Dobrodošli

na spletni strani Šaleškega biografskega leksikona!

Na območju Šaleške doline (občine Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki) je mnogo ljudi, ki so pomembno vplivali ali še vedno pomembneje vplivajo na podobo in razvoj svojega okolja. Ti ljudje si zaslužijo, da so trajno zapisani v zgodovinski spomin Šaleške doline. Zbirka imen v leksikonu ni in nikoli ne bo dokončna, ampak se bo ves čas dopolnjevala.

Za Šaleški biografski leksikon skrbi Knjižnica Velenje s svojimi zunanjimi sodelavci.


Sodelujte!

Spoštovane obiskovalke in obiskovalci naše spletne strani! Šaleški biografski leksikon je živa tvorba, zato se nenehno spreminja. Podatke pri geslih lahko spremenimo praktično vsak trenutek. Zato vas vabimo, da nas obvestite o morebitnih napakah ali spremembah pri geslih, da jih bomo lahko sproti posodabljali. Pokličite nas na telefon 03 898 25 568 (Andreja Ažber), ali pišite na naslov Knjižnica Velenje (za ŠBL), Šaleška cesta 21, 3320 Velenje, ali pa kar na elektronski naslov leksikon@vel.sik.si Na iste naslove nam lahko posredujete tudi predloge za vpis novih oseb.

Uredništvo

Pogoji uporabe


 • Rojeni ta teden

 • Arzenšek, Srdan - Direktor
  20. 3. 1950

  Obiskoval je OŠ Karla Destovnika Kajuha Šoštanj, maturiral na Gimnaziji Celje in diplomiral iz psihologije na FF v...  <<Več>>
 • Kopušar, Janko - Politik, župan
  20. 3. 1965

  OŠ je obiskoval v Šmartnem ob Paki, srednjo ekonomsko šolo v Celju, zaključil pa študij ekonomije leta 1989...  <<Več>>
 • Mavec, Marko - Direktor
  20. 3. 1963

  OŠ Gustava Šiliha in gimnazijo je obiskoval v Velenju, diplomiral in magistriral na NTF UL (magister rudarskih in...  <<Več>>
 • Žnidaršič, Joco - Fotograf
  20. 3. 1938

  V Šoštanju je obiskoval OŠ in nižjo gimnazijo, v Celju višjo gimnazijo in absolviral 10 semestrov...  <<Več>>
 • Goličnik, Robert - Glasbenik
  21. 3. 1976

  Končal je OŠ Karla Destovnika Kajuha v Šoštanju, nižjo in srednjo glasbeno šolo v Šoštanju...  <<Več>>
 • Menhart, Alojz - Maistrov borec, pedagog, družbenopolitični delavec
  21. 3. 1895 — 23. 12. 1985

  OŠ je obiskoval v Gornji Radgoni, učiteljišče pa v Mariboru. Kot učitelj se je najprej zaposlil v Gornji Radgoni, nato...  <<Več>>
 • Simonović, Dušanka - Glasbenica
  21. 3. 1949

  Po končani gimnaziji in srednji glasbeni šoli v Dubrovniku je končala diplomski in magistrski študij na glasbeni...  <<Več>>
 • Mraz, Jože - Gospodarstvenik, družbenopolitični delavec, direktor
  22. 3. 1950

  OŠ je obiskoval v Loki pri Zidanem Mostu in Sevnici ob Savi, končal srednjo šolo v Velenju, višješolski...  <<Več>>
 • Jevšenak, Alojz - Športni delavec
  23. 3. 1925 — 02. 9. 2002

  Obiskoval je OŠ v Šoštanju, gimnazijo v Celju  in  diplomiral na FS v Ljubljani v prvi povojni generaciji...  <<Več>>
 • Hudomal, Marija - Pedagoginja, literatka
  24. 3. 1927 — 21. 5. 2010

  Do 5. razreda je obiskovala šolo v Oplotnici, nadaljevala na gimnaziji v Slovenskih Konjicah ter končala učiteljišče v...  <<Več>>
 • Seme, Karl - Gledališki ustvarjalec, pedagog, družbenopolitični delavec, veteran vojne za Slovenijo
  24. 3. 1947

  OŠ je končal v Dolu pri Hrastniku, srednjo trgovsko šolo v Laškem. 1963 je prišel v Velenje, 1967 končal...  <<Več>>
 • Stropnik, Jože - Zdravnik
  24. 3. 1923 — 11. 6. 1982

  Na ljubljanski medicinski fakulteti je diplomiral leta 1952, od 1953 je bil zaposlen na Inštitutu za rentgenologijo KC v Lj. Od...  <<Več>>
 • Gošnik Vovk, Manja - Zborovodkinja, pedagoginja
  26. 3. 1960

  Po končani OŠ Karla Destovnika Kajuha v Šoštanju je obiskovala Zavod za glasbeno in baletno izobraževanje v...  <<Več>>
 • Lipnik, Adolf - Družbenopolitični delavec, literat
  26. 3. 1925

  Obiskoval je OŠ Škale, nato štiri leta klasično gimnazijo v Ljubljani in po vojni končal višjo...  <<Več>>

Nastavitve zasebnosti