Dobrodošli

na spletni strani Šaleškega biografskega leksikona!

Na območju Šaleške doline (občine Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki) je mnogo ljudi, ki so pomembno vplivali ali še vedno pomembneje vplivajo na podobo in razvoj svojega okolja. Ti ljudje si zaslužijo, da so trajno zapisani v zgodovinski spomin Šaleške doline. Zbirka imen v leksikonu ni in nikoli ne bo dokončna, ampak se bo ves čas dopolnjevala.

Za Šaleški biografski leksikon skrbi Knjižnica Velenje s svojimi zunanjimi sodelavci.


Sodelujte!

Spoštovane obiskovalke in obiskovalci naše spletne strani! Šaleški biografski leksikon je živa tvorba, zato se nenehno spreminja. Podatke pri geslih lahko spremenimo praktično vsak trenutek. Zato vas vabimo, da nas obvestite o morebitnih napakah ali spremembah pri geslih, da jih bomo lahko sproti posodabljali. Pokličite nas na telefon 03 898 25 568 (Andreja Ažber), ali pišite na naslov Knjižnica Velenje (za ŠBL), Šaleška cesta 21, 3320 Velenje, ali pa kar na elektronski naslov leksikon@vel.sik.si Na iste naslove nam lahko posredujete tudi predloge za vpis novih oseb.

Uredništvo

Pogoji uporabe


 • Rojeni ta teden

 • Zavadlav, Zdenko - Udeleženec NOB
  29. 5. 1924 — 15. 9. 2006

  Starši so bili Primorci, oče je leta 1923 emigriral v Jugoslavijo in se kot uslužbenec zaposlil v Šoštanju....  <<Več>>
 • Žerdin, Franc - Rudarski strokovnjak, doktor znanosti, pedagog, funkcionar, politik
  29. 5. 1949

  Po končani OŠ v Črenšovcih se je vpisal na Gradbeno tehnično šolo v Mariboru in se nato prepisal v drugi...  <<Več>>
 • Lušin, Anica - Pedagoginja
  31. 5. 1881

  Po končani meščanski šoli pri uršulinkah je leta 1903 maturirala na ljubljanskem učiteljišču. Najprej je...  <<Več>>
 • Jelen, Marija - Agronomka, kulturna delavka
  01. 6. 1946

  Obiskovala je OŠ v Šentilju in OŠ v Velenju. Po končani gimnaziji v Celju je diplomirala na 1. stopnji agronomije...  <<Več>>
 • Sovinc, Oskar - Slikar, turistični delavec
  01. 6. 1944

  Obiskoval je OŠ Velenje. Po končani srednji aranžerski šoli se je zaposlil na Vegradu, nato je bil kot aranžer zaposlen...  <<Več>>
 • Čonkaš, Tomo - Filmski ustvarjalec
  02. 6. 1963

  V Velenju je obiskoval OŠ Gustava Šiliha in tehniško strojno šolo (RŠC) ter se dodatno izobraževal v...  <<Več>>
 • Grošl, Jakob - Športnik
  03. 6. 1944

  OŠ je obiskoval v Šentilju in Velenju, Ekonomsko srednjo šolo v Celju, diplomiral pa je na Ekonomski fakulteti v...  <<Več>>
 • Rebernik, Peter - Založnik
  03. 6. 1950 — 07. 7. 2014

  Po končani OŠ v Slovenskih Konicah in Gimnaziji Velenje je diplomiral na FE UL. V letih 1977−1978 je bil zaposlen v...  <<Več>>
 • Smonkar, Frančiška - Ravnateljica
  03. 6. 1933 — 08. 4. 2021

  Po končani Srednji vzgojiteljski šoli v Ljubljani se je leta 1954 zaposlila v Vrtcu Velenje. V letih 1956−1961 je bila...  <<Več>>
 • Videmšek, Vladimir, Vlado
  03. 6. 1948 — 07. 8. 2003

  Obiskoval je OŠ Mihe Pintarja Toleda in končal poklicno šolo za rudarje na RŠC Velenje, šolo za poklicne...  <<Več>>
 • Stropnik, Alojz, Slavko - Udeleženec NOB, kmetovalec
  04. 6. 1918 — 07. 1. 2008

  Slavko Stropnik je bil šesti od osmih otrok, ki je bil določen, da bo prevzel delo na domači kmetiji in gostilno (znana...  <<Več>>
 • Šumnik, Miroslav - Slikar
  04. 6. 1951

  Obiskoval je OŠ Karla Destovnika – Kajuha v Šoštanju. V letih 1974−1984 je bil zaposlen v Mladinski...  <<Več>>
 • Vasle, Vinko - Novinar, literat, direktor
  04. 6. 1949

  Obiskoval je OŠ v Šoštanju in Velenju in gimnazijo v Celju, nato je diplomiral iz novinarstva na FSPN v Ljubljani....  <<Več>>
 • Vutkovič, Angela - Družbenopolitična delavka, pedagoginja, udeleženka NOB
  04. 6. 1911 — 24. 12. 1992

  Pred vojno je končala učiteljišče, na osnovnih šolah je poučevala matematiko in fiziko. Med vojno je na Dolenjskem in...  <<Več>>

Nastavitve zasebnosti