Dobrodošli

na spletni strani Šaleškega biografskega leksikona!

Na območju Šaleške doline (občine Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki) je mnogo ljudi, ki so pomembno vplivali ali še vedno pomembneje vplivajo na podobo in razvoj svojega okolja. Ti ljudje si zaslužijo, da so trajno zapisani v zgodovinski spomin Šaleške doline. Zbirka imen v leksikonu ni in nikoli ne bo dokončna, ampak se bo ves čas dopolnjevala.

Za Šaleški biografski leksikon skrbi Knjižnica Velenje s svojimi zunanjimi sodelavci.


Sodelujte!

Spoštovane obiskovalke in obiskovalci naše spletne strani! Šaleški biografski leksikon je živa tvorba, zato se nenehno spreminja. Podatke pri geslih lahko spremenimo praktično vsak trenutek. Zato vas vabimo, da nas obvestite o morebitnih napakah ali spremembah pri geslih, da jih bomo lahko sproti posodabljali. Pokličite nas na telefon 03 898 25 568 (Andreja Ažber), ali pišite na naslov Knjižnica Velenje (za ŠBL), Šaleška cesta 21, 3320 Velenje, ali pa kar na elektronski naslov leksikon@vel.sik.si Na iste naslove nam lahko posredujete tudi predloge za vpis novih oseb.

Uredništvo

Pogoji uporabe


 • Rojeni ta teden

 • Gaber , Ivan - Družbenopolitični delavec, funkcionar
  17. 7. 1938

  V Celju je končal OŠ in nižjo gimnazijo ter v Ljubljani Srednjo geodetsko šolo in Višjo upravno šolo. Kot...  <<Več>>
 • Herman, Jernej - Pedagog, potapljač
  17. 7. 1951

  Obiskoval je OŠ Karla Destovnika Kajuha Šoštanj, končal srednjo tehnično šolo na RŠC Velenje in...  <<Več>>
 • Mayer, Dušan - Kapitan, športnik
  17. 7. 1900

  Rojen je bil v Šoštanju v družini znanega šoštanjskega odvetnika in kasnejšega župana dr. Frana...  <<Več>>
 • Tanšek, Avgust - Turistični delavec, pedagog
  18. 7. 1931

  V Škalah je obiskoval osnovno šolo, v Velenju industrijsko rudarsko šolo (do 1948) ter kot eksterni...  <<Več>>
 • Šuligoj, Anica - Pedagoginja, kulturna delavka, družbenopolitična delavka
  19. 7. 1927

  Po končanem učiteljišču v Ljubljani je bila leta 1948 tri mesece učiteljica na OŠ Velika Nedelja, 1948−1949 na...  <<Več>>
 • Hudournik, Miran - Športnik
  20. 7. 1964

  Obiskoval je OŠ Biba Röcka v Šoštanju, gimnazijo v Velenju in diplomiral na FNT v Ljubljani. Kot inženir...  <<Več>>
 • Osetič, Janez - Zbiratelj
  20. 7. 1969

  Obiskoval je OŠ Vinska Gora, OŠ Dobrna in diplomiral na Ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru. V letih 1999−2005...  <<Več>>
 • Pirnat, Jakob - Pravnik
  20. 7. 1847 — 08. 6. 1924

  Po končanih pravnih študijah v Gradcu je bil od leta 1871 odvetniški pripravnik v Celju, kjer je sodeloval pri...  <<Več>>
 • Svetina, Jože - Slikar, pedagog
  20. 7. 1934

  Leta 1956 je končal Učiteljišče v Ljubljani in nato v Bileči še oficirsko šolo. V letih 1957–1963 je bil...  <<Več>>
 • Janežič, Diana - Novinarka
  21. 7. 1961

  Obiskovala je OŠ Gustava Šiliha, nato EŠC - turistična smer, v Celju in leta 1985 diplomirala iz novinarstva na...  <<Več>>
 • Bah, Natalija - Športnica, športna delavka
  22. 7. 1972

  Obiskovala je OŠ Gorica v Velenju, Srednjo ekonomsko šolo v Celju in diplomirala na FŠ v Ljubljani. Športno...  <<Več>>
 • Caglič, Branko - Direktor, inovator
  22. 7. 1950

  Končal je OŠ v Žalcu, Strojno tehniško šolo v Celju in magistriral na Fakulteti za strojništvo v...  <<Več>>
 • Čas, Miran - Doktor znanosti, ekolog, športnik, športni delavec
  22. 7. 1952 — 23. 2. 2015

  V Velenju je končal OŠ Gustava Šiliha in gimnazijo, v Ljubljani pa študij gozdarstva na BF, kjer je leta 1996...  <<Več>>
 • Šmajs, Iztok - Slikar, kulturni delavec, literat, fotograf, pedagog
  22. 7. 1953

  V Velenju je obiskoval OŠ MPT in gimnazijo in v letih 1973-1977 Pedagoško akademijo v Ljubljani. Šolal se je tudi v...  <<Več>>
 • Drev , Anica - Pedagoginja, kulturna delavka, turistična delavka
  23. 7. 1950

  Po končani OŠ v Vinski Gori in Velenju je šolanje nadaljevala na Pedagoški gimnaziji Celje ter PA Maribor....  <<Več>>
 • Kontič, Bojan - Politik, župan
  23. 7. 1961

  OŠ je obiskoval v Pesju in na Antona Aškerca v Velenju, poklicno in elektrotehniško šolo končal na...  <<Več>>
 • Ravljen, Stane - Politik, udeleženec NOB
  23. 7. 1928 — 09. 12. 1977

  Po končani osnovni šoli se je izučil frizerskega poklica in si nato pridobil višješolsko izobrazbo. Ko je leta...  <<Več>>

Nastavitve zasebnosti