Dobrodošli

na spletni strani Šaleškega biografskega leksikona!

Na območju Šaleške doline (občine Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki) je mnogo ljudi, ki so pomembno vplivali ali še vedno pomembneje vplivajo na podobo in razvoj svojega okolja. Ti ljudje si zaslužijo, da so trajno zapisani v zgodovinski spomin Šaleške doline. Zbirka imen v leksikonu ni in nikoli ne bo dokončna, ampak se bo ves čas dopolnjevala.

Za Šaleški biografski leksikon skrbi Knjižnica Velenje s svojimi zunanjimi sodelavci.


Sodelujte!

Spoštovane obiskovalke in obiskovalci naše spletne strani! Šaleški biografski leksikon je živa tvorba, zato se nenehno spreminja. Podatke pri geslih lahko spremenimo praktično vsak trenutek. Zato vas vabimo, da nas obvestite o morebitnih napakah ali spremembah pri geslih, da jih bomo lahko sproti posodabljali. Pokličite nas na telefon 03 898 25 568 (Andreja Ažber), ali pišite na naslov Knjižnica Velenje (za ŠBL), Šaleška cesta 21, 3320 Velenje, ali pa kar na elektronski naslov leksikon@vel.sik.si Na iste naslove nam lahko posredujete tudi predloge za vpis novih oseb.

Uredništvo

Pogoji uporabe


 • Rojeni ta teden

 • Krupić, Fadil
  28. 3. 1935

  OŠ  in nižjo realno gimnazijo je v letih 1945−1953 obiskoval v Sanskem Mostu (BiH), leta 1962 je končal posebno...  <<Več>>
 • Rapoc, Franc - Pravnik, notar
  28. 3. 1842 — 28. 5. 1882

  Franc Rapoc (1842−1882) je bil rojen pri Sv. Petru pri Mariboru. Starši so živeli na Vetrinjski cesti v Mariboru. Po...  <<Več>>
 • Urek , Andrej - Duhovnik, pedagog
  28. 3. 1794 — 06. 12. 1855

  Gimnazijo je obiskoval v Celju (1810–1814), nato v Celovcu študiral filozofijo (1814–1816) in bogoslovje...  <<Več>>
 • Rigelnik, Herman - Poslanec, politik, diplomat, direktor
  29. 3. 1942

  Diplomiral je iz metalurgije na FNT v Ljubljani, nato še na VEKŠ Maribor. Magistriral je iz trženja na EF v Zagrebu. V...  <<Več>>
 • Zbičajnik, Roman - Športnik
  29. 3. 1960

  Obiskoval OŠ Gustava Šiliha in srednjo tehnično šolo v Velenju. Od leta 1978 je zaposlen na Pošti...  <<Več>>
 • Medved, Milan - Doktor znanosti, rudarski strokovnjak, direktor
  30. 3. 1960

  OŠ in gimnazijo je obiskoval v Velenju, 1983 diplomiral iz rudarstva na FNT UL, 1989 magistriral in 1994 doktoriral. V letih...  <<Več>>
 • Oblak, Anica - Gostilničarka, turistična delavka
  30. 3. 1940

  Obiskovala je OŠ Dobovec nad Trbovljami in končala gostinsko šolo (Trbovlje, Čateške Toplice). Bila je vodja...  <<Več>>
 • Polovšak, Franc - Obrtnik
  30. 3. 1903 — 01. 2. 1966

  Cenjeni obrtni mojster, ki je izobrazil najmanj 20 mojstrov, se je po končani OŠ izučil za mizarja in opravil mojstrski izpit....  <<Več>>
 • Trampuš, Jure - Novinar, kulturni delavec
  30. 3. 1973

  Obiskoval je OŠ Gustava Šiliha Velenje in gimnazijo na ŠC Velenje (naravoslovno-matematična smer). Na FDV UL je...  <<Več>>
 • Draž, Urška - Modna oblikovalka, podjetnica
  31. 3. 1971

  Obiskovala je OŠ Antona Aškerca. Po končani gimnaziji naravoslovne smeri na ŠCV je diplomirala na NTF, oddelku za...  <<Več>>
 • Marolt, Jože - Pedagog, politik, udeleženec NOB
  31. 3. 1924 — 16. 2. 2009

  Rojen je bil pri Naveršniku v Plešivcu. Med NOB je bil komandant jurišnega bataljona Šercerjeve brigade....  <<Več>>
 • Pokorny, Boštjan - Doktor znanosti
  31. 3. 1970

  Obiskoval je OŠ Veljka Vlahović (Gorica, 1977−1985), končal naravoslovno-matematično šolo (CSŠ Velenje),...  <<Več>>
 • Strozak, Benjamin - Podjetnik, direktor
  31. 3. 1931 — 20. 7. 2003

  Po končani OŠ v Novem mestu je obiskoval Srednjo tehniško in elektro šolo v Ljubljani ter diplomiral na Visoki...  <<Več>>
 • Žerdin, Martina - Pedagoginja, glasbenica
  31. 3. 1980

  Obiskovala je OŠ Livada in gimnazijo na ŠC Velenje. Na GŠ Frana Koruna Koželjskega je na nižji stopnji obiskovala...  <<Več>>
 • Blatnik , Franc - Direktor, veterinar, športnik
  01. 4. 1951

  Obiskoval je o.š. Miha Pintarja Toleda, Gimnazijo Velenje in končal študij veterinarstva na VF v Ljubljani. Od leta 1976...  <<Več>>
 • Čater, Tanja - Športnica, trenerka, pedagoginja
  01. 4. 1953

  OŠ je obiskovala v Velenju. Po končani Srednji vzgojiteljski šoli v Ljubljani je končala višjo šolo za...  <<Več>>
 • Goter, Robert - Glasbenik
  01. 4. 1976

  Po končani OŠ Gustava Šiliha Velenje in gimnaziji na ŠC Velenje je študiral na EPF Maribor. Leta 1999 je v...  <<Več>>
 • Koren Božiček, Milena - Magistra znanosti, muzealka, kulturna delavka
  01. 4. 1957

  Osnovno šolo je končala v Velenju. V otroštvu se je aktivno ukvarjala s kotalkanjem. Gimnazijo je končala v Velenju....  <<Več>>
 • Krevzel , Franc - Podjetnik
  01. 4. 1956

  Po poklicu je komercialni tehnik. Najprej je bil zaposlen na ESO Velenje, od 1990 je direktor in lastnik podjetja Krevzel...  <<Več>>
 • Rakun, Ivan - Župan, družbenopolitični delavec, gasilec, kmetovalec
  01. 4. 1939 — 11. 1. 2013

  Osnovno šolo je obiskoval v Šmartnem ob Paki in na Polzeli. Obiskoval je hmeljarsko šolo v Žalcu. Od leta 1962 pa...  <<Več>>
 • Tinauer, Cvetka - Doktorica znanosti, gospodarstvenica, funkcionarka
  01. 4. 1957

  Obiskovala je OŠ Bibe Röcka v Šoštanju. Po končani Kemijski tehniški šoli Ruše in...  <<Več>>
 • Pintar, Miha - Udeleženec NOB, narodni heroj
  02. 4. 1913 — 03. 6. 1942

  Leta 1934 je končal učiteljišče v Mariboru in bil učitelj na Preloki v Beli krajini. Avgusta 1937 je odšel v...  <<Več>>
 • Bolić, Muharem - Direktor, gradbinec
  03. 4. 1936

  Po končani srednji tehniški šoli je diplomiral na zagrebški Fakulteti za arhitekturo, gradbeništvo in...  <<Več>>
 • Krajnc, Jože - Gledališki ustvarjalec, novinar, športni delavec
  03. 4. 1953

  OŠ je obiskoval v Šmartnem ob Paki, gimnazijo v Celju, na FSPN v Ljubljani pa zaključil študij novinarstva. V...  <<Več>>
 • Miklavžina, Stanislav - Športnik
  03. 4. 1960

  Obiskoval je OŠ MPT, srednjo elektro šolo in Višjo strokovno šolo (smer komunala) v Velenju. Kot mojster za...  <<Več>>
 • Plesnik, Janez - Novinar
  03. 4. 1951 — 16. 9. 2008

  Po zaključenem študiju novinarstva na FDV v Ljubljani je najprej delal kot sekretar OK ZSMS v Mozirju. Novinarsko pot je začel...  <<Več>>

Nastavitve zasebnosti