Dobrodošli

na spletni strani Šaleškega biografskega leksikona!

Na območju Šaleške doline (občine Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki) je mnogo ljudi, ki so pomembno vplivali ali še vedno pomembneje vplivajo na podobo in razvoj svojega okolja. Ti ljudje si zaslužijo, da so trajno zapisani v zgodovinski spomin Šaleške doline. Zbirka imen v leksikonu ni in nikoli ne bo dokončna, ampak se bo ves čas dopolnjevala.

Za Šaleški biografski leksikon skrbi Knjižnica Velenje s svojimi zunanjimi sodelavci.


Sodelujte!

Spoštovane obiskovalke in obiskovalci naše spletne strani! Šaleški biografski leksikon je živa tvorba, zato se nenehno spreminja. Podatke pri geslih lahko spremenimo praktično vsak trenutek. Zato vas vabimo, da nas obvestite o morebitnih napakah ali spremembah pri geslih, da jih bomo lahko sproti posodabljali. Pokličite nas na telefon 03 898 25 568 (Andreja Ažber), ali pišite na naslov Knjižnica Velenje (za ŠBL), Šaleška cesta 21, 3320 Velenje, ali pa kar na elektronski naslov leksikon@vel.sik.si Na iste naslove nam lahko posredujete tudi predloge za vpis novih oseb.

Uredništvo

Pogoji uporabe


 • Rojeni ta teden

 • Arlič, Franjo - Ravnatelj, pedagog, direktor
  19. 9. 1920 — 04. 12. 2000

  Po končani osnovni šoli je obiskoval klasično gimnazijo v Mariboru, po nemški okupaciji nadaljeval šolanje na...  <<Več>>
 • Bole, Anton - Politik, gospodarstvenik
  19. 9. 1916 — 09. 4. 1990

  1947 je dokončal višjo ekonomsko šolo v Beogradu. Med 2. svetovno vojno je sodeloval v NOB in bil zaprt v več...  <<Več>>
 • Haebler , Karl Emil, baron - Plemič
  19. 9. 1855 — 12. 12. 1934

  Ustanovitelj in predsednik največjih steklarn in bombažne predilnice na Poljskem  je bil med letoma 1906 in 1921 lastnik dvorca...  <<Več>>
 • Podvratnik, Franc - Poslanec, župan, udeleženec NOB
  19. 9. 1922 — 11. 1. 1972

  Normal 0 21 false false false...  <<Več>>
 • Salobir, Boris - Doktor znanosti, pedagog, rudarski strokovnjak, literat, filmski ustvarjalec
  20. 9. 1960

  Po maturi na velenjski gimnaziji je diplomiral iz rudarstva na FNT, kjer je leta 1989 magistriral in 1996 doktoriral. Izobraževal se je...  <<Več>>
 • Lihteneker, Marko - Podjetnik, alpinist
  21. 9. 1959 — 21. 5. 2005

  Obiskoval je OŠ v Šoštanju in CSŠ v Velenju ter diplomiral na FŠ v Ljubljani. Pripravništvo...  <<Več>>
 • Lesničar, Marija - Ravnateljica, pedagoginja, družbenopolitična delavka
  24. 9. 1937

  Končala je Učiteljišče in PA Ljubljana kot učiteljica razrednega pouka. V letih med 1963 in 1977 je poučevala na OŠ...  <<Več>>
 • Meh, Igor - Direktor
  24. 9. 1961

  Šolanje na OŠ Antona Aškerca je zaključil 1976, srednjo gradbeno v Celju 1980 ter končal EPF Maribor kot univ....  <<Več>>
 • Noe pl. Nordberg, Karl Gustav
  24. 9. 1798 — 21. 5. 1885

  Izhajal je iz uradniške družine. Potem ko je na Dunaju zaključil študij prava, je po enoinpolletni praksi leta 1822...  <<Več>>
 • Berločnik, Rafko - Direktor, gospodarstvenik
  25. 9. 1941

  OŠ je končal v Šoštanju, Srednjo ekonomsko v Celju, Višjo ekonomsko komercialno šolo v Mariboru in...  <<Več>>
 • Karner, Harald - Gospodarstvenik
  25. 9. 1942

  Končal je gimnazijo v Ravnah na Koroškem in diplomiral na EF v Ljubljani. Po pripravništvu v mariborski livarni se je...  <<Več>>
 • Skornšek, Ljuba - Literatka, glasbenica
  25. 9. 1913 — 19. 12. 1976

  Prvih pet razredov gimnazije je končala v Celju, šestega pa na ptujski realni gimnaziji. Že kot gimnazijka se je v glasbeni...  <<Več>>

Nastavitve zasebnosti