Slika
Natisni Grebenšek, Andrej
gospodarstvenik, družbenopolitični delavec

Rojen: 03. 12. 1947, Velenje
Življenjepis

Obiskoval je OŠ Mihe Pintarja - Toleda, končal Tehniško šolo Celje in diplomiral na višještudijskem programu na FS UL. Od leta 1968 do upokojitve 2010 je bil zaposlen v Gorenju, kjer je kot začetnik opravljal referentska, pozneje pa zahtevnejša vodstvena dela, vse do članstva v Upravi TGO. Bil je član Upravnega odbora Savinjsko Šaleške GZ.
Med leti 1992-94, 1994-98 in 2000-04 je bil predsednik Sožitja, medobčinskega društva za pomoč osebam z motnjo v duševnem razvoju, 2002-06 koordinator društev Sožitja za Celjsko, Savinjsko, Šaleško in Koroško območje, 1998-2006 član IO Sožitja, Zveze društev za pomoč osebam z motnjo v duševnem razvoju Slovenije, 1994-2002 član Sveta Zdravstvenega doma Velenje in od 2002 predsednik Sveta Varstveno delovnega centra SAŠA.
V letih 1974-78 predsednik konference delegacij KS Stara vas, v skupščinah SIS Občine Velenje, 1968-69 predsednik Tovarniške konference ZSMS, za TGO Gorenje, 1968-69 član predsedstva OK ZSMS Velenje, 1978-82 član OK ZKS Velenje, 1984-88 član predsedstva OK SZDL Velenje, 1984-88 podpredsednik Skupščine občine Velenje.

  

Nagrade in priznanja
  • 1986: medalja Zaslug za narod
  • 1987: priznanje OF 

Dodano 16.10.2012.
Zadnja sprememba 19.12.2012.

Nastavitve zasebnosti