Slika
Natisni Šoštanjski, Eberhard
plemič

Rojen: 12. in 13. stoletje
Življenjepis

Eberhard Šoštanjski se skupaj s svojim bratom Hermanom kot vitez Šoštanjski prvič pojavi l. 1189 v listini, s katero salzburški nadškof Aldalbert III. potrdi šoštanjsko posest samostanu v Berchtesgadnu. Kot priči salzburškega nadškofa se pojavita še v letih med 1193–1220 ter l. 1236. Zaradi sorodstvene vezi med Dravskimi in Šoštanjskimi postane ob osvoboditvi Dravskih spanheimskih vezi v drugi polovici 12. st. šoštanjsko posestvo kasneje alod. Z izumrtjem Šoštanjskih vitezov leta 1268 preide posest v last Vovberških.
Eberhard Šoštanjski in Eberhard Dravski sta ena in ista oseba; Eberhard Dravski je omenjen kot »liber homo«, torej kot predstavnik visokosvobodnega plemstva.

Viri in literatura
  • Tone Ravnikar, Zgodovina Šoštanja. Šoštanj, Krajevna skupnost, 2011.
  • Tone Ravnikar, 650-letnica trga Šoštanj. V: Naš čas, september 1998, letnik 34, številka 38, 3. 
  • Tone Ravnikar, Šoštanjski vitezi ali vitezi iz Šoštanja v 13. stoletju?. Šaleški zbornik. Velenje, Kulturni center Ivan Napotnik, 1992, 40–53.
  • Tone Ravnikar, Benediktinski samostan v Gornjem Gradu. Maribor, ZRI dr. Franca Kovačiča, 2010.
Spletne povezave

http://sl.wikipedia.org/wiki/Grad_%C5%A0o%C5%A1tanj

http://www.siranet.si/detail.aspx?ID=45453


Dodano 05.12.2013.
Zadnja sprememba 07.02.2014.

Nastavitve zasebnosti