Dobrodošli

na spletni strani Šaleškega biografskega leksikona!

Na območju Šaleške doline (občine Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki) je mnogo ljudi, ki so pomembno vplivali ali še vedno pomembneje vplivajo na podobo in razvoj svojega okolja. Ti ljudje si zaslužijo, da so trajno zapisani v zgodovinski spomin Šaleške doline. Zbirka imen v leksikonu ni in nikoli ne bo dokončna, ampak se bo ves čas dopolnjevala.

Za Šaleški biografski leksikon skrbi Knjižnica Velenje s svojimi zunanjimi sodelavci.


Sodelujte!

Spoštovane obiskovalke in obiskovalci naše spletne strani! Šaleški biografski leksikon je živa tvorba, zato se nenehno spreminja. Podatke pri geslih lahko spremenimo praktično vsak trenutek. Zato vas vabimo, da nas obvestite o morebitnih napakah ali spremembah pri geslih, da jih bomo lahko sproti posodabljali. Pokličite nas na telefon 03 898 25 568 (Andreja Ažber), ali pišite na naslov Knjižnica Velenje (za ŠBL), Šaleška cesta 21, 3320 Velenje, ali pa kar na elektronski naslov leksikon@vel.sik.si Na iste naslove nam lahko posredujete tudi predloge za vpis novih oseb.

Uredništvo

Pogoji uporabe


 • Rojeni ta teden

 • De Costa, David - Športnik, trener, pedagog
  15. 6. 1976

  V Velenju je obiskoval OŠ Bratov Mravljak in gimnazijo, nato pa diplomiral na FŠ v Ljubljani. Bil je trener alpskega...  <<Več>>
 • Kaljanac , Enver - Slikar
  15. 6. 1944

  Končal je srednjo šolo za oblikovanje v Sarajevu in študiral slikarstvo na ALU v Ljubljani, kjer je 1970 diplomiral in...  <<Več>>
 • Marin, Ivan ml. - Glasbenik, ravnatelj, pedagog
  15. 6. 1938 — 28. 2. 2021

  V letih 1961−1963 je delal v TE Šoštanj, 1963 se je zaposlil na Glasbeni šoli Velenje in ob delu končal prvo...  <<Več>>
 • Rotner, Ivan - Duhovnik
  15. 6. 1862 — 22. 9. 1935

  Gimnazijo in bogoslovje je študiral v Mariboru, ker je diplomiral 11. julija 1889. Bil je kaplan v Šmarju pri...  <<Več>>
 • Kugovnik, Otmar - Doktor znanosti, pedagog
  16. 6. 1954

  Po končani gimnaziji je leta 1976 diplomiral iz tehniške matematike in 1983 magistriral iz funkcionalne analize na FNT v...  <<Več>>
 • Poličnik, Helena - Doktorica znanosti, biologinja
  16. 6. 1976

  Bila je učenka OŠ Gorica, dijakinja Gimnazije Velenje, nato je na BF UL doštudirala biologijo in doktorirala iz...  <<Več>>
 • Semečnik, Goran - Arhitekt
  16. 6. 1962

  Obiskoval je OŠ Antona Aškerca Velenje in maturiral na Gimnaziji Velenje. Diplomiral je iz arhitekture na FGG UL. V letih...  <<Več>>
 • Tičič, Milica, Ljudmila - Gospodarstvenica
  16. 6. 1954

  Obiskovala osnovno šolo Mihe Pintarja Toleda v Velenju in Karla Destovnika Kajuha v Šoštanju. Srednjo ekonomsko...  <<Več>>
 • Ževart, Rudolf - Pedagog, trener, športni delavec, novinar, veteran vojne za Slovenijo
  16. 6. 1935

  Obiskoval je OŠ Velenje. Po končani nižji gimnaziji v Šoštanju in Srednji šoli za telesno vzgojo v...  <<Več>>
 • Ojsteršek, Alojz - Fotograf, funkcionar, športnik
  17. 6. 1933 — 10. 10. 2003

  V Velenju je obiskoval OŠ in Obrtno šolo, v kateri se je izučil za mizarja. Na Premogovniku Velenje je bil zaposlen...  <<Več>>
 • Prašnikar, Janez - Doktor znanosti, pedagog
  17. 6. 1950

  Osnovno šolo je obiskoval v Šmartntem ob Paki in leta 1968 zaključi gimnazijo Celje. 1973 je diplomiral na EF v...  <<Več>>
 • Auersperg, Marija grofica - Plemkinja
  18. 6. 1887

  Najstarejša hči lastnika Velenjskega gradu Karla II. Adamovicha de Csepina se je leta 1911 poročila s Herwardom Auerspergom. Ko...  <<Več>>
 • Grmovšek, Silvo - Knjižničar, novinar, urednik
  18. 6. 1952

  Po končani osnovni šoli Gustava Šiliha Velenje in Gimnaziji Velenje je diplomiral na FF v Ljubljani iz filozofije in...  <<Več>>
 • Plešnik , Ivana - Družinska negovalka
  18. 6. 1940

  Obiskovala je OŠ Razbor. Po poklicu je gospodinja. Zaradi požrtvovalne nege bolnega moža, ki je v komi v domači oskrbi...  <<Več>>
 • Drobež , Jože - Gasilec
  19. 6. 1948 — 13. 12. 2019

  Obiskoval je OŠ Staro Velenje, OŠ Mihe Pintarja Toleda in OŠ Gustava Šiliha Velenje. Končal je poklicno...  <<Več>>
 • Povh, Ivan Josip - Politik, funkcionar
  19. 6. 1930 — 12. 8. 2010

  Po končani trgovsko poslovodski šoli se je zaposlil kot poslovodja prve trgovine s tehničnim blagom v Velenju (VELMA,...  <<Več>>
 • Šumnik, Drago - Slikar
  19. 6. 1957

  Obiskoval OŠ Karla Destovnika Kajuha in končal poklicno šolo za orodjarja na RŠC Velenje. V letih 1979–1985...  <<Več>>
 • Fijavž, Alojzij - Zdravnik, direktor
  20. 6. 1926 — 08. 11. 2003

  OŠ je obiskoval v okolici Celja, gimnazijo v Celju in na Ptuju in leta 1955 diplomiral na MF v Zagrebu, kjer je 1966 opravil...  <<Več>>
 • Pukmeister Vijanski, Janko - Literat
  20. 6. 1837 — 25. 5. 1862

  V Celju je v letih 1851−1857 obiskoval gimnazijo. Čeprav je bil odličen dijak, je zaradi jetike v 7. razredu izstopil iz...  <<Več>>
 • Šalej, Jožef - Glasbenik
  20. 6. 1942

  Štiri leta je obiskoval osnovno šolo, tri leta nižjo gimnazijo v Konjušnici in eno leto osemletke na...  <<Več>>
 • Trobej, Alojzij - Šolski upravitelj, sadjar, pedagog, čebelar
  20. 6. 1861

  Osem let je delal v Rečici ob Savinji, potem se je zaposlil kot upravitelj v Šentilju pri Velenju, kjer je živel osemnajst let....  <<Več>>
 • Zdovc, Ciril - Ravnatelj, pedagog
  20. 6. 1943

  Obiskoval je OŠ Tepanje. Po končani nižji gimnaziji Slovenske Konjice in učiteljišču v Celju je diplomiral na FE...  <<Več>>

Nastavitve zasebnosti