Arlič, Franjo - Ravnatelj, pedagog, direktor
19. 9. 1920 — 04. 12. 2000

Po končani osnovni šoli je obiskoval klasično gimnazijo v Mariboru, po nemški okupaciji nadaljeval šolanje na klasični gimnaziji v Ljubljani, kjer je...  <<Več>>
Arzenšek, Srdan - Direktor
20. 3. 1950

Obiskoval je OŠ Karla Destovnika Kajuha Šoštanj, maturiral na Gimnaziji Celje in diplomiral iz psihologije na FF v Ljubljani. V letih 1977-78 je bil...  <<Več>>
Bercko, Sonja - Direktorica, humanitarna delavka
18. 8. 1960

Obiskovala je OŠ Bibe Roecka v Šoštanju in CSŠ v Slovenj Gradcu. Diplomirala je na Fakulteti za socialno delo, kjer nadaljuje podiplomski...  <<Več>>
Berločnik, Rafko - Direktor, gospodarstvenik
25. 9. 1941

OŠ je končal v Šoštanju, Srednjo ekonomsko v Celju, Višjo ekonomsko komercialno šolo v Mariboru in diplomiral na Ekonomski fakulteti v...  <<Več>>
Bizjak, Miroslav - Udeleženec NOB, montanist, direktor
— 14. 4. 1999

Po maturi leta 1938 se je vpisal na študij montanistike v Ljubljani, a ga je moral prekiniti zaradi začetka 2. svetovne vojne. V narodnoosvobilni boj se je...  <<Več>>
Blagus, Drago - Direktor, družbenopolitični delavec
21. 11. 1937

OŠ je obiskoval v Hodošanu, nižjo gimnazijo v Prelogu, učiteljišče v Čakovcu, Višjo pedagoško šolo v Zagrebu, v Sloveniji pa...  <<Več>>
Blagus, Matija - Direktor, gradbinec, športnik, kulturni delavec
25. 2. 1950

Po končani srednji gradbeni šoli v Čakovcu je diplomiral na Fakulteti za gradbeništvo v Mariboru. Leta 1970 se je zaposlil v Vegradu in bil v letih...  <<Več>>
Blatnik , Franc - Direktor, veterinar, športnik
01. 4. 1951

Obiskoval je o.š. Miha Pintarja Toleda, Gimnazijo Velenje in končal študij veterinarstva na VF v Ljubljani. Od leta 1976 je zaposlen na v Veterini...  <<Več>>
Bobinac, Franjo - Direktor, gospodarstvenik
16. 10. 1958

Po končani gimnaziji v Celju je diplomiral na EF v Ljubljani iz mednarodnih odnosov, leta 1997 pa končal MBA na Ecole Superieure de Commerce v Parizu. V letih 1983−1986...  <<Več>>
Bolić, Muharem - Direktor, gradbinec
03. 4. 1936

Po končani srednji tehniški šoli je diplomiral na zagrebški Fakulteti za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo in kasneje magistriral iz...  <<Več>>
Bulajić, Jožica - Direktorica, farmacevtka
22. 2. 1946

Obiskovala je OŠ Cankova, Gimnazijo Murska Sobota, diplomirala na Farmacevtsko–biotehnični fakulteti v Zagrebu in magistrirala na Gea Collegu - Visoki šoli...  <<Več>>
Caglič, Branko - Direktor, inovator
22. 7. 1950

Končal je OŠ v Žalcu, Strojno tehniško šolo v Celju in magistriral na Fakulteti za strojništvo v Ljubljani. Kot magister tehniških znanosti...  <<Več>>
Cestnik, Ivan - Zdravnik, direktor
12. 8. 1913 — 11. 2. 1991

Po 2. svetovni vojni je bil vodja zdravilišča v Dobrni, od leta 1946 pa zaposlen v bolnišnici Topolšica. Bil je partizanski zdravnik, ki je po vojni v...  <<Več>>
Cihelka, Bohumil - Rudarski strokovnjak, direktor


Realko je obiskoval v starem češkem rudarskem središču Příbramu , kjer je leta 1909 z državnim izpitom zaključil tudi visoko rudarsko...  <<Več>>
Čop, Kajetan - Gledališki ustvarjalec, direktor
05. 8. 1974

Obiskoval je OŠ Šoštanj, končal gimnazijo na ŠC Velenje (1993) in doštudiral na gledališki akademiji v Pragi (DAMU) –...  <<Več>>
Čuček, Ernest - Rudarski strokovnjak, direktor


Gimnazijo je obiskoval v Mariboru in Novem mestu. Po maturi je začel študirati na visoki rudarski šoli v Příbramu na Češkem ,...  <<Več>>
Diacci, Alojz - Rudarski strokovnjak, montanist, direktor
— 18. 1. 2000

Po zaključku šolanja na celjski gimnaziji se je leta 1950 vpisal na ljubljansko montanistiko. V obdobju 1958 −19 64 je bil zaposlen na velenjskem...  <<Več>>
Djordjevič, Marija Ana - Direktorica, kulturna delavka
05. 11. 1930

Obiskovala je OŠ v Škalah in meščansko šolo v Šoštanju ter končala dvoletno podjetniško šolo v Labinu v Istri. V...  <<Več>>
Dmitrovič, Todor - Direktor, politik
15. 3. 1938

OŠ je obiskoval v Novi Topoli pri Banja Luki in nižjo gimnazijo - realko v Gradiški (BiH). Nato je končal Srednjo tehniško šolo, smer...  <<Več>>
Dolejši, Štefan Maks - Obrtnik, direktor, družbenopolitični delavec
03. 3. 1944 — 14. 4. 2014

Osnovno šolo je obiskoval v Mekinjah pri Kamniku in Šoštanju, nižjo gimnazijo pa Šoštanju. Leta 1963 je zaključil učiteljišče v...  <<Več>>
Eimer, Carl - Montanist, direktor


Osnovni biografski podatki niso znani. Bil je i nženir montanistike, po rodu iz Češke. Med 1. svetovno vojno je bil oficir avstro-ogrske vojske s činom...  <<Več>>
Fece, Vilma - Direktorica, ekologinja, pedagoginja
26. 9. 1958

Šolala se je na OŠ Šoštanj, Gimnaziji Velenje, Tehniški fakulteti Maribor in Fakulteti za organizacijske vede Kranj. Kot inženirka kemijske...  <<Več>>
Fijavž, Alojzij - Zdravnik, direktor
20. 6. 1926 — 08. 11. 2003

OŠ je obiskoval v okolici Celja, gimnazijo v Celju in na Ptuju in leta 1955 diplomiral na MF v Zagrebu, kjer je 1966 opravil specializacijo iz medicine dela in 1968...  <<Več>>
Fijavž Špeh, Lidija - Gospodarstvenica, direktorica
16. 3. 1956

Končala je OŠ Gustava Šiliha in gimnazijo v Velenju, diplomirala na EF v Ljubljani. V letih 1980−1985 je bila zaposlena v Gorenju Velenje, od...  <<Več>>
Fužir, Jelka - Direktorica, humanitarna delavka
24. 7. 1947

Obiskovala je OŠ Mozirje. Po končani gimnaziji v Celju je diplomirala na Višji šoli za socialne delavce in magistrirala iz sociologije na FSPN v...  <<Več>>
Gorogranc, Ivan - Družbenopolitični delavec, direktor
08. 3. 1933 — 03. 6. 2016

Po končani osnovni in obrtni šoli, kjer se je izučil za soboslikarja, je opravil še delovodske tečaje in seminarje. V obdobju 1947−1950 je opravil...  <<Več>>
Gostiša, Jože - Rudarski strokovnjak, montanist, direktor


V rojstni Idriji je obiskoval osnovno in srednjo šolo. Po maturi leta 1924 se je vpisal na ljubljansko montanistiko, kjer je 1930 tudi diplomiral. Že pred...  <<Več>>
Gostiša, Viktor - Rudarski strokovnjak, pedagog, direktor
28. 9. 1883 — 27. 3. 1952

Študij rudarstva v Příbramu na Češkem in Leobnu v Avstriji je zaključil leta 1907. Služboval je v rudnikih v BiH in Velenju. V letih 1929−1930 je...  <<Več>>
Groznik, Jožef - Direktor, pedagog
03. 3. 1939

Osnovno šolo je končal v Stični, srednjo šolo za usnjarskega tehnika v Domžalah in Višjo šolo za organizacijo dela v Kranju. Zaposlen je bil v...  <<Več>>
Happach, Bruno - Direktor


Osnovni biografski podatki niso znani. Naloge direktorja premogovnika je opravljal v letih 1894 −189 5, ko se je velenjski premogovnik srečeval s celo vrsto...  <<Več>>
Hicke, Wendelin - Direktor


Osnovni biografski podatki niso znani. Naloge direktorja premogovnika je opravljal v letih 1895 − 1896. Podobno kot njegovi predhodniki se je tudi Hicke...  <<Več>>
Hrastel, Kristian - Direktor, družbenopolitični delavec
26. 9. 1936

OŠ in nižjo gimnazijo je obiskoval v Velenju, srednjo tehniško elektro šolo - jaki tok pa v Ljubljani. Diplomiral je leta 1967 na Visoki šoli za...  <<Več>>
Hrovat, Rudi - Direktor, kulturni delavec
09. 12. 1919 — 26. 1. 1981

Po OŠ v Žalcu je končal realko v Celju. Od leta 1963 do upokojitve 1976 je bil zaposlen v Kulturnem domu Velenje. Bil je direktor Kulturnega doma, igralec in režiser...  <<Več>>
Hvale, Franc - Direktor


Osnovno šolo je končal v Trbovljah, kamor se je njegova družina priselila zaradi fašističnega nasilja na Primorskem. Leta 1924 se je zaposlil pri...  <<Več>>
Imperl, Helena - Direktorica, humanitarna delavka
08. 3. 1946

Po končani OŠ Šoštanj in Srednji ekonomski šoli Celje je diplomirala na Višji pravni šoli UM. V letih 1966-1987 je bila zaposlena na...  <<Več>>
Jakob, Marjan - Direktor, politik
29. 7. 1954

Po diplomi iz zootehnike se je leta 1980 zaposlil v kmetijski zadrugi Šaleške dolina, kjer je bil 12 let (do 1998) direktor. Od 1999 je direktor Mlekarne CELEIA v...  <<Več>>
Jamnikar, Ivan - Družbenopolitični delavec, direktor
07. 11. 1925 — 14. 4. 1996

Obiskoval je OŠ Šentilj. Po končani srednji rudarski šoli na Delavskem Tehnikumu v Trbovljah je diplomiral na Visoki šoli za politične vede v...  <<Več>>
Janežič, Slavko - Rudarski strokovnjak, montanist, direktor


Po zaključku šolanja na srednji tehniški šoli v Ljubljani se je vpisal na študij montanistike v Ljubljani, ki ga je leta 1958 uspešno...  <<Več>>
Jelen , Viljem - Direktor, funkcionar, družbenopolitični delavec
05. 7. 1943

Osnovno šolo je obiskoval v Velenju, gimnazijo v Celju in diplomiral na FS v Ljubljani. V letih 1966−1972 je bil zaposlen v RLV, 1972−92 v ESO, d. o. o.,...  <<Več>>
Kenda, Franc - Montanist, direktor


Po maturi se je odločil za študij rudarstva na oddeleku montanistike tehniške fakultete na novoustanovljeni ljubljanski univerzi. Po diplomi leta 1926...  <<Več>>
Klepec, Jasna - Direktorica
14. 1. 1956

Obiskovala je OŠ Gustava Šiliha in Gimnazijo Velenje. Diplomirala je na EF v Ljubljani. V letih 1987−1994 je bila vodja službe za analize in razvoj ERA,...  <<Več>>
Komposch, Wilhelm - Direktor


Bil je prvi direktor velenjskega premogovnika in je to dolžnost opravljal v letih 1885 − 1886. Njegova naloga je bila predvsem zagotoviti vse administrativne...  <<Več>>
Kordeš, Štefka - Direktorica, družbenopolitična delavka, slikarka
14. 12. 1937

V Rušah je obiskovala OŠ, nižjo glasbeno šolo in nižjo gimnazijo, nato pa šolanje nadaljevala na mariborski II. gimnaziji in ob tem opravila...  <<Več>>
Korun, Franc - Župan, družbenopolitični delavec, direktor
05. 11. 1933 — 08. 2. 2000

Osnovno šolo je obiskoval v Nomnju, med vojno pa v Avstriji. Šolanje je nadaljeval na nižji gimnaziji v Šoštanju in Strojni tehnični šoli v...  <<Več>>
Kosmač, Ivan - Direktor


Osnovni biografski podatki niso znani. Kosmač je bil prvi slovenski direktor velenjskega premogovnika in je to dolžnost opravljal v letih od 1896 do 1905. Največja...  <<Več>>
Kotnik, Ivan - Pedagog, metalurg, direktor, alpinist
01. 7. 1951

Obiskoval je OŠ KDK Šoštanj, srednjo Rudarsko tehniško šolo Velenje ter doštudiral metalurgijo na FNT v Ljubljani. Kasneje je končal...  <<Več>>
Kovač, Marija Emilija - Humanitarna delavka, političarka, športnica, direktorica
13. 12. 1936

Obiskovala je OŠ Zreče, maturirala na Ekonomski srednji šoli v Celju ter diplomirala na Višji ekonomsko komercialni šoli v Mariboru. Leta 1954 se...  <<Več>>
Lap, Dimitrij - Direktor, turistični delavec
14. 9. 1931 — 24. 3. 2010

Po nižji gimnaziji je končal Gostinsko strokovno šolo v Ljubljani. V letih 1957−1961 je bil upravnik kavarne Zvezda v Kočevju, od 1961 do upokojitve 1981 pa...  <<Več>>
Lednik, Božidar - Pedagog, fizik, družbenopolitični delavec, direktor
21. 11. 1937

Med 1945 in 1949 je obiskoval OŠ v Celju, od 1949 do 1957 I. gimnazijo Celje, 1963 doštudiral fiziko na FNT v Ljubljani in 1982 magistriral iz poslovnih...  <<Več>>
Lukner, Janko - Športni delavec, direktor
12. 5. 1953

Obiskoval je OŠ Bibe Röcka v Šoštanju. Po končani Gimnaziji Velenje je diplomiral iz sociologije na FSPN v Ljubljani. V letih 1978−2005 je bil...  <<Več>>
Mali, Ludvik - Župan, ravnatelj, direktor


Po maturi v Ljubljani se je leta 1938 vpisal na študij montanistike, ki ga je moral prekiniti zaradi začetka 2. svetovne vojne. Narodnoosvobodilnemu gibanju...  <<Več>>
Marinšek, Marjan - Direktor, literat, zbiratelj, glasbenik
31. 1. 1941 — 14. 11. 2011

Obiskoval je OŠ v Kozjem, gimnazijo v Celju in končal študij prava na PF v Ljubljani. V letih 1965−1968 je bil zaposlen v Železarni Štore, od...  <<Več>>
Mathy, Thomas - Direktor
— 26. 6. 1945

Po končani gimnaziji se je leta 1918 vpisal na montanistično visoko šolo v Leobnu, kjer je pr edvsem zaradi slabih gmotnih razmer diplomiral šele 1927....  <<Več>>
Mavec, Marko - Direktor
20. 3. 1963

OŠ Gustava Šiliha in gimnazijo je obiskoval v Velenju, diplomiral in magistriral na NTF UL (magister rudarskih in geotehnoloških znanosti) ter se 1997...  <<Več>>
Medved, Milan - Doktor znanosti, rudarski strokovnjak, direktor
30. 3. 1960

OŠ in gimnazijo je obiskoval v Velenju, 1983 diplomiral iz rudarstva na FNT UL, 1989 magistriral in 1994 doktoriral. V letih 1985−2001 je bil zaposlen v PV, kjer...  <<Več>>
Meh, Igor - Direktor
24. 9. 1961

Šolanje na OŠ Antona Aškerca je zaključil 1976, srednjo gradbeno v Celju 1980 ter končal EPF Maribor kot univ. dipl. ekonomist. Zaposlil se je na Eri kot...  <<Več>>
Melanšek, Jože - Pedagog, družbenopolitični delavec, direktor
24. 4. 1932

Obiskoval je OŠ v Velenju, nižjo gimnazijo v Šoštanju in višjo gimnazijo v Celju. Nato je končal učiteljišče v Ljubljani, GZS na Brdu pri...  <<Več>>
Merc , Uroš - Doktor znanosti, elektrotehnik, direktor
22. 6. 1976

Obiskoval je OŠ KDK Šoštanj in Gimnazijo Velenje. Leta 1992 je diplomiral na Fakulteti za elektrotehniko UL, nato nadaljeval raziskovalno delo na...  <<Več>>
Mislej, Ciril - Direktor


Po povratku družine iz Črne gore je mladostna leta preživel v Trbovljah. Po končani srednji elektro tehniški šoli v Ljubljani se je vpisal na visoko...  <<Več>>
Močilnik, Boris - Direktor, glasbenik, športni delavec
08. 8. 1952

Obiskoval je OŠ MPT in Gustava Šiliha, Gimnazijo Velenje ter doštudiral na EPF Univerze v Mariboru. Poleg gospodarstva (podjetništvo in inoviranje)...  <<Več>>
Močnik, Josip - Direktor


Po gimnazijski maturi v Ljubljani je študiral na visoki rudarski šoli v češkem Přibramu, kjer je leta 1912 tudi diplomiral. Prvo zaposlitev je...  <<Več>>
Mraz, Jože - Gospodarstvenik, družbenopolitični delavec, direktor
22. 3. 1950

OŠ je obiskoval v Loki pri Zidanem Mostu in Sevnici ob Savi, končal srednjo šolo v Velenju, višješolski študij na FS UL ter se 1973 zaposlil...  <<Več>>
Navratil, Guido - Direktor


V Velenje je prišel že kot mlad inženir. Leta 1907 je prevzel vodstvo premogovnika in to nalogo opravljal do leta 1908, ko je težko zbolel. Novembra 1909 je...  <<Več>>
Ojsteršek, Aleš - Direktor
15. 3. 1967

Po končani OŠ Gustava Šiliha je končal Srednjo družboslovno šolo (oboje v Velenju) ter doštudiral novinarstvo na FDV UL. Med 1997−2008 je...  <<Več>>
Pangeršič, Stanislava - Podjetnica, direktorica, kulturna delavka
26. 1. 1951

V Beogradu je diplomirala na Filološki fakulteti. V letih 1977–1981 je predavala književnost in srbohrvaščino v srednjih in osnovnih šolah v...  <<Več>>
Poles, Janez - Zdravnik, publicist, direktor
06. 10. 1951

OŠ MPT in gimnazijo je obiskoval v Velenju ter doštudiral na MF UL. Na "Vazduhoplovnom" inštitutu v Zemunu je zaključil izpopolnjevanje iz letalske...  <<Več>>
Prah, Emil - Pedagog, direktor


Obiskoval je OŠ v Ločah in Zbelovem, nižjo gimnazijo v Poljčanah, I. gimnazijo v Mariboru, na PA v Mariboru pa končal študij matematike in fizike. Na...  <<Več>>
Purkert, Wilhelm - Direktor


Osnovni biografski podatki niso znani. Kot inženir rudarstva je dolžnost direktorja premogovnika opravljal v letih 1906 −190 7. Na čelu premogovnika je bil...  <<Več>>
Radig, Carl - Direktor


Osnovni biografski podatki niso znani. Naloge direktorja premogovnika je opravljal med letoma 1892 in 1894, torej v času, ko se je premogovnik spopadal z mnogimi...  <<Več>>
Rajh, Leopold - Udeleženec NOB, inovator, direktor
26. 10. 1930 — 19. 6. 2011

Med 1937−1946 je obiskoval OŠ Šentilj pri Velenju. Od poletja 1944 do konca NOB je bil partizanski kurir. 1949 je končal Tekstilno strojniško...  <<Več>>
Raspolič, Anton - Direktor


Po končani gimnaziji se je vpisal na ljubljansko tehnično fakulteto, kjer je leta 1930 diplomiral za inženirja elektrotehnike. Prvo zaposlitev je dobil pri Kranjskih...  <<Več>>
Rigelnik, Herman - Poslanec, politik, diplomat, direktor
29. 3. 1942

Diplomiral je iz metalurgije na FNT v Ljubljani, nato še na VEKŠ Maribor. Magistriral je iz trženja na EF v Zagrebu. V letih 1972−1978 je bil direktor...  <<Več>>
Robida, Peter - Pedagog, direktor
02. 9. 1933

Obiskoval je OŠ Laško, nato končal poklicno rudarsko šolo v Zagorju in TSŠ v Ljubljani. Diplomiral je iz rudarstva na FNT v Ljubljani. Zaposlen je...  <<Več>>
Rogel, Jože - Zdravnik, udeleženec NOB, direktor


Otroška leta je preživel v Savinjski dolini. Med drugo svetovno vojno je sodeloval v NOB. Leta 1945 se je vpisal na MF v Ljubljani in jo leta 1954 uspešno...  <<Več>>
Rojc, Emil - Doktor znanosti, pedagog, direktor, družbenopolitični delavec
23. 5. 1940

Po končani nižji gimnaziji v Radečah se je vpisal na učiteljišče v Celju. Na FF UL je diplomiral iz psihologije in sociologije, magistriral iz političnih znanosti...  <<Več>>
Rotnik, Uroš - Doktor znanosti, direktor
16. 2. 1968

OŠ je obiskoval v Šoštanju, srednjo strojno šolo v Velenju, nato je leta 1992 končal študij energetike na FS UL. 1994 se je specializiral za...  <<Več>>
Schuster, Julius - Direktor


Osnovni biografski podatki niso znani. Schuster je bil drugi direktor velenjskega premogovnika in je to dolžnost opravljal v letih 1886 −18 92. Njegova...  <<Več>>
Seme, Franc - Doktor znanosti, direktor
01. 1. 1948

Po končani OŠ v Mežici in Gimnaziji Ravne na Koroškem je diplomiral, magistriral in 1977 doktoriral na FNT v Ljubljani. Zadnja usposabljanja za opravljanje...  <<Več>>
Stanič, Jože - Gospodarstvenik, direktor
09. 7. 1941

Obiskoval je OŠ Kapele in Dobova (Brežice), dokončal srednjo kmetijsko šolo v Mariboru ter doštudiral živilsko tehnologijo na BTF UL. Zaposlitve:...  <<Več>>
Stastny, Julius Augustin - Direktor


Osnovni biografski podatki niso znani. Inženir rudarstva, po rodu Čeh, je dolžnost direktorja premogovnika opravljal v letih 1907 in 1908. Zaradi številnih...  <<Več>>
Strozak, Benjamin - Podjetnik, direktor
31. 3. 1931 — 20. 7. 2003

Po končani OŠ v Novem mestu je obiskoval Srednjo tehniško in elektro šolo v Ljubljani ter diplomiral na Visoki šoli za organizacijo dela v Kranju...  <<Več>>
Svetina Veder, Marta - Doktorica znanosti, geologinja, direktorica
21. 8. 1963

Obiskovala je OŠ Zavodnje in OŠ Karla Destovnika Kajuha Šoštanj. Po končani gimnaziji v Velenju je diplomirala, magistrirala in 1999 doktorirala iz...  <<Več>>
Šeliga, Anton - Gospodarstvenik, direktor, družbenopolitični delavec
17. 2. 1946

Po končanem strokovnem šolanju na RŠC Velenje je absolviral iz sociologije na FSPN v Ljubljani. V letih 1966−1967 je bil zaposlen kot rudar kopač −...  <<Več>>
Šepič, Rudi - Gospodarstvenik, direktor
15. 12. 1939

Leta 1976 je diplomiral na EF na Reki. V letih 1971−1979 je bil glavni direktor podjetja Iplas (Plama). 1979−1982 je bil podpredsednik GZS in nato republiški...  <<Več>>
Šircelj, Mojca - Direktorica
21. 2. 1966

Obiskovala je OŠ Antona Aškerca v Celju. Po končani Gimnaziji Velenje je diplomirala na EF v Ljubljani. Leta 1992 se je zaposlila kot inšpektorica...  <<Več>>
Štern, Edo - Udeleženec NOB, direktor


Po končani osnovni šoli se je zaradi mladoletnosti najprej zaposlil v bližnjem gradbenem podjetju: Od leta 1934 je delal v rudniku Zagorje, kjer je dosegel poklic...  <<Več>>
Tot, Simon - Gospodarstvenik, direktor


Končal je srednjo elektrotehnično šolo v Velenju, diplomiral iz elektrotehnike na FE v Mariboru(1984) in magistriral na EF v Ljubljani (2009). Zaposlen je bil v...  <<Več>>
Vasle, Vinko - Novinar, literat, direktor
04. 6. 1949

Obiskoval je OŠ v Šoštanju in Velenju in gimnazijo v Celju, nato je diplomiral iz novinarstva na FSPN v Ljubljani. V letih 1974−1988 je bil zaposlen...  <<Več>>
Veršec, Erika - Družbenopolitična delavka, direktorica
06. 4. 1942

Po končani gimnaziji v Celju je diplomirala na EF UL. Zaposlena je bila v Lesni Šoštanj, TEŠU, NLB Velenje, Gorenju in na Zavodu za urbanizem. Leta 1995...  <<Več>>
Vrbič, Vlado - Kulturni delavec, direktor, publicist
11. 9. 1955

Obiskoval OŠ MPT in Gustava Šiliha v Velenju, Pedagoško gimnazijo v Celju (1970−1972) in Gimnazijo Velenje (1972−1974), diplomiral je iz...  <<Več>>
Vrtačnik, Jaroslav - Družbenopolitični delavec, direktor
19. 10. 1950

Obiskoval je OŠ Bibe Röcka v Šoštanju. Po končani gimnaziji v Velenju je diplomiral na FS v Ljubljani in magistiral na Univerzi v Sarajevu. Leta 1975...  <<Več>>
Waldhauser, Friederich - Direktor


Osnovni biografski podatki niso znani. Naloge direktorja premogovnika je opravljal v letih 1911 −191 4. Bil je prvi direktor premogovnika po smrti...  <<Več>>
Wiesthal, Franz - Direktor


Osnovni biografski podatki niso znani. Postal je prvi direktor premogovnika po prehodu le-tega v državno last leta 1914. Velenjski premogovnik se je ob tem...  <<Več>>
Wolf, Rudolf - Direktor


Osnovni biografski podatki niso znani. Naloge direktorja premogovnika je opravljal v letih 1909 −19 11. Bil je zadnji vodja premogovnika, ki ga je na to mesto...  <<Več>>
Zorič, Leopold - Montanist, direktor


Po maturi je bil vpoklican v vojsko, tako da je šolanje nadaljeval šele po 1. svetovni vojni, in sicer se je med prvimi v pisal na oddelek montanistike na...  <<Več>>
Žgank, Nestl - Župan, direktor
30. 12. 1909 — 06. 12. 2004

Pred 2. svetovno vojno se je izučil za mizarja, a ga je življenjska pot kasneje vodila v druge vode. V letih  pred vojno je delal v Tekstilni tovarni v Preboldu, kjer...  <<Več>>
Žohar , Valburga - Direktorica
02. 2. 1932 — 12. 12. 2018

Po končani OŠ v Celju je končala Tehnično srednjo šolo v Ljubljani, strojni oddelek. V letih 1950–1958 je bila zaposlena v EMO, Cinkarni Celje, od 1958...  <<Več>>
Nastavitve zasebnosti