Slika
Natisni Vrabič, Albin
pedagog, ravnatelj

Rojen: 26. 1. 1955, Pesje
Življenjepis

V Velenju je končal OŠ Gustava Šiliha, v Celju tehniško strojno šolo, v Ljubljani diplomiral na FS in magistriral na FDV. Leta 1978 je bil zaposlen v TEŠ, od 1979 je bil pedagog in ravnatelj strojne šole ŠCV in nato ravnatelj rudarske šole na ŠCV.

V letih 1995−2001 je bil član Sveta za računalniško opismenjevanje RS pri MŠŠ, 1996−2001 član republiške predmetne komisije za mehaniko v okviru splošne mature pri DIC-u, kjer je bil v šol. letu 2003/2004 tudi član izpitne komisije za poklicno maturo. Od leta 2000 je član Skupine za kakovost v poklicnem in strokovnem izobraževanju pri CPI RS in sodelavec v mednarodnih projektih s področja kakovosti srednjega šolstva. Dejaven je na področju ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti srednjih šol v slovenskem in mednarodnem merilu

Delo

Poleg sodelovanja v različnih skupinah s področja izobraževanja na državni ravni je tudi avtor in soavtor 28 strokovnih knjig in delovnih zvezkov s področja statike, trdnosti, dinamike in hidromehanike za pouk mehanike v srednjih šolah. Delovna zvezka za statiko in trdnost sta prevedena v hrvaški jezik. Je tudi soavtor didaktične računalniške opreme za statiko, trdnost, dinamiko in hidrodinamiko za pouk mehanike v srednjih šolah. Programska oprema, delovni zvezki in strokovni učbeniki so med seboj povezani tako, da predstavljajo zaključeno didaktično enoto.

Nagrade in priznanja
  • 1972 in 1973: priznanje za 1000 najboljših učencev srednjih šol Slovenije.
Spletne povezave
  • http://www.cobiss.si (Cobiss/Opac, Nacionalna knjižnica, 28 naslovov avtorskih in soavtorskih knjižnih del)

Dodano 16.10.2012.
Zadnja sprememba 19.12.2012.

Nastavitve zasebnosti