Adamovich de Csepin, Karel I. pl. - Politik, plemič
11. 12. 1829 — 19. 2. 1874

Posestnik iz Tenja v Slavoniji in od leta 1858 tudi lastnik Velenjskega gradu. Bil je pribočnik bana Josipa Jelačića ter nosilec križa za zasluge z vojno...  <<Več>>
Adamovich de Csepin, Karel II. pl. - Politik, plemič
27. 4. 1865 — 15. 11. 1940

Najstarejši sin Karla I. pl. Adamovicha de Csepina in njegove žene Biance, roj. grofice Wickenburg. Vodenje posesti je prevzel leta 1890 in bil lastnik...  <<Več>>
Apat, Sebastjan - Družbenopolitični delavec, politik
26. 9. 1974

Po končani OŠ Antona Aškerca Velenje in Srednji družboslovni šoli Velenje je diplomiral na PF UM. Na Upravni akademiji je opravil strokovni izpit....  <<Več>>
Aškerc, Anton - Literat, prevajalec, kulturni delavec, politik
09. 1. 1856 — 10. 6. 1912

Izhaja iz revne kmečke družine. Nemško OŠ in gimnazijo je obiskoval v Celju, študij bogoslovja pa v Mariboru. Kot duhovnik je služboval v...  <<Več>>
Atelšek, Ivan - Gospodarstvenik, politik
21. 8. 1928 — 06. 12. 2011

V Rečici ob Savinji je obiskoval OŠ, se v Mozirju izučil ključavničarstva in leta 1946 opravil pomočniški izpit za ključavničarja. 1942 se je pridružil...  <<Več>>
Blatnik, Simon - Udeleženec NOB, politik
15. 10. 1888 — 08. 6. 1942

Izučil se je za trgovca (po OŠ je bil najprej trgovski vajenec v Radljah ob Dravi, kot trgovski pomočnik pa je delal v Poljčanah) in se leta 1919 iz Sladkega vrha,...  <<Več>>
Bole, Anton - Politik, gospodarstvenik
19. 9. 1916 — 09. 4. 1990

1947 je dokončal višjo ekonomsko šolo v Beogradu. Med 2. svetovno vojno je sodeloval v NOB in bil zaprt v več italijanskih fašističnih...  <<Več>>
Broz , Josip - Politik
07. 5. 1892 — 04. 5. 1980

Od leta 1953 je bil predsednik Jugoslavije, od 1963 dosmrtni predsednik; tudi voditelj jsl. komunistov in vrh. poveljnik vojske. Leta 1948 se je razšel s Stalinom,...  <<Več>>
Cvikl, Milan - Politik
19. 5. 1959

Obiskoval je OŠ Mihe Pintarja Toleda, OŠ Antona Aškerca in Gimnazijo Velenje. Diplomiral in magistriral je na EF UL. Nato se je usposabljal na...  <<Več>>
De Costa, Anton - Pedagog, tabornik, politik
21. 2. 1942

Obiskoval je OŠ Bibe Roecka v Šoštanju, nižjo gimnazijo v Šoštanju, učiteljišče v Tolminu, študij telesne vzgoje pa...  <<Več>>
Dmitrovič, Todor - Direktor, politik
15. 3. 1938

OŠ je obiskoval v Novi Topoli pri Banja Luki in nižjo gimnazijo - realko v Gradiški (BiH). Nato je končal Srednjo tehniško šolo, smer...  <<Več>>
Dular, Alojz - Rudarski strokovnjak, politik
09. 3. 1903 — 25. 8. 2002

Diplomiral je leta 1926 na TF v Ljubljani, v letih 1926–1941 je služboval v trboveljskem premogovniku. Med NOB je bil član Znanstvenega inštituta in komisije za...  <<Več>>
Globačnik, Jože - Družbenopolitični delavec, politik
27. 10. 1923 — 17. 7. 2007

Bil je udeleženec NOB. Leta 1963 je diplomiral na Visoki šole za politične vede v Beogradu. Kot politik je deloval v Mariboru. Bil je dolgoletni sindikalni funkcionar...  <<Več>>
Hohnjec, Josip - Doktor znanosti, pedagog, politik
01. 1. 1873 — 15. 2. 1964

Ljudsko šolo je obiskoval v domačem kraju, gimnazijo in bogoslovje je končal v Mariboru, kjer je bil leta 1896 posvečen v duhovnika. Na Dunaju je opravil doktorat iz...  <<Več>>
Jakob, Marjan - Direktor, politik
29. 7. 1954

Po diplomi iz zootehnike se je leta 1980 zaposlil v kmetijski zadrugi Šaleške dolina, kjer je bil 12 let (do 1998) direktor. Od 1999 je direktor Mlekarne CELEIA v...  <<Več>>
Jenko, Borut - Pedagog, podjetnik, politik
21. 1. 1941

Obiskoval je sedemletko, nižjo gimnazijo v Velenju  in višjo gimnazijo v Celju. Diplomiral je na FE UL. V letih 1965−1969 je učil elektrotehniko na...  <<Več>>
Jeriha, Dušan - Politik
19. 1. 1955

Obiskoval prvo osnovno šolo in OŠ Gustava Šiliha v Velenju ter končal poklicno elektro šolo, smer šibki tok, na RŠC Velenje. V...  <<Več>>
Kljun, Franjo - Politik, pedagog, funkcionar
09. 4. 1935

OŠ in poklicno šolo je končal v Trbovljah, srednjo tehniško in FS pa v Ljubljani (univ. dipl. inž. strojništva – smer energetika)....  <<Več>>
Kmecl, Matjaž - Doktor znanosti, pedagog, literat, publicist, politik
23. 2. 1934

Rojen v učiteljski družini. Številne selitve. Nižja gimnazija v Šoštanju (do 1948), maturiral 1953 na I. gimnaziji v Celju, vpisal študij slov....  <<Več>>
Kontič, Bojan - Politik, župan
23. 7. 1961

OŠ je obiskoval v Pesju in na Antona Aškerca v Velenju, poklicno in elektrotehniško šolo končal na RŠC, opravil enoletno politično...  <<Več>>
Kopušar, Janko - Politik, župan
20. 3. 1965

OŠ je obiskoval v Šmartnem ob Paki, srednjo ekonomsko šolo v Celju, zaključil pa študij ekonomije leta 1989 na VEKŠ v Mariboru.   <<Več>>
Korun, Borut - Kulturni delavec, literat, publicist, svetovni popotnik, politik
02. 7. 1946

Vnuk glasbenika in skladatelja F. K. Koželjskega je osnovno šolo in gimnazijo končal v Celju, v Ljubljani doštudiral stomatologijo. Od 1993 je zaposlen v ZD...  <<Več>>
Kovač, Marija Emilija - Humanitarna delavka, političarka, športnica, direktorica
13. 12. 1936

Obiskovala je OŠ Zreče, maturirala na Ekonomski srednji šoli v Celju ter diplomirala na Višji ekonomsko komercialni šoli v Mariboru. Leta 1954 se...  <<Več>>
Kuhar , Lovro - Politik, literat
10. 8. 1893 — 18. 2. 1950

Kot sekretar partijskega okrožja Sever iz Šoštanja je bil navzoč pri ustanovitvi prve ilegalne organizacije KPJ spomladi 1920 v Pleteršnikovi gostilni v...  <<Več>>
Lahovnik, Matej - Doktor znanosti, politik, pedagog
23. 12. 1971

Obiskoval je OŠ Antona Aškerca Velenje. Po končani Srednji naravoslovno-matematični šoli na velenjskem šolskem centru je diplomiral, magistriral...  <<Več>>
Leskošek, Franc - Udeleženec NOB, politik, gospodarstvenik
09. 12. 1897 — 05. 6. 1983

Franc Leskošek Luka se je v Celju  izučil za kovinostrugarja. Med 1. svetovno vojno, ki jo je preživel večinoma na soški fronti, je bil vojak, nato...  <<Več>>
Letonje, Mihael - Športni delavec, politik, podjetnik
20. 2. 1964

V Velenju je končal osnovno in srednjo tehnično strojno šolo. Od leta 1986 je samostojni podjetnik, od 2002 direktor svojega podjetja L COM, d. o. o. Od 2002 je...  <<Več>>
Lipold, Ivan - Duhovnik, politik
15. 1. 1842 — 06. 10. 1897

Obiskoval je ljudsko šolo v Mozirju, končal gimnazijo v Celju in nato študiral bogoslovje v Mariboru. Leta 1863 je bil posvečen v mašnika. Študij...  <<Več>>
Marolt, Jože - Pedagog, politik, udeleženec NOB
31. 3. 1924 — 16. 2. 2009

Rojen je bil pri Naveršniku v Plešivcu. Med NOB je bil komandant jurišnega bataljona Šercerjeve brigade. Leta 1953 je bil učitelj v...  <<Več>>
Povh, Ivan Josip - Politik, funkcionar
19. 6. 1930 — 12. 8. 2010

Po končani trgovsko poslovodski šoli se je zaposlil kot poslovodja prve trgovine s tehničnim blagom v Velenju (VELMA, zdajšnja ERA). 15 let je bil predsednik...  <<Več>>
Rak, Jožef - Župan, poslanec, politik
18. 8. 1821 — 05. 12. 1884

Bil je velenjski župan in načelnik okrajnega zastopa. Leta 1867 je kot slovenski kandidat za slovenjgraško okrožje sodeloval na volitvah v deželni zbor. Uvrstil se...  <<Več>>
Ravljen, Stane - Politik, udeleženec NOB
23. 7. 1928 — 09. 12. 1977

Po končani osnovni šoli se je izučil frizerskega poklica in si nato pridobil višješolsko izobrazbo. Ko je leta 1945 dobil poziv za nemško vojsko,...  <<Več>>
Ribnikar, Ivan - Doktor znanosti, pedagog, politik


Leta 1945 se je z mamo in sestro naselil na maminem domu v Podkraju pri Velenju in v Velenju obiskoval zadnji razred OŠ; nižjo gimnazijo je obiskoval v...  <<Več>>
Rigelnik, Herman - Poslanec, politik, diplomat, direktor
29. 3. 1942

Diplomiral je iz metalurgije na FNT v Ljubljani, nato še na VEKŠ Maribor. Magistriral je iz trženja na EF v Zagrebu. V letih 1972−1978 je bil direktor...  <<Več>>
Senica , Ivan - Trgovec, posestnik, politik
23. 10. 1879

Ivan Senica se je že pred prvo svetovno vojno ukvarjal s trgovino z lesom in imel v Škalah v najemu trgovino z mešanim blagom. Leta 1919 je...  <<Več>>
Sever, Franc - Politik, podjetnik
12. 9. 1955

Obiskoval je OŠ v Miklavžu pri Ormožu in OŠ Mihe Pintarja - Toleda, nato se je izučil za ključavničarja. Leta 1981 je postal samostojni podjetnik. Najprej se...  <<Več>>
Szabo, Štefan - Politik, športnik
22. 2. 1939

Po končani OŠ Šoštanj se je v Celju in Mariboru izučil za elektromehanika, pozneje napravil vse izpite za merilnega tehnika in v termoelektrarni prevzel...  <<Več>>
Šterbenk, Emil - Doktor znanosti, ekolog, igralec, politik
22. 6. 1962

Obiskoval je OŠ Bibe Roecka Šoštanj, Gimnazijo Velenje, 1988 končal študij na FF UL, smer geografija, varstvo okolja; 1998 je na FF magistriral in...  <<Več>>
Štorman, Adolf - Politik
12. 8. 1955

Obiskoval je OŠ Mihe Pintarja Toleda in poklicno elektro šolo na RŠC Velenje. Zaposlen je bil v Gorenju in na RLV Velenje. Med slovensko osamosvojitveno...  <<Več>>
Ulrih Letonja, Ela - Udeleženka NOB, političarka
10. 7. 1925 — 22. 7. 2009

Med 2. sv. vojno je bila partizanka in aktivistka OF na Koroškem, Štajerskem in v Prekmurju. Leta 1965 je diplomirala na VŠPV v Ljubljani. V letih...  <<Več>>
Valenčak, Vlado - Udeleženec NOB, slikar, publicist, politik
27. 4. 1920

OŠ je končal v Velenju, maturiral na trgovski akademiji v Mariboru in obiskoval ekonomsko visoko šolo v Beogradu, ki jo je zaradi vojne prekinil. V NOB je...  <<Več>>
Verstovšek, Karel - Doktor znanosti, jezikoslovec, pedagog, politik
26. 7. 1871 — 27. 3. 1923

OŠ je končal v Velenju, gimnazijo pa leta 1893 v Celju. Od 1893 do 1897 je študiral klasično filologijo v Gradcu, kjer je 1903 doktoriral. Do 1911 je poučeval...  <<Več>>
Verzolak, Ivan - Politik
13. 8. 1944 — 06. 3. 2020

Obiskoval je OŠ v Pesju, Škalah in Velenju. Po končani Srednji tehniški šoli v Mariboru je dve leti študiral na FS UL. V letih...  <<Več>>
Vošnjak , Ivan - Tovarnar, poslanec, politik


Rodil se je v Šoštanju v družini usnjarja Vincenca Vošnjaka. Dve leti je hodil v ljudsko šolo v Šoštanju in dve leti v Gradcu....  <<Več>>
Vošnjak, Josip - Zdravnik, publicist, poslanec, politik
04. 1. 1834 — 21. 10. 1911

Josip Vošnjak se je rodil v trgu Šoštanj na št. 27 »Pri Mihelnu«, v hiši usnjarja in uglednega meščana Mihaela Woschnagga...  <<Več>>
Vošnjak, Mihael - Poslanec, politik, gospodarstvenik
18. 9. 1837 — 02. 7. 1920

Rodil se je v trgu Šoštanj na št. 27 »Pri Mihelnu« v hiši usnjarja in meščana Mihaela Woschnagga in Jožefe, rojene Križan....  <<Več>>
Žerdin, Franc - Rudarski strokovnjak, doktor znanosti, pedagog, funkcionar, politik
29. 5. 1949

Po končani OŠ v Črenšovcih se je vpisal na Gradbeno tehnično šolo v Mariboru in se nato prepisal v drugi letnik RŠC Velenje, kjer je 1970...  <<Več>>
Nastavitve zasebnosti