Slika
Natisni Rezman, Peter
literat

Rojen: 21. 10. 1956, Celje
Življenjepis

Po končani II. OŠ v Šoštanju (pozneje OŠ Bibe Röcka) je nadaljeval šolanje na Gimnaziji Velenje in nato končal Poklicno elektro šolo − jaki tok na RŠC, 1982 pa ob delu še Elektrotehnično šolo. V letih 1975−1990 je bil zaposlen na RLV; do leta 1981 je delal v jami, se ob delu še izobraževal in opravil strokovne izpite, od 1985−1990 je vodil elektroremontno delavnico.
Po letu 1986 se je aktivno vključil v ekološko gibanje v Šaleški dolini in bil leta 1989 eden od ustanovnih članov zelenih Velenja, ki so se vključili v politično stranko Zeleni Slovenije. Do leta 1995 je bil njihov kandidat na lokalnih in državnozborskih volitvah.
Leta 1990 se je zaposli v SO Velenje kot vodja sekretariata za okolje in prostor, v obdobju 1992−1995 je bil član Izvršnega sveta SO Velenje. Leta 1995 je bil tajnik Občine Šoštanj, v začetku 1996 pa se je zaradi bolezni upokojil. V letih 1985−1990  je bil kolumnist lokalnega tednika Naš čas, 1989 je skupaj z Vanetom Gošnikom izdal izbor kulturno-ekološko-političnih kolumn v knjigi Dvignjeni zastor v zbirki Šaleški razgledi.
V letih 2000−2008 in 2010/11 je odgovorni urednik mesečnika List, revije za kulturna in druga vprašanja občine Šoštanj in širše, ki ga izdaja Zavod za kulturo Šoštanj.

Od leta 1980 se je aktivno vključeval v literarni odbor pri Zvezi kulturnih organizacij Velenje, je večletni sourednik in urednik literarnega almanaha Hotenja. Leta 1992 je bil soustanovitelj in vse odtlej aktivni član Šaleškega literarnega društva Hotenja do leta 2016. Je pobudnik in soustanovitelj še nekaterih drugih kulturnih društev: Kulturnica Gaberke, SK 56, Otočje, urednik zbornikov Hotenja 2 (1981), 3 (1983), 4 (1983), 5 (1984), 5 (1985), 12, (1998), 13 (1999), 14 (2001), 16 (2006), 17 (2007), 19 (2009), 20 (2010), 21 (2011), 22 (2012), 23 (2014), 24 (2015) in 25 (2015).


V letih 1985−1992 je bil član založniškega sveta revije Mentor, od leta 2008 je član uredniškega odbora te revije. Od februarja 2010 je član DSP in pripadnik umetniške skupine Preglej v društvu Integrali.

Delo
 • 1983: Slovenske rudarske pesmi, zbral in uredil Tine Lenarčič, I. del, Antologija, uredil Matjaž Kmecl, ZKO Trbovlje
 • 1985: Pesmi iz premoga, REK − Franc Leskošek-Luka, (Titovo) Velenje 
 • 1985: Kronologija neuspeha ali Kiril Lajš ni lastnik krčme Peter Rezman, zbirka kratke proze, Občinska kulturna skupnost, Velenje
 • 1987: Delavske pesmi, samizdat
 • 1988: Obisk, samizdat,  scenarij za film, Kino 16 Velenje in TDF 88 Celje
 • 1991: Črno in črno, rdeče in rdeče, zeleno in zeleno, pesniški listi/ grafične mapa (skupaj z Andrejem Krevzlom, grafike), ZKO Velenje, Velenje
 • 1993/94: Ogledalce, revija Mentor, dramsko besedilo, uprizoritev AG Velenje, sezona 1993/94
 • 1998: Družmirje, pesniška zbirka, Pozoj, Velenje
 • 2006: Hiša, revija Mentor, dramsko besedilo 2004, bralni uprizoritvi: Glej, Ljubljana 2006; Borštnikovo srečanje
 • 2008: Skok iz kože, zbirka sedmih novel, Litera Maribor (zbirka Piramida) (Nagrajena z Dnevnikovo Fabulo 2009);
 • 2009: Beseda te gleda, dramska besedila, Litera Maribor
 • 2010: Pristanek na kukavičje jajce, roman, Litera Maribor
 • 2010: Antologija sodobne slovenske literature, ant., Univerza v Ljubljani
 • 2011: Nujni deleži ozimnice, zbirka štirih novel, Goga, Novo mesto (nominacija za nagrado Fabula 2010)
 • 2010: Ljubljana - gospa Sveta, dramska pesnitev, Integrali Ljubljana
 • 2011: Zakon III. Branje, dramoleti (več avtorjev − Preglej), Integrali Ljubljana, 20
 • 2012: Zahod jame, roman, Goga  Novo mesto (nominacija za nagrado Kresnik 2013)
 • 2012: Jezero na robu mesta, kratke zgodbe (več avtorjev), Knjižnica Velenje
 • 2013: Nahliadnuta do sučesnej slovinskej prozi (antologija slovenske proze, prevod v slovaščino, deset sodobnih slovenskih avtorjev), Univerzita Komenskeho, Bratislava 
 • 2015 : Tekoči trak, roman, Litera Maribor (nominacija za nagradi Kritiško sito 2016 in Kresnik 2016)
 • 2016: The West of the Pit, Sample translation, JAK Ljubljana, (vzorčni prevod odlomka romana Zahod jame v angleški, bolgarski, hrvaški, italijanski, japonski, madžarski, makedonski, nemški, nizozemski, poljski, romunski, ruski, srbski in španski jezik
 • 2016: 10 books from Slovenia, The Assembly Line,  Center za slovensko književnost Ljubljana, (prevod odlomka romana Tekoči trak v angleški jezik) 
 • 2016: Barbara in Krištof, roman, Goga Novo Mesto.   


Gledališke predstave:

 • 1988: Obisk (film), scenarij, režija s T. Štiglicem, (produkcija Kino 16 Velenje in TDF, Celje)
 • 1992/93: Ogledalce, groteska, AG Velenje
 • 2005: Hiša, drama, bralna uprizoritev, Glej, 2005, BS 2006;
 • 2005: Preživetje, enodejanka, bralna uprizoritev, Glej, 2005, TSD 2006;
 • 2007: 9 lahkih komadov (Tajni kozel (Sivec) iz Šoštanja ali 6. 6. 96 ter Recepti), bralna uprizoritev, Stara elektrarna LJ, 2007;  
 • 2008/9: En naš lahek komad ali vsakemu svoje, komedija, AG Radenci
 • 2008: Par kranjskih in 9000 sV, »harmsovke«, bralna uprizoritev, Glej, 2008
 • 2009: Knapovska večerja, komedija/burka, AG Velenje
 • 2009/10: Skok iz kože, monodrama, MGL/Glej/Integrali, 2009/2010
 • 2010: Zakon!/Pojavi (v 4 slikah), »harmsovke«), bralna uprizoritev, PreGlej na glas
 • 2010: 43 srečnih koncev/Konec! Konec! Konec!, performans/instalacija, Integrali / Preglej, štud. cent. C.5LJ-JSKD /cepetka/
Nagrade in priznanja
 • 2009: Dnevnikova Fabula za zbirko sedmih novel Skok iz kože, Litera Maribor (zbirka Piramida)
 • 2009: Plaketa Občine Šoštanj
 • 2015: Jubilejna nagrada JSKD, Območne izpostave Velenje
Viri in literatura

 Cobiss (baze podatkov)

Spletne povezave

Dodano 16.10.2012.
Zadnja sprememba 24.07.2017.

Nastavitve zasebnosti