Dobrodošli

na spletni strani Šaleškega biografskega leksikona!

Na območju Šaleške doline (občine Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki) je mnogo ljudi, ki so pomembno vplivali ali še vedno pomembneje vplivajo na podobo in razvoj svojega okolja. Ti ljudje si zaslužijo, da so trajno zapisani v zgodovinski spomin Šaleške doline. Zbirka imen v leksikonu ni in nikoli ne bo dokončna, ampak se bo ves čas dopolnjevala.

Za Šaleški biografski leksikon skrbi Knjižnica Velenje s svojimi zunanjimi sodelavci.


Sodelujte!

Spoštovane obiskovalke in obiskovalci naše spletne strani! Šaleški biografski leksikon je živa tvorba, zato se nenehno spreminja. Podatke pri geslih lahko spremenimo praktično vsak trenutek. Zato vas vabimo, da nas obvestite o morebitnih napakah ali spremembah pri geslih, da jih bomo lahko sproti posodabljali. Pokličite nas na telefon 03 898 25 568 (Andreja Ažber), ali pišite na naslov Knjižnica Velenje (za ŠBL), Šaleška cesta 21, 3320 Velenje, ali pa kar na elektronski naslov leksikon@vel.sik.si Na iste naslove nam lahko posredujete tudi predloge za vpis novih oseb.

Uredništvo

Pogoji uporabe


 • Rojeni ta teden

 • Armič , Josip - Pedagog
  22. 2. 1870 — 17. 7. 1937

  Leta 1889 je končal učiteljišče v Ljubljani in nato opravil enoletni tečaj za pouk gluhonemih na Dunaju, 1907 tečaj risanja...  <<Več>>
 • Bulajić, Jožica - Direktorica, farmacevtka
  22. 2. 1946

  Obiskovala je OŠ Cankova, Gimnazijo Murska Sobota, diplomirala na Farmacevtsko–biotehnični fakulteti v Zagrebu in...  <<Več>>
 • Hudej, Janez - Športnik
  22. 2. 1963

  Ekonomist poslovne informatike je od leta 1980 zaposlen v velenjskem Gorenju. Od  leta 2000 je predsednik društva...  <<Več>>
 • Planinc, Ivan - Pedagog, ravnatelj
  22. 2. 1955

  Obiskoval je OŠ Vitanje. Po končani Pedagoški gimnaziji Celje je študiral na PA Maribor in diplomiral na PA v...  <<Več>>
 • Szabo, Štefan - Politik, športnik
  22. 2. 1939

  Po končani OŠ Šoštanj se je v Celju in Mariboru izučil za elektromehanika, pozneje napravil vse izpite za...  <<Več>>
 • Kmecl, Marko - Publicist
  23. 2. 1934

  Po končani OŠ v Radečah, nižji gimnaziji v Šoštanju, ter I. gimnaziji v Celju je doštudiral gozdarstvo na...  <<Več>>
 • Kmecl, Matjaž - Doktor znanosti, pedagog, literat, publicist, politik
  23. 2. 1934

  Rojen v učiteljski družini. Številne selitve. Nižja gimnazija v Šoštanju (do 1948), maturiral 1953 na I....  <<Več>>
 • Sernec, Janko - Pravnik
  23. 2. 1881

  Po prevratu leta 1918 je bil imenovan za starešino okrajnega sodišča v Šoštanju. Kot sin narodno zavednega...  <<Več>>
 • Wutti, Josef - Trgovec, založnik, gasilec
  23. 2. 1877 — 23. 10. 1918

  V Velenje se je priselil leta 1899. Tukaj se je 1901 poročil z Alojzijo Wirth, hčerjo velenjskega usnjarja Josipa Wirtha. V lasti...  <<Več>>
 • Zornik , Aristid - Slikar, pedagog
  24. 2. 1913 — 09. 7. 1985

  V Pobrežju je obiskoval osnovno in meščansko šolo. Po končanem učiteljišču leta 1935 je najprej poučeval na...  <<Več>>
 • Blagus, Matija - Direktor, gradbinec, športnik, kulturni delavec
  25. 2. 1950

  Po končani srednji gradbeni šoli v Čakovcu je diplomiral na Fakulteti za gradbeništvo v Mariboru. Leta 1970 se je...  <<Več>>
 • Kralj, Roman - Slikar
  25. 2. 1946

  Obiskoval je OŠ Bistrica ob Sotli ter se v Velenju ob delu izšolal za strojnega tehnika. Tri leta je bil zaposlen na...  <<Več>>
 • Vučina, Edvard - Arhitekt
  25. 2. 1962

  Obiskoval je OŠ Karla Destovnika - Kajuha Šoštanj. Po končani Gimnaziji Velenje je diplomiral na FAGG na oddelku...  <<Več>>
 • Saje, Julij - Zdravnik, udeleženec NOB
  26. 2. 1906 — 25. 3. 1984

  Medicino študiral v Ljubljani, Zagrebu in Gradcu, kjer je leta 1934 diplomiral. Kot zdravnik je delal v ljubljanski in...  <<Več>>
 • Sovič, Sebastjan - Športnik
  26. 2. 1976

  Obiskoval je OŠ Bibe Röcka v Šoštanju. Po končani srednji ERŠ na ŠCV je absolviral na...  <<Več>>
 • Tovšak, Jože - Duhovnik
  27. 2. 1929 — 16. 8. 2008

  Osnovno šolo je obiskoval v Šentilju pod Turjakom, gimnazijo v Mariboru in Slovenj Gradcu, Teološko fakulteto pa v...  <<Več>>
 • Blagotinšek, Vesna - Slikarka, gledališka ustvarjalka
  28. 2. 1977

  Osnovno šolo in gimnazijo je končala v Velenju. Od leta 2000 do 2004 je bila študentka slikarstva pri prof. mag. Metki...  <<Več>>
 • Pipuš, Dušan - Rudarski strokovnjak
  28. 2. 1909 — 21. 6. 1975

  Diplomiral je na montanistični fakulteti v Prĭbramu na Češkem. V letih 1935−1941 je delal v premogovnikih Trbovlje in...  <<Več>>
 • Zaluberšek, Jožef - Športnik
  28. 2. 1947

  Obiskoval je OŠ v Šentjanžu pri Velenju, OŠ na Dobrni in tehniško šolo v Celju. Diplomiral je iz...  <<Več>>

Nastavitve zasebnosti