Dobrodošli

na spletni strani Šaleškega biografskega leksikona!

Na območju Šaleške doline (občine Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki) je mnogo ljudi, ki so pomembno vplivali ali še vedno pomembneje vplivajo na podobo in razvoj svojega okolja. Ti ljudje si zaslužijo, da so trajno zapisani v zgodovinski spomin Šaleške doline. Zbirka imen v leksikonu ni in nikoli ne bo dokončna, ampak se bo ves čas dopolnjevala.

Za Šaleški biografski leksikon skrbi Knjižnica Velenje s svojimi zunanjimi sodelavci.


Sodelujte!

Spoštovane obiskovalke in obiskovalci naše spletne strani! Šaleški biografski leksikon je živa tvorba, zato se nenehno spreminja. Podatke pri geslih lahko spremenimo praktično vsak trenutek. Zato vas vabimo, da nas obvestite o morebitnih napakah ali spremembah pri geslih, da jih bomo lahko sproti posodabljali. Pokličite nas na telefon 03 898 25 568 (Andreja Ažber), ali pišite na naslov Knjižnica Velenje (za ŠBL), Šaleška cesta 21, 3320 Velenje, ali pa kar na elektronski naslov leksikon@vel.sik.si Na iste naslove nam lahko posredujete tudi predloge za vpis novih oseb.

Uredništvo

Pogoji uporabe


 • Rojeni ta teden

 • Hrovat, Rudi - Direktor, kulturni delavec
  09. 12. 1919 — 26. 1. 1981

  Po OŠ v Žalcu je končal realko v Celju. Od leta 1963 do upokojitve 1976 je bil zaposlen v Kulturnem domu Velenje. Bil je...  <<Več>>
 • Leskošek, Franc - Udeleženec NOB, politik, gospodarstvenik
  09. 12. 1897 — 05. 6. 1983

  Franc Leskošek Luka se je v Celju  izučil za kovinostrugarja. Med 1. svetovno vojno, ki jo je preživel večinoma na...  <<Več>>
 • Adamovich de Csepin, Karel I. pl. - Politik, plemič
  11. 12. 1829 — 19. 2. 1874

  Posestnik iz Tenja v Slavoniji in od leta 1858 tudi lastnik Velenjskega gradu. Bil je pribočnik bana Josipa Jelačića ter...  <<Več>>
 • Dvornik, Janez - Družbenopolitični delavec
  11. 12. 1956

  Osnovno šolo v Šmartnem ob Paki je obiskoval v letih 1963−1971, RŠC v Velenju 1971−1974. V obdobju...  <<Več>>
 • Koropec , Ivan - Pedagog, funkcionar
  12. 12. 1873 — 04. 7. 1944

  Obiskoval je učiteljišče v Mariboru. V obdobju 1899−1918 je poučeval v Šoštanju, v šol. letu...  <<Več>>
 • Napotnik, Ivan - Kipar
  12. 12. 1888 — 19. 6. 1960

  Rodil se je na Zdovčevi domačiji v Zavodnju. Ljudsko šolo je končal v Zavodnju, nadaljeval šolanje v rezbarski...  <<Več>>
 • Žohar, Jože - Družbenopolitični delavec
  12. 12. 1927 — 04. 9. 2005

  Po končani meščanski šoli v Celju in Srednji tehnični šoli v Ljubljani je diplomiral iz strojništva na FS...  <<Več>>
 • Destovnik, Karel - Kajuh - Literat, narodni heroj
  13. 12. 1922 — 22. 2. 1944

  Bil je prvi otrok Marije Vasle in Jožeta Destovnika. Vzdevek Kajuh je dobil po imenu rojstne hiše svojega deda...  <<Več>>
 • Filipančič Jenko, Selma - Doktorica znanosti, podjetnica
  13. 12. 1971

  Obiskovala je OŠ Antona Aškerca in Srednjo družboslovno in jezikovno šolo na CSŠ Velenje. Diplomirala je na...  <<Več>>
 • Kovač, Marija Emilija - Humanitarna delavka, političarka, športnica, direktorica
  13. 12. 1936

  Obiskovala je OŠ Zreče, maturirala na Ekonomski srednji šoli v Celju ter diplomirala na Višji ekonomsko...  <<Več>>
 • Theureschuh, Marinka - Gledališka ustvarjalka
  13. 12. 1935 — 27. 8. 1986

  Leta 1953 je končala slovensko učiteljišče v Trstu. Od 1947 je nastopala na radiu Trst A, predvsem v njegovem dramskem...  <<Več>>
 • Amon, Albin - Družbenopolitični delavec
  14. 12. 1924 — 02. 10. 2003

  Obiskoval je šolo za oficirje v Beogradu in Sarajevu in nato končal Višjo pravno šolo v Mariboru. V letih...  <<Več>>
 • Kordeš, Štefka - Direktorica, družbenopolitična delavka, slikarka
  14. 12. 1937

  V Rušah je obiskovala OŠ, nižjo glasbeno šolo in nižjo gimnazijo, nato pa šolanje nadaljevala na...  <<Več>>
 • Kopač, Ivan - Zdravnik
  15. 12. 1916 — 18. 10. 1988

  Diplomiral leta1942 na beograjski medicinski fakulteti, postal 1951 specialist in 1958 primarij. Strokovno se je izpopolnjeval v...  <<Več>>
 • Korun, Antonij - Pravnik, zborovodja
  15. 12. 1914 — 05. 6. 1997

  V Velenju je končal OŠ, v Šoštanju meščansko šolo, v Celju I. gimnazijo, diplomiral na pravni...  <<Več>>
 • Šepič, Rudi - Gospodarstvenik, direktor
  15. 12. 1939

  Leta 1976 je diplomiral na EF na Reki. V letih 1971−1979 je bil glavni direktor podjetja Iplas (Plama). 1979−1982 je bil...  <<Več>>

Nastavitve zasebnosti