Arlič, Ivo - Udeleženec NOB, kmetovalec
01. 3. 1928 — 21. 3. 2013

OŠ je obiskoval v Velenju in se izšolal za traktorista. Leta 1944 je bil član Tomšičeve brigade in borec Lackovega odreda, v katerem je do 1945 opravljal...  <<Več>>
Ažber, Pavle - Rudarski strokovnjak, ekolog, udeleženec NOB
12. 3. 1929 — 22. 3. 2005

Po končani Gimnaziji Trbovlje je diplomiral iz rudarstva na FNT v Ljubljani. Od leta 1944 je bil udeleženec NOB. V letih 1949–1964 je bil zaposlen na Rudniku...  <<Več>>
Bajec, Rudi - Pravnik, udeleženec NOB, funkcionar
28. 8. 1922 — 15. 6. 1995

Šolanje (OŠ in poklicna šola v Slovenskih Konjicah) mu je po srednji šoli (v Velenju) prekinila 2. sv. v.; vključil se je v NOB na Koroškem....  <<Več>>
Bizjak, Ivan - Udeleženec NOB, kmetovalec
15. 5. 1890 — 06. 1. 1982

Po končani OŠ v Šoštanju je bil nekaj časa zaposlen na RLV, po poroki pa je ostal doma in prevzel kmetijo. V 1. sv. v. se je 38 mesecev boril na frontah,...  <<Več>>
Bizjak, Miroslav - Udeleženec NOB, montanist, direktor
— 14. 4. 1999

Po maturi leta 1938 se je vpisal na študij montanistike v Ljubljani, a ga je moral prekiniti zaradi začetka 2. svetovne vojne. V narodnoosvobilni boj se je...  <<Več>>
Blatnik, Simon - Udeleženec NOB, politik
15. 10. 1888 — 08. 6. 1942

Izučil se je za trgovca (po OŠ je bil najprej trgovski vajenec v Radljah ob Dravi, kot trgovski pomočnik pa je delal v Poljčanah) in se leta 1919 iz Sladkega vrha,...  <<Več>>
Grebenšek, Ciril - Funkcionar, udeleženec NOB, glasbenik
05. 7. 1921 — 07. 1. 2008

Obiskoval je šestrazredno osnovno šolo v Velenju in nato štiriletno meščansko šolo v Šoštanju. Končal je Državno rudarsko...  <<Več>>
Hace, Matevž - Udeleženec NOB, literat, družbenopolitični delavec
04. 7. 1910 — 01. 3. 1979

Do začetka 2. sv. v. je bil žagarski in gozdni delavec v domačih krajih in v Franciji. Član KP je postal 1940. V NOB je bil politični aktivist, politični komisar 4....  <<Več>>
Jakac, Božidar - Udeleženec NOB, slikar
16. 7. 1899 — 20. 11. 1989

V Novem mestu je obiskoval OŠ in gimnazijo, nadaljeval na realki v Idriji in 1918 maturiral. V letih 1919−1923 je študiral na akademiji v Pragi, kjer se...  <<Več>>
Jamnikar, Stane - Planinski vodnik, udeleženec NOB
26. 4. 1927 — 23. 2. 2005

Obiskoval je OŠ Šentilj, Rudarsko šolo v Velenju in Vojaško oficirsko šolo v Beogradu. Bil je borec XIV. divizije. V letih 1948−1951 je...  <<Več>>
Kralj, Slava - Udeleženka NOB, pedagoginja


Učiteljica iz Venturinove družine je spomladi 1943 sodelovala pri osvobodilnem gibanju v Šentilju. Slava, z ileg. i. Ivica, je bila aktivistka OF in je delala...  <<Več>>
Krofl, Miha - Udeleženec NOB, družbenopolitični delavec
25. 8. 1926 — 10. 4. 2012

Obiskoval je OŠ v Velenju, obrtno šolo v Slovenj Gradcu in Šoštanju ter 1943 opravil izpit za trgovca v Gradcu. Med NOB se je boril v 2. bataljonu...  <<Več>>
Lampret, Jože - Udeleženec NOB, duhovnik
19. 1. 1903 — 23. 5. 1969

Gimnazijo je obiskoval v Celju, nato v letih 1927−1931 Teološko fakulteto v Mariboru. Zaradi političnega delovanja, v katerega je preraslo njegovo socialno...  <<Več>>
Laznik, Edvard - Kulturni delavec, družbenopolitični delavec, udeleženec NOB
— 16. 9. 1968

Takoj po končani OŠ se je zaposlil v rudniku Zabukovica. Od julija 1944 je bil udeleženec NOB, po osvoboditvi pa se je zaposlil kot rudar v Libojah, Kočevju in...  <<Več>>
Leskošek, Franc - Udeleženec NOB, politik, gospodarstvenik
09. 12. 1897 — 05. 6. 1983

Franc Leskošek Luka se je v Celju  izučil za kovinostrugarja. Med 1. svetovno vojno, ki jo je preživel večinoma na soški fronti, je bil vojak, nato...  <<Več>>
Letonja, Jože - Udeleženec NOB
07. 2. 1914 — 06. 9. 1942

Bil je najstarejši od petih otrok. V velenjskem rudniku se je izučil za električarja, leta 1937 je dobil delo v rudniku Zabukovica. 1938 je postal član KPS; bil...  <<Več>>
Letonja, Vladislav - Udeleženec NOB
09. 5. 1915

Takoj po začetku okupacije je začel delati za Osvobodilno fronto in se vključil v Savinjsko četo. Udeležil se je vseh njenih bojev in sabotažnih akcij. Pomladi 1942 je...  <<Več>>
Mader, Oton - Udeleženec NOB
15. 3. 1918 — 15. 5. 1942

Oto Mader je leta 1940 postal član KP Slovenije in se takoj vključil v odpor proti okupatorju. Bil je eden od organizatorjev vstaje v Šaleški dolini. 15....  <<Več>>
Marolt, Jože - Pedagog, politik, udeleženec NOB
31. 3. 1924 — 16. 2. 2009

Rojen je bil pri Naveršniku v Plešivcu. Med NOB je bil komandant jurišnega bataljona Šercerjeve brigade. Leta 1953 je bil učitelj v...  <<Več>>
Martinšek, Edvard - Udeleženec NOB
15. 8. 1909 — 03. 6. 1942

Po končani osnovni šoli je delal na posestvu svojega očeta v Prelogah. Bil je član KPS in se je takoj, ko se je pričela vojna, vključil v narodnoosvobodilni boj....  <<Več>>
Menhart, Jože - Maistrov borec, udeleženec NOB
31. 1. 1899 — 22. 6. 1978

OŠ je obiskoval v Gornji Radgoni, trgovsko šolo pa v Mariboru in Gornji Radgoni. Kot trgovski pomočnik je služboval v Gornji Radgoni, Mariboru in Ljubljani....  <<Več>>
Mlakar, Nežka - Literatka, udeleženka NOB


Obiskovala je OŠ in meščansko šolo v Tržiču. Bila je aktiviskta NOV, po vojni pa je končala učiteljišče. Kot učiteljica je poučevala...  <<Več>>
Mravljak, Božo - Udeleženec NOB
02. 8. 1917 — 03. 4. 1942

Božo Mravljak se je izučil za trgovskega pomočnika in z devetnajstimi leti postal član komunistične partije. Po začetku španske državljanske vojne se je...  <<Več>>
Mravljak, Dušan - Udeleženec NOB, narodni heroj
21. 2. 1914 — 08. 1. 1943

Po končani osnovni šoli v Šoštanju in gimnaziji v Celju je študiral medicino na Medicinski fakulteti v Ljubljani in v Zagrebu, kjer je diplomiral...  <<Več>>
Perdih, Karel - Udeleženec NOB
05. 8. 1920 — 09. 9. 1942

Že kmalu po okupaciji Slovenije se je vključil v narodnoosvobodilni boj in postal član 1. kranjske čete pod Storžičem. Nemci so četo razbili, zato se je večina borcev...  <<Več>>
Pintar, Miha - Udeleženec NOB, narodni heroj
02. 4. 1913 — 03. 6. 1942

Leta 1934 je končal učiteljišče v Mariboru in bil učitelj na Preloki v Beli krajini. Avgusta 1937 je odšel v Španijo, kjer se je v mednarodnih brigadah...  <<Več>>
Pirečnik , Ivan - Udeleženec NOB
01. 1. 1941 — 14. 1. 1995

27. 12. 1941 so Nemci kot talca ustrelili Ivana Pirečnika st., avgusta leta 1942 pa so njegovo ženo Pavlo, sina Ivana in hčerko Marijo odpeljali v zbirni center v...  <<Več>>
Podlesnik, Maks - Udeleženec NOB, družbenopolitični delavec, kulturni delavec
10. 5. 1925 — 04. 7. 1996

Diplomiral je na višji upravni šoli v Ljubljani. Bil je načelnik za socialno politiko na Okrajnem ljudskem odboru v Šoštanju in Mozirju, načelnik...  <<Več>>
Podvratnik, Franc - Poslanec, župan, udeleženec NOB
19. 9. 1922 — 11. 1. 1972

Končal je srednjo ekonomsko šolo v Celju. Po vojni je bil zaposlen na OK LMS, v letih 1947−1949 na gozdarski šoli, 1949−1950 je bil personalni...  <<Več>>
Polh, Franc - Zdravnik, udeleženec NOB
17. 9. 1915 — 30. 3. 1989

Že pred vojno je bil član KP. Kot član šaleške partizanske skupine je septembra 1941 pri domačiji svojega polbrata v Škalskih Cirkovcah postavil prvi...  <<Več>>
Prezelj, Franc - Udeleženec NOB


V Cerknem je obiskoval italijansko osnovno šolo. Do leta 1943 je delal doma na kmetiji, nato je odšel v partizane. Bil je borec 9. korpusa 31. divizije in kurir...  <<Več>>
Rahten, Ivan - Udeleženec NOB, družbenopolitični delavec
31. 8. 1920 — 22. 9. 2010

V Škalah je obiskoval OŠ, v Šoštanju meščansko šolo in v Ljubljani Rudarsko nadzorniško šolo. Leta 1936 se je zaposlil...  <<Več>>
Rajh, Leopold - Udeleženec NOB, inovator, direktor
26. 10. 1930 — 19. 6. 2011

Med 1937−1946 je obiskoval OŠ Šentilj pri Velenju. Od poletja 1944 do konca NOB je bil partizanski kurir. 1949 je končal Tekstilno strojniško...  <<Več>>
Ravljen, Stane - Politik, udeleženec NOB
23. 7. 1928 — 09. 12. 1977

Po končani osnovni šoli se je izučil frizerskega poklica in si nato pridobil višješolsko izobrazbo. Ko je leta 1945 dobil poziv za nemško vojsko,...  <<Več>>
Röck, Ivan Blaž - Udeleženec NOB
11. 11. 1914 — 06. 3. 1942

Po končani osnovni šoli v Šoštanju in opravljeni gimnaziji v Celju je leta 1932 začel študirati medicino v Ljubljani in nato od 1939 v Zagrebu....  <<Več>>
Rogel, Jože - Zdravnik, udeleženec NOB, direktor


Otroška leta je preživel v Savinjski dolini. Med drugo svetovno vojno je sodeloval v NOB. Leta 1945 se je vpisal na MF v Ljubljani in jo leta 1954 uspešno...  <<Več>>
Saje, Julij - Zdravnik, udeleženec NOB
26. 2. 1906 — 25. 3. 1984

Medicino študiral v Ljubljani, Zagrebu in Gradcu, kjer je leta 1934 diplomiral. Kot zdravnik je delal v ljubljanski in mariborski bolnišnici ter v Velenju. V...  <<Več>>
Srebotnik, Jože - Udeleženec NOB
27. 3. 1924 — 27. 8. 1941

V Celju se je izučil za peka in nato delal pri Mlakarju v Celju. Bil je član SKOJ-a. Ob začetku vojne se je pridružil partizanom kot član Celjske čete. Po izdajah se je...  <<Več>>
Stropnik, Alojz, Slavko - Udeleženec NOB, kmetovalec
04. 6. 1918 — 07. 1. 2008

Slavko Stropnik je bil šesti od osmih otrok, ki je bil določen, da bo prevzel delo na domači kmetiji in gostilno (znana Basistova gostilna, kjer je bil doma tudi...  <<Več>>
Šmon, Franc, Jaka - Duhovnik, udeleženec NOB
19. 8. 1907 — 06. 5. 1985

Po bogoslovju v Mariboru in posvetitvi 6. 7. 1930 je bil kaplan in župnijski upravitelj v podeželskih župnijah. Že med študijem je deloval v marksističnem krožku....  <<Več>>
Štern, Edo - Udeleženec NOB, direktor


Po končani osnovni šoli se je zaradi mladoletnosti najprej zaposlil v bližnjem gradbenem podjetju: Od leta 1934 je delal v rudniku Zagorje, kjer je dosegel poklic...  <<Več>>
Ulrih Letonja, Ela - Udeleženka NOB, političarka
10. 7. 1925 — 22. 7. 2009

Med 2. sv. vojno je bila partizanka in aktivistka OF na Koroškem, Štajerskem in v Prekmurju. Leta 1965 je diplomirala na VŠPV v Ljubljani. V letih...  <<Več>>
Valenčak, Vlado - Udeleženec NOB, slikar, publicist, politik
27. 4. 1920

OŠ je končal v Velenju, maturiral na trgovski akademiji v Mariboru in obiskoval ekonomsko visoko šolo v Beogradu, ki jo je zaradi vojne prekinil. V NOB je...  <<Več>>
Vutkovič, Angela - Družbenopolitična delavka, pedagoginja, udeleženka NOB
04. 6. 1911 — 24. 12. 1992

Pred vojno je končala učiteljišče, na osnovnih šolah je poučevala matematiko in fiziko. Med vojno je na Dolenjskem in Kozjanskem aktivno sodelovala v...  <<Več>>
Vutkovič, Srečko - Pedagog, udeleženec NOB
24. 3. 1907 — 27. 4. 1993

Končal je učiteljišče v Mariboru in nato poučeval v Mokronogu. Od leta 1925 je bil  član in vaditelj v sevniškem društvu Sokol, med vojno...  <<Več>>
Zavadlav, Zdenko - Udeleženec NOB
29. 5. 1924 — 15. 9. 2006

Starši so bili Primorci, oče je leta 1923 emigriral v Jugoslavijo in se kot uslužbenec zaposlil v Šoštanju. OŠ je obiskoval v...  <<Več>>
Zupančič, Vera - Udeleženka NOB, športna delavka, funkcionarka
05. 1. 1927 — 04. 5. 2016

V Kamnici je obiskovala osnovno šolo, v Ljubljani dekliško meščansko šolo in se izšolala za računovodkinjo. Leta 1943 je odšla v...  <<Več>>
Ževart, Milan - Doktor znanosti, zgodovinar, udeleženec NOB
16. 4. 1927 — 24. 9. 2006

Rodil se je leta 1927 v Podkraju pri Velenju v rudarsko-kmečki družini. Osnovno šolo je obiskoval v Velenju, nato pa do začetka vojne končal še tri razrede...  <<Več>>
Nastavitve zasebnosti