Dobrodošli

na spletni strani Šaleškega biografskega leksikona!

Na območju Šaleške doline (občine Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki) je mnogo ljudi, ki so pomembno vplivali ali še vedno pomembneje vplivajo na podobo in razvoj svojega okolja. Ti ljudje si zaslužijo, da so trajno zapisani v zgodovinski spomin Šaleške doline. Zbirka imen v leksikonu ni in nikoli ne bo dokončna, ampak se bo ves čas dopolnjevala.

Za Šaleški biografski leksikon skrbi Knjižnica Velenje s svojimi zunanjimi sodelavci.


Sodelujte!

Spoštovane obiskovalke in obiskovalci naše spletne strani! Šaleški biografski leksikon je živa tvorba, zato se nenehno spreminja. Podatke pri geslih lahko spremenimo praktično vsak trenutek. Zato vas vabimo, da nas obvestite o morebitnih napakah ali spremembah pri geslih, da jih bomo lahko sproti posodabljali. Pokličite nas na telefon 03 898 25 568 (Andreja Ažber), ali pišite na naslov Knjižnica Velenje (za ŠBL), Šaleška cesta 21, 3320 Velenje, ali pa kar na elektronski naslov leksikon@vel.sik.si Na iste naslove nam lahko posredujete tudi predloge za vpis novih oseb.

Uredništvo

Pogoji uporabe


 • Rojeni ta teden

 • Mensdorff-Pouilly, Arthur August, grof - Plemič
  19. 8. 1817 — 23. 4. 1904

  Najmlajši od šestih sinov grofa Emmanuela Mensdorff-Pouillyja in njegove žene princese Sophie Sachsen-Coburg-Saafeld,...  <<Več>>
 • Šmon, Franc, Jaka - Duhovnik, udeleženec NOB
  19. 8. 1907 — 06. 5. 1985

  Po bogoslovju v Mariboru in posvetitvi 6. 7. 1930 je bil kaplan in župnijski upravitelj v podeželskih župnijah. Že med...  <<Več>>
 • Atelšek, Ivan - Gospodarstvenik, politik
  21. 8. 1928 — 06. 12. 2011

  V Rečici ob Savinji je obiskoval OŠ, se v Mozirju izučil ključavničarstva in leta 1946 opravil pomočniški izpit za...  <<Več>>
 • Svetina Veder, Marta - Doktorica znanosti, geologinja, direktorica
  21. 8. 1963

  Obiskovala je OŠ Zavodnje in OŠ Karla Destovnika Kajuha Šoštanj. Po končani gimnaziji v Velenju je...  <<Več>>
 • Letonja, Miško - Dirigent
  22. 8. 1890 — 22. 12. 1963

  Na začetku leta 1922 je za Franom Korunom Koželjskim prevzel vodstvo velenjske rudarske godbe, zapustil pa jo je l. 1942 iz...  <<Več>>
 • Hliš, Danijela - Literatka, prevajalka
  23. 8. 1949

  V Šoštanju je obiskovala OŠ, v Svečini pri Mariboru pa končala sadjarsko-vinogradniško šolo. Nato...  <<Več>>
 • Plazl, Milica - Pedagoginja
  23. 8. 1929 — 11. 4. 2004

  Rodila se je v Škalah pri Velenju. Po osnovni šoli je končala učiteljišče v Ljubljani in ob delu končala...  <<Več>>
 • Tekauc, Marjan - Fotograf, podjetnik
  23. 8. 1950

  Po končani OŠ v Šoštanju je končal Gimnazijo Velenje. Nato se je posvetil fotografiranju; v fotografiji se je...  <<Več>>
 • Matko, Peter - Slikar, pedagog
  24. 8. 1955

  Maturiral je na Rudarski šoli v Velenju, opravil tečaj slikanja pri akad. slikarju Alojziju Zavolovšku in likovno teorijo...  <<Več>>
 • Voh, Jernej - Literat, duhovnik
  24. 8. 1844 — 20. 1. 1916

  Gimnazijo v Celju končal leta 1864, nato nadaljeval študij na bogoslovju v Mariboru, kjer je bil 1867 posvečen v...  <<Več>>
 • Krofl, Miha - Udeleženec NOB, družbenopolitični delavec
  25. 8. 1926 — 10. 4. 2012

  Obiskoval je OŠ v Velenju, obrtno šolo v Slovenj Gradcu in Šoštanju ter 1943 opravil izpit za trgovca v...  <<Več>>

Nastavitve zasebnosti