files/datoteke/pogledinaolskezvezkea5.pdf (str. 24: Šolski zvezki iz arhiva Muzeja Velenje, avtorica: Mateja Medved)

Dodano 16.10.2012.
Zadnja sprememba 19.12.2012.

Nastavitve zasebnosti