Bah, Natalija - Športnica, športna delavka
22. 7. 1972

Obiskovala je OŠ Gorica v Velenju, Srednjo ekonomsko šolo v Celju in diplomirala na FŠ v Ljubljani. Športno vzgojo je sedem let poučevala na...  <<Več>>
Bizjak, Karl, Drago - Družbenopolitični delavec, športnik, športni delavec
04. 11. 1944 — 31. 5. 2001

Obiskoval je OŠ v Pesju in OŠ Mihe Pintarja - Toleda. Po končani Tehnični rudarski šoli je leta 1975 ob delu končal Višjo šolo za...  <<Več>>
Brunšek, Stanislav - Športni delavec, gasilec
07. 2. 1942 — 25. 6. 2005

Po končani OŠ v Šmartnem ob Paki je obiskoval srednjo trgovsko šolo v Celju. Kot trgovec je bil najprej zaposlen v Reproduktu Rečica ob Paki, nato v...  <<Več>>
Čas, Miran - Doktor znanosti, ekolog, športnik, športni delavec
22. 7. 1952 — 23. 2. 2015

V Velenju je končal OŠ Gustava Šiliha in gimnazijo, v Ljubljani pa študij gozdarstva na BF, kjer je leta 1996 magistriral in 2006 doktoriral. 2001 je na...  <<Več>>
Dvornik , Maks - Športnik, športni delavec, igralec
17. 9. 1916 — 09. 3. 2008

Po končani meščanski šoli je postal kleparski mojster; učil se je pri priznanem šoštanjskem kleparju Zeliču. Po vojni je bil kratek čas...  <<Več>>
Goričnik, Ivan - Zgodovinar, športni delavec
07. 2. 1942 — 13. 7. 2013

Obiskoval je OŠ v Šmartnem ob Paki in Žalcu v letih 1949−1958 ter v letih 1958−1963 I. gimnazijo v Celju. Študiral je zgodovino in etnologijo...  <<Več>>
Jarnovič, Milogoj - Pedagog, športni delavec
29. 8. 1903 — 01. 9. 1981

Končal je šolanje na državnem učiteljišču v Mariboru in gimnastični tečaj Ministrstva za prosveto v Beogradu. V letih 1924/25 je poučeval telesno vzgojo na...  <<Več>>
Jevšenak, Alojz - Športni delavec
23. 3. 1925 — 02. 9. 2002

Obiskoval je OŠ v Šoštanju, gimnazijo v Celju  in  diplomiral na FS v Ljubljani v prvi povojni generaciji študentov strojništva....  <<Več>>
Knez, Marjan - Družbenopolitični delavec, športni delavec
26. 11. 1949

Obiskoval je OŠ Antona Aškerca v Rimskih Toplicah, v Ljubljani pa končal zobotehniško šolo in višjo zdravstveno šolo. V letih...  <<Več>>
Krajnc, Jože - Gledališki ustvarjalec, novinar, športni delavec
03. 4. 1953

OŠ je obiskoval v Šmartnem ob Paki, gimnazijo v Celju, na FSPN v Ljubljani pa zaključil študij novinarstva. V letih 1978−1980 je bil kot novinar...  <<Več>>
Letonje, Mihael - Športni delavec, politik, podjetnik
20. 2. 1964

V Velenju je končal osnovno in srednjo tehnično strojno šolo. Od leta 1986 je samostojni podjetnik, od 2002 direktor svojega podjetja L COM, d. o. o. Od 2002 je...  <<Več>>
Lukner, Janko - Športni delavec, direktor
12. 5. 1953

Obiskoval je OŠ Bibe Röcka v Šoštanju. Po končani Gimnaziji Velenje je diplomiral iz sociologije na FSPN v Ljubljani. V letih 1978−2005 je bil...  <<Več>>
Močilnik, Boris - Direktor, glasbenik, športni delavec
08. 8. 1952

Obiskoval je OŠ MPT in Gustava Šiliha, Gimnazijo Velenje ter doštudiral na EPF Univerze v Mariboru. Poleg gospodarstva (podjetništvo in inoviranje)...  <<Več>>
Petek, Viljem - Športni delavec, funkcionar, družbenopolitični delavec
21. 5. 1933

OŠ je obiskoval v Grižah in Škalah, nižjo gimnazijo v Šoštanju, srednjo šolo v Pomorskem tehnikumu v Piranu ter doštudiral kot...  <<Več>>
Piano, Jure Djordje - Športni delavec, funkcionar
13. 10. 1934 — 23. 3. 2012

Med 2. sv. v. je obiskoval OŠ v Beogradu, nadaljeval na Višji gimnaziji Celje (1945−1953), nekaj časa študiral na EF UL. 1959 je zaključil...  <<Več>>
Plaskan, Borut - Športnik, športni delavec
08. 8. 1966

V Velenju je obiskoval je OŠ Gustava Šiliha in Veljka Vlahoviča (danes Livada) ter srednjo strojno šolo na CSŠ. Na FS je nato doštudiral...  <<Več>>
Podgoršek, Alojz - Župan, športni delavec, funkcionar
09. 7. 1952 — 29. 7. 2012

Končal je OŠ Šmartno ob Paki in srednjo prometno šolo v Celju. Zaposlen je bil v Vegradu (dve leti), Gorenju (sedem let) in na Zavodu RS za blagovne...  <<Več>>
Polak, Alojz - Obrtnik, športni delavec
27. 4. 1945

Osnovno šolo je končal v Šmartnem ob Paki.  V letih 1971−2002 je bil samostojni obrtnik (Kemična čistilnica Polak).  V letih 1962−1973...  <<Več>>
Salobir, Marijan - Psiholog, trener, športnik, športni delavec
08. 8. 1937

OŠ je obiskoval v Dobju pri Planini, nižjo gimnazijo in učiteljišče v Celju, na FF v Ljubljani pa leta 1963 zaključil študij psihologije. Kot učitelj...  <<Več>>
Založnik , Jože - Športni delavec
07. 10. 1931 — 18. 12. 1997

Po končani Srednji veterinarski šoli in Višji pedagoški šoli se je kot veterinar zaposlil na Veterinarski postaji Šoštanj. V...  <<Več>>
Zupančič, Vera - Udeleženka NOB, športna delavka, funkcionarka
05. 1. 1927 — 04. 5. 2016

V Kamnici je obiskovala osnovno šolo, v Ljubljani dekliško meščansko šolo in se izšolala za računovodkinjo. Leta 1943 je odšla v...  <<Več>>
Ževart, Rudolf - Pedagog, trener, športni delavec, novinar, veteran vojne za Slovenijo
16. 6. 1935

Obiskoval je OŠ Velenje. Po končani nižji gimnaziji v Šoštanju in Srednji šoli za telesno vzgojo v Ljubljani je diplomiral na Visoki šoli...  <<Več>>
Nastavitve zasebnosti