Slika
Natisni Žgank, Nestl
župan, direktor

Rojen: 30. 12. 1909, Dolenja vas pri Preboldu
Umrl: 06. 12. 2004, Topolšica
Življenjepis

Pred 2. svetovno vojno se je izučil za mizarja, a ga je življenjska pot kasneje vodila v druge vode. V letih  pred vojno je delal v Tekstilni tovarni v Preboldu, kjer se je srečal z bojem delavcev za njihove osnovne socialne pravice, in se v ta boj tudi aktivno vključil. Še bolj ga je socialna žilica zasvojila, ko se je zaposlil v galvanizerski delavnici v Ljubljani, kjer se je leta 1941 vključil v Komunistično partijo Slovenije. Po okupaciji Slovenije 1941 se je takoj priključil odporniškemu gibanju; najprej v Ljubljani, nato pa vse do konca vojne je v glavnem deloval na Štajerskem, kjer je organiziral partizanske tehnike in skrbel za njihovo nemoteno delovanje. Po koncu vojne je najprej opravljal nekatere delovne dolžnosti v Celju, 1. februarja 1949 pa je postal pomočnik direktorja Generalne direkcije za rudarstvo LR Slovenije v Ljubljani.
Po direktivi je 5. decembra 1950 postal direktor Rudnika lignita Velenje. Milijoni udarniških ur, številne neprespane noči, mnoga zagovarjanja pri vrhovih politike v Ljubljani in Beogradu, pa seveda veliko volje, truda, poguma in energije je vzidano v temelje stavb, ki tvorijo novo mesto Velenje. Petnajst let je bil direktor Rudnika lignita Velenje, nato tudi dva mandata velenjski župan (od 1969 do 1978), v letih 1978−1980 je bil direktor Zavoda za urbanizem, na koncu je bil še deset let predsednik območne organizacije Zveze združenj borcev za vrednote NOV v Velenju. V Velenje je pomagal pritegniti Gorenje, sodeloval je pri ustanavljanju številnih drugih podjetij, poleg tega pa poskrbel, da so v Velenju in okolici zgradili veliko šol, športnih in kulturnih objektov itd. Bil je med ustanovitelji in graditelji novega mesta Velenja, pod njegovim vodstvom se je premogovnik razvil v enega največjih in najsodobejših v nekdanji državi.

Za svoje delo je dobil številna odlikovanja in priznanja.

Nagrade in priznanja
  • partizanska spomenica 1941
  • red republike z zlatim vencem
  • zlata plaketa Zveze združenj borcev NOB
  • častni občan Mestne občine Velenje (8. 10. 1984)
Viri in literatura
  • Arhiv Muzeja Velenje. Enciklopedija Slovenije, Ljubljana 2001

 

GalerijaDodano 07.12.2012.
Zadnja sprememba 11.12.2018.

Nastavitve zasebnosti