Dobrodošli

na spletni strani Šaleškega biografskega leksikona!

Na območju Šaleške doline (občine Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki) je mnogo ljudi, ki so pomembno vplivali ali še vedno pomembneje vplivajo na podobo in razvoj svojega okolja. Ti ljudje si zaslužijo, da so trajno zapisani v zgodovinski spomin Šaleške doline. Zbirka imen v leksikonu ni in nikoli ne bo dokončna, ampak se bo ves čas dopolnjevala.

Za Šaleški biografski leksikon skrbi Knjižnica Velenje s svojimi zunanjimi sodelavci.


Sodelujte!

Spoštovane obiskovalke in obiskovalci naše spletne strani! Šaleški biografski leksikon je živa tvorba, zato se nenehno spreminja. Podatke pri geslih lahko spremenimo praktično vsak trenutek. Zato vas vabimo, da nas obvestite o morebitnih napakah ali spremembah pri geslih, da jih bomo lahko sproti posodabljali. Pokličite nas na telefon 03 898 25 568 (Andreja Ažber), ali pišite na naslov Knjižnica Velenje (za ŠBL), Šaleška cesta 21, 3320 Velenje, ali pa kar na elektronski naslov leksikon@vel.sik.si Na iste naslove nam lahko posredujete tudi predloge za vpis novih oseb.

Uredništvo

Pogoji uporabe


 • Rojeni ta teden

 • Valenzi, Mihael pl. - Zdravnik, plemič
  22. 9. 1728 — 01. 1. 1813

  Rodil se je v Šoštanju materi Regini in očetu Bartolomeju. Gimnazijo je obiskoval v Ljubljani in nato študiral...  <<Več>>
 • Lesničar, Marija - Ravnateljica, pedagoginja, družbenopolitična delavka
  24. 9. 1937

  Končala je Učiteljišče in PA Ljubljana kot učiteljica razrednega pouka. V letih med 1963 in 1977 je poučevala na OŠ...  <<Več>>
 • Meh, Igor - Direktor
  24. 9. 1961

  Šolanje na OŠ Antona Aškerca je zaključil 1976, srednjo gradbeno v Celju 1980 ter končal EPF Maribor kot univ....  <<Več>>
 • Noe pl. Nordberg, Karl Gustav
  24. 9. 1798 — 21. 5. 1885

  Izhajal je iz uradniške družine. Potem ko je na Dunaju zaključil študij prava, je po enoinpolletni praksi leta 1822...  <<Več>>
 • Berločnik, Rafko - Direktor, gospodarstvenik
  25. 9. 1941

  OŠ je končal v Šoštanju, Srednjo ekonomsko v Celju, Višjo ekonomsko komercialno šolo v Mariboru in...  <<Več>>
 • Karner, Harald - Gospodarstvenik
  25. 9. 1942

  Končal je gimnazijo v Ravnah na Koroškem in diplomiral na EF v Ljubljani. Po pripravništvu v mariborski livarni se je...  <<Več>>
 • Skornšek, Ljuba - Literatka, glasbenica
  25. 9. 1913 — 19. 12. 1976

  Prvih pet razredov gimnazije je končala v Celju, šestega pa na ptujski realni gimnaziji. Že kot gimnazijka se je v glasbeni...  <<Več>>
 • Apat, Sebastjan - Družbenopolitični delavec, politik
  26. 9. 1974

  Po končani OŠ Antona Aškerca Velenje in Srednji družboslovni šoli Velenje je diplomiral na PF UM. Na Upravni...  <<Več>>
 • Fece, Vilma - Direktorica, ekologinja, pedagoginja
  26. 9. 1958

  Šolala se je na OŠ Šoštanj, Gimnaziji Velenje, Tehniški fakulteti Maribor in Fakulteti za...  <<Več>>
 • Hrastel, Kristian - Direktor, družbenopolitični delavec
  26. 9. 1936

  OŠ in nižjo gimnazijo je obiskoval v Velenju, srednjo tehniško elektro šolo - jaki tok pa v Ljubljani. Diplomiral...  <<Več>>
 • Gostiša, Viktor - Rudarski strokovnjak, pedagog, direktor
  28. 9. 1883 — 27. 3. 1952

  Študij rudarstva v Příbramu na Češkem in Leobnu v Avstriji je zaključil leta 1907. Služboval je v rudnikih v...  <<Več>>
 • Volk, Miloš - Župan, gasilec, družbenopolitični delavec
  28. 9. 1902 — 08. 6. 1992

  Rojen je bil leta 1902 v številni in narodno zavedni šoštanjski družini Heleni in Jakobu Volk. Doma se je izučil...  <<Več>>

Nastavitve zasebnosti