Dobrodošli

na spletni strani Šaleškega biografskega leksikona!

Na območju Šaleške doline (občine Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki) je mnogo ljudi, ki so pomembno vplivali ali še vedno pomembneje vplivajo na podobo in razvoj svojega okolja. Ti ljudje si zaslužijo, da so trajno zapisani v zgodovinski spomin Šaleške doline. Zbirka imen v leksikonu ni in nikoli ne bo dokončna, ampak se bo ves čas dopolnjevala.

Za Šaleški biografski leksikon skrbi Knjižnica Velenje s svojimi zunanjimi sodelavci.


Sodelujte!

Spoštovane obiskovalke in obiskovalci naše spletne strani! Šaleški biografski leksikon je živa tvorba, zato se nenehno spreminja. Podatke pri geslih lahko spremenimo praktično vsak trenutek. Zato vas vabimo, da nas obvestite o morebitnih napakah ali spremembah pri geslih, da jih bomo lahko sproti posodabljali. Pokličite nas na telefon 03 898 25 568 (Andreja Ažber), ali pišite na naslov Knjižnica Velenje (za ŠBL), Šaleška cesta 21, 3320 Velenje, ali pa kar na elektronski naslov leksikon@vel.sik.si Na iste naslove nam lahko posredujete tudi predloge za vpis novih oseb.

Uredništvo

Pogoji uporabe


 • Rojeni ta teden

 • Berločnik, Rafko - Direktor, gospodarstvenik
  25. 9. 1941

  OŠ je končal v Šoštanju, Srednjo ekonomsko v Celju, Višjo ekonomsko komercialno šolo v Mariboru in...  <<Več>>
 • Karner, Harald - Gospodarstvenik
  25. 9. 1942

  Končal je gimnazijo v Ravnah na Koroškem in diplomiral na EF v Ljubljani. Po pripravništvu v mariborski livarni se je...  <<Več>>
 • Skornšek, Ljuba - Literatka, glasbenica
  25. 9. 1913 — 19. 12. 1976

  Prvih pet razredov gimnazije je končala v Celju, šestega pa na ptujski realni gimnaziji. Že kot gimnazijka se je v glasbeni...  <<Več>>
 • Apat, Sebastjan - Družbenopolitični delavec, politik
  26. 9. 1974

  Po končani OŠ Antona Aškerca Velenje in Srednji družboslovni šoli Velenje je diplomiral na PF UM. Na Upravni...  <<Več>>
 • Fece, Vilma - Direktorica, ekologinja, pedagoginja
  26. 9. 1958

  Šolala se je na OŠ Šoštanj, Gimnaziji Velenje, Tehniški fakulteti Maribor in Fakulteti za...  <<Več>>
 • Hrastel, Kristian - Direktor, družbenopolitični delavec
  26. 9. 1936

  OŠ in nižjo gimnazijo je obiskoval v Velenju, srednjo tehniško elektro šolo - jaki tok pa v Ljubljani. Diplomiral...  <<Več>>
 • Gostiša, Viktor - Rudarski strokovnjak, pedagog, direktor
  28. 9. 1883 — 27. 3. 1952

  Študij rudarstva v Příbramu na Češkem in Leobnu v Avstriji je zaključil leta 1907. Služboval je v rudnikih v...  <<Več>>
 • Volk, Miloš - Župan, gasilec, družbenopolitični delavec
  28. 9. 1902 — 08. 6. 1992

  Rojen je bil leta 1902 v številni in narodno zavedni šoštanjski družini Heleni in Jakobu Volk. Doma se je izučil...  <<Več>>
 • Čukur, Boštjan - Glasbenik
  29. 9. 1978

  Obiskoval je OŠ Bratov Mravljak v Velenju, nadaljeval na srednji Strojni šoli Velenje in si pridobil poklic strojnega...  <<Več>>
 • Hudomalj, Iztok
  29. 9. 1956

  Obiskoval je OŠ Miha Pintarja Toleda in Gimnazijo Velenje ter diplomiral na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani. V letih...  <<Več>>
 • Korbar, Franc - Gasilec, družbenopolitični delavec
  29. 9. 1926

  Po končani OŠ v Šmartnem ob Paki je opravil tečaj za trgovca ter kasneje postal poslovodja. V trgovskem podjetju GOSAD...  <<Več>>
 • Mlinšek, Dušan - Doktor znanosti, pedagog
  30. 9. 1925 — 15. 12. 2020

  Diplomiral je na fakulteti za gozdarstvo in agronomijo v Zagrebu in doktoriral na zvezni TVŠ v Zürichu. V letih...  <<Več>>
 • Kmecl, Edmund - Pedagog
  01. 10. 1908 — 12. 9. 1992

  V dvajsetih letih 20. stol. je končal učiteljišče v Mariboru in služboval na Slivnici, na Dobovcu, v Podkumu...  <<Več>>

Nastavitve zasebnosti