Arlič, Franjo - Ravnatelj, pedagog, direktor
19. 9. 1920 — 04. 12. 2000

Po končani osnovni šoli je obiskoval klasično gimnazijo v Mariboru, po nemški okupaciji nadaljeval šolanje na klasični gimnaziji v Ljubljani, kjer je...  <<Več>>
Čas, Metka - Pedagoginja, ravnateljica
24. 12. 1954

Obiskovala je OŠ Bibe Roecka v Šoštanju. Po končani Srednji vzgojiteljski šoli v Ljubljani je 1987 diplomirala na višji stopnji PA v...  <<Več>>
Glavač, Bojan - Pedagog, ravnatelj, športnik
29. 7. 1930

OŠ je končal v Velenju, gimnazijo v Celju in študij geografije v Ljubljani. V letih 1958−1964 je poučeval na OŠ MPT v Velenju. Leta 1963 je...  <<Več>>
Gorišek, Zdenko - Pedagog, ravnatelj
18. 4. 1964

Obiskoval je OŠ Gustava Šiliha Velenje. Po končani Gimnaziji Center v Celju je študiral na PA Maribor, diplomiral iz pedagogike na FF in se izpopolnjeval...  <<Več>>
Hribernik, Franc - Zgodovinar, ravnatelj, pedagog, kronist
— 21. 4. 1965

Franc Hribernik je bil rojen v Braslovčah, preživel mladost v Žalcu, končal učiteljišče v Mariboru in bil v času pred prvo svetovno vojno zaposlen po različnih...  <<Več>>
Kordeš, Karel - Ravnatelj, pedagog
11. 11. 1927 — 12. 8. 1991

V Mariboru je končal osnovno in nižjo srednjo šolo ter kmetijsko šolo. Diplomiral je na Višji pedagoški šoli v Ljubljani na oddelku za...  <<Več>>
Kotnik, Zorko - Pedagog, ravnatelj
14. 2. 1904 — 21. 12. 1978

Več let je bil učitelj na OŠ na Rečici v Savinji, v letih 1951–1962 je bil ravnatelj OŠ Šmartno ob Paki. Bil je predsednik sreskega društva...  <<Več>>
Kuzman, Andrej - Ravnatelj, pedagog
10. 10. 1945 — 06. 3. 2018

Obiskoval je OŠ Vitanje, gimnazijo v Celju in leta 1969 diplomiral iz matematike na FNT v Ljubljani. Po študiju se je preselil v Velenje in se 1970 zaposlil kot...  <<Več>>
Lesničar, Marija - Ravnateljica, pedagoginja, družbenopolitična delavka
24. 9. 1937

Končala je Učiteljišče in PA Ljubljana kot učiteljica razrednega pouka. V letih med 1963 in 1977 je poučevala na OŠ KDK Šoštanj, nato na...  <<Več>>
Lukič, Leopoldina - Pedagoginja, ravnateljica
29. 8. 1934 — 10. 7. 2013

Obiskovala je OŠ in nižjo gimnazijo v Zagorju ob Savi, nadaljevala šolanje na učiteljišču v Ljubljani in končala Višjo pedagoško...  <<Več>>
Mali, Ludvik - Župan, ravnatelj, direktor
05. 8. 1919 — 21. 7. 2012

Po maturi v Ljubljani se je leta 1938 vpisal na študij montanistike, ki ga je moral prekiniti zaradi začetka 2. svetovne vojne. Narodnoosvobodilnemu gibanju...  <<Več>>
Marin, Ivan ml. - Glasbenik, ravnatelj, pedagog
15. 6. 1938 — 28. 2. 2021

V letih 1961−1963 je delal v TE Šoštanj, 1963 se je zaposlil na Glasbeni šoli Velenje in ob delu končal prvo stopnjo študija klarineta na AG....  <<Več>>
Meža, Milan - Ravnatelj, magister znanosti, pedagog
25. 1. 1950

Po končanem osnovnem šolanju se je vpisal na Tehniško elektro šolo v Mariboru, diplomiral 1974 na Univerzi v Ljubljani, Fakulteti za elektrotehniko...  <<Več>>
Mravlagg, Adolf - Ravnatelj
26. 5. 1885 — 03. 11. 1932

Sin usnjarja je vstopil Voschnagovo usnjarno v Šoštanju leta 1909 kot kemik laborant, kmalu nato zavzel mesto obratovodje in 1922 postal ravnatelj usnjarne....  <<Več>>
Planinc, Ivan - Pedagog, ravnatelj
22. 2. 1955

Obiskoval je OŠ Vitanje. Po končani Pedagoški gimnaziji Celje je študiral na PA Maribor in diplomiral na PA v Ljubljani. V letih 1978−1982 je...  <<Več>>
Pušnik, Terezija - Ravnateljica, pedagoginja
25. 6. 1940

Obiskovala je OŠ Vransko, učiteljišče Celje in nato PA v Ljubljani. Študij je nadaljevala na FF UL, kjer je tudi diplomirala. V letih 1960−1963 je...  <<Več>>
Rudnik, Vida - Ravnateljica, pedagoginja
19. 5. 1947

Osnovno šolo je obiskovala v Šmartnem ob Paki in učiteljišče v Celju. Na Pedagoški fakulteti v Ljubljani je ob delu študirala matematiko in...  <<Več>>
Semečnik, Pankracij - Župan, šolski upravitelj, ravnatelj, pedagog, družbenopolitični delavec
08. 5. 1938

Po OŠ v Ponikvi pri Žalcu je obiskoval nižjo gimnazijo v Žalcu in učiteljišče v Celju, nato pa končal višješolski študij pedagogike in...  <<Več>>
Skok, Anton - Ravnatelj, pedagog
26. 12. 1949

Obiskoval je OŠ Videm pri Ptuju. Po končani gimnaziji Ptuj in PA Maribor je diplomiral na PF v Ljubljani. Najprej se je za zaposlil (polovično) v Juršincih in...  <<Več>>
Smonkar, Frančiška - Ravnateljica
03. 6. 1933 — 08. 4. 2021

Po končani Srednji vzgojiteljski šoli v Ljubljani se je leta 1954 zaposlila v Vrtcu Velenje. V letih 1956−1961 je bila ravnateljica vrtca, od 1961−1973 pa...  <<Več>>
Videčnik, Mira - Pedagoginja, ravnateljica, družbenopolitična delavka
04. 7. 1945 — 16. 8. 2005

Obiskovala je OŠ v Žičah, učiteljišče v Celju in Pedagoško fakulteto v Ljubljani. Kot predmetna učiteljica matematike in fizike je v letih...  <<Več>>
Vrabič, Albin - Pedagog, ravnatelj
26. 1. 1955

V Velenju je končal OŠ Gustava Šiliha, v Celju tehniško strojno šolo, na UL diplomiral iz strojništva, nato magistriral iz menedžmenta...  <<Več>>
Zdovc, Ciril - Ravnatelj, pedagog
20. 6. 1943

Obiskoval je OŠ Tepanje. Po končani nižji gimnaziji Slovenske Konjice in učiteljišču v Celju je diplomiral na FE Ljubljana. V letih 1968−1971 je...  <<Več>>
Žužek, Marija - Ravnateljica, pedagoginja
27. 7. 1935 — 05. 8. 2019

Obiskovala je OŠ Šmartno ob Paki in nižjo gimnazijo Žalec. Po maturi na Učiteljišču v Celju je končala PA v Ljubljani in nato diplomirala iz...  <<Več>>
Nastavitve zasebnosti