Baškovič, Matjaž - Glasbenik
16. 1. 1966

Obiskoval je OŠ Antona Aškerca v Velenju, Srednjo glasbeno in baletno šolo v Ljubljani in študiral na Akademiji za glasbo v Ljubljani. Je samostojni...  <<Več>>
Benčič, Zoran - Glasbenik, literat
08. 2. 1972

Je pisatelj, avtor besedil in vokalist rokenrol skupine Res Nullius.   <<Več>>
Burja Kocuvan, Franja - Glasbenica
01. 7. 1901

Na konservatoriju v Ljubljani je študirala solopetje, zasebno pa klavir. Od leta 1926 je nastopala v mariborskem gledališču, tudi v operetah, od 1928 v Operi v...  <<Več>>
Čukur, Boštjan - Glasbenik
29. 9. 1978

Obiskoval je OŠ Bratov Mravljak v Velenju, nadaljeval na srednji Strojni šoli Velenje in si pridobil poklic strojnega tehnika. Zaposlen je kot samostojni...  <<Več>>
De Costa, Barbara - Glasbenica
11. 5. 1976

Obiskovala je OŠ Karla Destovnika Kajuha v Šoštanju, gimnazijo Velenje, Univerzo za glasbo in upodabljajoče umetnosti v avstrijskem Gradcu in Deželni...  <<Več>>
Delčnjak, Franc - Glasbenik
18. 12. 1939 — 15. 11. 1969

Obiskoval je obrtno šolo in se izučil za mizarja. Zaposlen je bil v velenjskem rudniku v mizarski delavnici do invalidske upokojitve leta 1966. Ukvarjal se je s...  <<Več>>
Djordjevič, Rajko - Glasbenik, podjetnik
12. 11. 1954

Obiskoval je III. OŠ v Celju, OŠ Gustava Šiliha v Velenju, poklicno kovinarsko šolo v Velenju in srednjo tehnično šolo v Mariboru. V letih...  <<Več>>
Djukić - Šuklar, Ljiljana - Glasbenica
04. 7. 1958

Osnovno in srednjo šolo je končala v Novem Sadu. Diplomirala je leta 1982, magistrirala pet let kasneje. Od leta 1982 - 1986 je delala kot asistentka dirigenta pri...  <<Več>>
Emeršič, Matjaž - Glasbenik, dirigent
15. 11. 1974

Obiskoval je OŠ Bratov Mravljakov Velenje (zdaj OŠ Gorica), po končani Srednji družboslovni šoli na ŠC Velenje je diplomiral na AG v Ljubljani,...  <<Več>>
Fenc, Rajko - Glasbenik


Rojen je bil v Zeljini, na medicinski fakulteti zagrebške univerze je diplomiral v študijskem letu 1932/1933. Prvo službo v bolnišnici Brežice je dobil...  <<Več>>
Goličnik, Robert - Glasbenik
21. 3. 1976

Končal je OŠ Karla Destovnika Kajuha v Šoštanju, nižjo in srednjo glasbeno šolo v Šoštanju in Velenju ter Srednjo lesarsko...  <<Več>>
Golja, Marina - Glasbenica
08. 2. 1985

V Velenju je obiskovala OŠ Livada in gimnazijo ter nižjo in srednjo glasbeno šolo Frana Koruna Koželjskega. Na akademiji za glasbo v Zagrebu je diplomirala iz...  <<Več>>
Goter, Robert - Glasbenik
01. 4. 1976

Po končani OŠ Gustava Šiliha Velenje in gimnaziji na ŠC Velenje je študiral na EPF Maribor. Leta 1999 je v Italiji osvojil naslov absolutnega...  <<Več>>
Grebenšek, Ciril - Funkcionar, udeleženec NOB, glasbenik
05. 7. 1921 — 07. 1. 2008

Obiskoval je šestrazredno osnovno šolo v Velenju in nato štiriletno meščansko šolo v Šoštanju. Končal je Državno rudarsko...  <<Več>>
Grebenšek, Jožica - Glasbenica, pedagoginja
13. 3. 1950

Obiskovala je OŠ Mihe Pintarja - Toleda. Srednješolsko izobraževanje je nadaljevala v Ljubljani na oddelku za klavir Zavoda za glasbeno in baletno...  <<Več>>
Hladin, Viktor - Kulturni delavec, glasbenik
01. 7. 1914 — 13. 9. 1987

Obiskoval je OŠ v Velenju (v konjušnici) in leta 1932 vajensko obrtno šolo v Velenju (izučen za ključavničarja). Od 1932 bil zaposlen v Toplotni...  <<Več>>
Jedovnicky, Barbara - Glasbenica
14. 2. 1981

V Velenju je obiskovala OŠ MPT in gimnazijo na ŠC Velenje, osnovno in srednjo glasbeno šolo Frana Koruna Koželjskega ter diplomirala in magistrirala na...  <<Več>>
Jukič, Robert - Glasbenik
09. 1. 1978

Obiskoval je OŠ Livada Velenje. Po končani gimnaziji v Velenju je diplomiral in magistriral na Univerzi za glasbo in upodabljajočo umetnost v Gradcu, (Avstrija)....  <<Več>>
Koprivnik, Igor - Glasbenik, slikar
21. 2. 1956

V Velenju je obiskoval OŠ Gustava Šiliha in se po končanem srednjem izobraževanju za elektrotehnika posvetil slikanju in glasbi. Imel je številne...  <<Več>>
Korun, Fran - Skladatelj, glasbenik
22. 12. 1868 — 01. 12. 1935

Obiskoval je osnovno šolo v Velenju in končal trgovsko šolo v Trstu. V glasbi je bil najprej samouk, pozneje pa se je je učil na Dunaju (Avstrija), kjer je...  <<Več>>
Lipnik , Marija - Glasbenica
10. 4. 1952

Po poklicu je gospodinja, zdaj upokojenka. Dolga leta je skupaj z možem razveseljevala ljudi na sindikalnih izletih in drugih srečanjih. Mož Peter Lipnik je igral...  <<Več>>
Marin, Ivan ml. - Glasbenik, ravnatelj, pedagog
15. 6. 1938

V letih 1961−1963 je delal v TE Šoštanj, 1963 se je zaposlil na Glasbeni šoli Velenje in ob delu končal prvo stopnjo študija klarineta na AG....  <<Več>>
Marin, Janez - Glasbenik, dirigent
20. 5. 1977

Obiskoval je OŠ Antona Aškerca Velenje. Po končani Umetniški gimnaziji - glasbena smer je diplomiral na FF v Ljubljani na oddelku za muzikologijo in AG v...  <<Več>>
Marinšek, Marjan - Direktor, literat, zbiratelj, glasbenik
31. 1. 1941 — 14. 11. 2011

Obiskoval je OŠ v Kozjem, gimnazijo v Celju in končal študij prava na PF v Ljubljani. V letih 1965−1968 je bil zaposlen v Železarni Štore, od...  <<Več>>
Močilnik, Boris - Direktor, glasbenik, športni delavec
08. 8. 1952

Obiskoval je OŠ MPT in Gustava Šiliha, Gimnazijo Velenje ter doštudiral na EPF Univerze v Mariboru. Poleg gospodarstva (podjetništvo in inoviranje)...  <<Več>>
Nakić Pal, Karoly - Glasbenik
15. 2. 1896 — 04. 7. 1973

Odrasel je v Zrenjaninu (Veliki Bečkerek), kjer je s 15 leti že igral z brati in očetom, pri 18 je postal vodja orkestra in odšel v Budimpešto po več znanja....  <<Več>>
Napret, Peter - Publicist, pedagog, glasbenik
09. 8. 1968

Obiskoval je OŠ Rimske Toplice in nato končal SGBŠ Ljubljana. Na AG Ljubljana je diplomiral iz violine in študiral citre na Tirolskem deželnem...  <<Več>>
Ograjenšek, Matjaž - Glasbenik
01. 7. 1962

Obiskoval je OŠ MPT ter Poklicno elektro šolo Velenje. Tri leta je bil zaposlen v ESO Velenje, od 1985 je v službi v TEŠ. Uveljavil se je na glasbenem...  <<Več>>
Pačnik, Nejc - Glasbenik
28. 10. 1990

Obiskoval je OŠ Livada v Velenju in končal Srednjo lesarsko šolo v Slovenj Gradcu. Od leta 2010 je učitelj diatonične harmonike v Glasbeni šoli Goter.   <<Več>>
Pal, Ladislav - Glasbenik
14. 2. 1936 — 11. 3. 2010

Osnovno šolo je končal v Kikindi. Z desetimi leti je nadaljeval družinsko glasbeno tradicijo. Pri štirinajstih je igral klavir in harmoniko v orkestru...  <<Več>>
Planko, Leopold - Glasbenik
26. 10. 1909 — 05. 12. 1980

Po osnovni šoli v Škalah se je izučil za trgovca. Kot samouk na violini je nastopal najprej skupaj z očetom Jurijem, ljudskim godcem na harmoniki. Po letu 1930...  <<Več>>
Pukl, Jure - Glasbenik
07. 10. 1977

Obiskoval je OŠ Livada. Po končani SGBŠ v Mariboru je študiral na Univerzi za glasbo in upodabljajočo umetnost na Dunaju (Avstrija), smer klasični...  <<Več>>
Sever, Luka - Glasbenik
30. 4. 1982

Po končani OŠ Gustava Šiliha in gimnaziji v Velenju je diplomiral iz filozofije na FF UL. Leta 1995 je začel pisati besedila in glasbo. Osnoval je reperski duo...  <<Več>>
Simonović, Dušanka - Glasbenica
21. 3. 1949

Po končani gimnaziji in srednji glasbeni šoli v Dubrovniku je končala diplomski in magistrski študij na glasbeni akademiji v Zagrebu. V letih 1975−1992 je...  <<Več>>
Skornšek, Ljuba - Literatka, glasbenica
25. 9. 1913 — 19. 12. 1976

Prvih pet razredov gimnazije je končala v Celju, šestega pa na ptujski realni gimnaziji. Že kot gimnazijka se je v glasbeni šoli Glasbene matice učila klavir,...  <<Več>>
Svoljšak , Mojca - Glasbenica, literatka, pedagoginja
17. 5. 1964

V Velenju je obiskovala je OŠ in gimnazijo. V Ljubljani je zaključila srednjo glasbeno šolo solopetja in diplomirala iz glasbene pedagogike. Od leta 1987 je...  <<Več>>
Šalej, Jože - Glasbenik
04. 12. 1972

Končal je OŠ Mihe Pintarja - Toleda in Gimnazijo Velenje ter absolviral na AG v Ljubljani. Je pianist v različnih jazzovskih zasedbah, tenorist, baritonist,...  <<Več>>
Šalej, Jožef - Glasbenik
20. 6. 1942

Štiri leta je obiskoval osnovno šolo, tri leta nižjo gimnazijo v Konjušnici in eno leto osemletke na OŠ MPT v Velenju. Nato je končal...  <<Več>>
Škruba, Branko - Glasbenik, pedagog
28. 7. 1946

Diplomiral je na AG na oddelku za pihala, trobila in tolkala. V letih 1971–1973, 1973–1981, 1981–1988 in 1994–1999 je poučeval na Glasbeni šoli...  <<Več>>
Špegel, Stanislav - Kulturni delavec, glasbenik, novinar, gledališki ustvarjalec
16. 12. 1964

Obiskoval je OŠ Antona Aškerca, končal srednjo šolo za elektrotehniko na RŠC Velenje in nato diplomiral na prvi stopnji FE UL. V letih...  <<Več>>
Štih, Zmago - Glasbenik
09. 5. 1974

Obiskoval je OŠ Antona Aškerca Velenje, nato končal SGBŠ Ljubljana in diplomiral na Visoki šoli za glasbo Franza Lizsta v Weimarju v Nemčiji. Od...  <<Več>>
Šuligoj, Janez - Glasbenik, pedagog
07. 1. 1964

Obiskoval je OŠ Topolšica in OŠ Karla Destovnika – Kajuha Šoštanj. Po končani tehniški šoli strojne smeri je končal...  <<Več>>
Šumnik, Matej - Športnik, plesalec, glasbenik
15. 10. 1974

V Velenju je končal OŠ Gustava Šiliha in srednjo računalniško šolo. Leta 1993 se je preselil v Amsterdam in študiral ples na Visoki...  <<Več>>
Tamše, Dejan - Glasbenik
21. 12. 1972

Obiskoval je OŠ Bibe Röcka in nato srednjo rudarsko tehnično šolo na RŠC in srednjo glasbeno šolo Velenje. Diplomiral je na AG in napredoval v...  <<Več>>
Tamše, Silvester - Dirigent, glasbenik
21. 11. 1927 — 06. 6. 1993

V Šoštanju je obiskoval osnovno in meščansko šolo, konservatorij pa v Gradcu. 1947 se je honorarno zaposlil v ljubljanski Operi, kjer je igral...  <<Več>>
Trampuš, Milan - Glasbenik
16. 7. 1940 — 18. 11. 2012

Osnovno šolo in nižjo gimnazijo je obiskoval v Velenju, gimnazijo v Celju. Diplomiral je na Fakulteti za strojništvo v Ljubljani. V času študija je...  <<Več>>
Virtič, Marko - Arhitekt, glasbenik
20. 11. 1958

Obiskoval je OŠ Mihe Pintarja Toleda. Po končani Gimnaziji Velenje je diplomiral iz arhitekture na FAGG Ljubljana. Bil je gradbeni in urbanistični inšpektor,...  <<Več>>
Vrčkovnik, Irena - Glasbenica
08. 8. 1968

Obiskovala je OŠ Bibe Roecka v Šoštanju, končala Srednjo pedagoško šolo v Celju in študirala na PF v Mariboru, smer glasbena...  <<Več>>
Zgonec, Agata - Glasbenica, slikarka, literatka
06. 4. 1955

Obiskovala je OŠ Karla Destovnika – Kajuha v Šoštanju, končala srednjo komercialno šolo v Mariboru in diplomirala na višji strokovni...  <<Več>>
Zupančič, Zdravko - Glasbenik, dirigent
06. 2. 1937 — 17. 3. 2010

Obiskoval je OŠ Šoštanj in nižjo glasbeno šolo Šoštanj, končal poklicno šolo za strojnega ključavničarja, srednjo...  <<Več>>
Žerdin, Martina - Pedagoginja, glasbenica
31. 3. 1980

Obiskovala je OŠ Livada in gimnazijo na ŠC Velenje. Na GŠ Frana Koruna Koželjskega je na nižji stopnji obiskovala ure klavirja, solopetja in harfe, na...  <<Več>>
Žerdoner, Franc - Glasbenik
26. 4. 1949

Po končani srednji poklicni šoli za telefonista v CSS v Škofji Loki je bil v letih 1965–1969 zaposlen v Zdravstvenem domu Žalec in 1969–1999 v...  <<Več>>
Žličar, Nikolaj - Glasbenik, dirigent
16. 1. 1949

Po končani gimnaziji in srednji glasbeni šoli v Dubrovniku je diplomiral iz klavirja in dirigiranja in končal magistrski študij dirigiranja na AG Ljubljana. V...  <<Več>>
Nastavitve zasebnosti