Ažber, Andreja - Knjižničarka, urednica, novinarka
07. 5. 1966

Obiskovala je OŠ Gustava Šiliha in OŠ Veljka Vlahoviča Velenje (zdaj Livada). Po končani Srednji družboslovni in jezikoslovni šoli...  <<Več>>
Batič, Rafael - Novinar, pedagog
20. 5. 1940 — 29. 3. 2017

Po končani OŠ Mislinja in nižji gimnaziji v Slovenj Gradcu je absolviral na Višji pedagoški šoli v Ljubljani. V letih 1962−1964 in 1966/67...  <<Več>>
Gavriloski, Dimitrija - Športnik, novinar
02. 3. 1978

Obiskoval je OŠ Gustava Šiliha in gimnazijo na ŠC Velenje. Diplomiral je iz komunikologije na FDV UL. V letih 1998−2001 je bil poklicni...  <<Več>>
Grmovšek, Silvo - Knjižničar, novinar, urednik
18. 6. 1952

Po končani osnovni šoli Gustava Šiliha Velenje in Gimnaziji Velenje je diplomiral na FF v Ljubljani iz filozofije in sociologije kulture. Od 1981 do 1991 je bil...  <<Več>>
Janežič, Diana - Novinarka
21. 7. 1961

Obiskovala je OŠ Gustava Šiliha, nato EŠC - turistična smer, v Celju in leta 1985 diplomirala iz novinarstva na FSPN v Ljubljani. V letih 1985−1992...  <<Več>>
Jerčič, Hinko - Novinar, literat
16. 4. 1944

OŠ je obiskoval na Muti in v Vuzenici (1951−1960), nato končal Srednjo ekonomsko šolo v Slovenj Gradcu (1964). V letih 1964−1972 je bil zaposlen v...  <<Več>>
Klančnik, Jože - Kulturni delavec, literat, gledališki ustvarjalec, novinar, založnik
03. 11. 1931 — 24. 5. 2013

OŠ je obiskoval v Šoštanju, gimnazijo v Celju in Mariboru, na FF v Ljubljani pa diplomiral iz svetovne književnosti in literarne teorije. V letu 1953/1954...  <<Več>>
Klančnik, Karel - Literat, prevajalec, novinar, publicist
13. 10. 1928 — 16. 8. 1988

OŠ in meščansko šolo je obiskoval v Šoštanju, gimnazijo končal v Celju, dve leti študiral filmsko režijo na akademiji v Beogradu...  <<Več>>
Krajnc, Jože - Gledališki ustvarjalec, novinar, športni delavec
03. 4. 1953

OŠ je obiskoval v Šmartnem ob Paki, gimnazijo v Celju, na FSPN v Ljubljani pa zaključil študij novinarstva. V letih 1978−1980 je bil kot novinar...  <<Več>>
Lah, Duška - Novinarka
09. 6. 1960

Končala je OŠ Gustava Šiliha in gimnazijo v Velenju, diplomirala na PA (smer razredni pouk) v Mariboru. Poučevala je na OŠ Bratov Mravljak, OŠ...  <<Več>>
Miklavc, Jožef - Novinar, fotograf
16. 1. 1950

Mladost je preživel v Zgornji Savinjski dolini. Živi in ustvarja v Velenju. V Ljubljani je opravil Višjo tehniško varnostno šolo. Obiskoval je seminarje...  <<Več>>
Oštir, Denis - Novinar, urednik
29. 1. 1978

Obiskoval je OŠ Veljka Vlahoviča (zdaj Livada) Velenje. Po končani gimnaziji v Velenju je študiral na Chasse high school v Louisiani (ZDA) in diplomiral na FDV...  <<Več>>
Pandža, Tina - Športnica, novinarka
07. 9. 1985

Obiskovala je OŠ Gorica in gimnazijo v Velenju (eno leto). Leta 2003 je končala 1. gimnazijo v Celju ter šolanje nadaljevala v tujini: na Wright State...  <<Več>>
Petrovič, Andreja - Podjetnica, novinarka, moderatorka
07. 6. 1973

Po šolanju na OŠ Antona Aškerca je končala Srednjo ekonomsko šolo v Slovenj Gradcu, diplomirala na EF UL (Finančno-računovodska smer in...  <<Več>>
Piano, Brane - Novinar, publicist, literat
01. 7. 1955

  Po gimnaziji v Celju se je vpisal na Fakulteto za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani in nadaljeval z literarnim ustvarjanjem in objavljanjem...  <<Več>>
Plesnik, Janez - Novinar
03. 4. 1951 — 16. 9. 2008

Po zaključenem študiju novinarstva na FDV v Ljubljani je najprej delal kot sekretar OK ZSMS v Mozirju. Novinarsko pot je začel pri Delu , 1977 se je zaposlil v...  <<Več>>
Povše Tasić, Biserka - Novinarka
27. 1. 1966

Obiskovala je OŠ Miha Pintarja Toleda Velenje, gimnazijo v Velenju in diplomirala iz novinarstva na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani. V letih 1989–1998 je...  <<Več>>
Rehar, Toni - Pedagog, trener, novinar
30. 4. 1939

Obiskoval je OŠ Žalec in Srednjo trgovsko šolo Celje, nato je končal študij na VŠTK UL. V letih 1960−65 je bil zaposlen kot višji...  <<Več>>
Špegel, Stanislav - Kulturni delavec, glasbenik, novinar, gledališki ustvarjalec
16. 12. 1964

Obiskoval je OŠ Antona Aškerca, končal srednjo šolo za elektrotehniko na RŠC Velenje in nato diplomiral na prvi stopnji FE UL. V letih...  <<Več>>
Trampuš, Jure - Novinar, kulturni delavec
30. 3. 1973

Obiskoval je OŠ Gustava Šiliha Velenje in gimnazijo na ŠC Velenje (naravoslovno-matematična smer). Na FDV UL je diplomiral  iz novinarstva in...  <<Več>>
Vasle, Vinko - Novinar, literat, direktor
04. 6. 1949

Obiskoval je OŠ v Šoštanju in Velenju in gimnazijo v Celju, nato je diplomiral iz novinarstva na FSPN v Ljubljani. V letih 1974−1988 je bil zaposlen...  <<Več>>
Vovk, Stanislav - Novinar, fotograf
16. 4. 1945

Obiskoval je I. osn. šolo v Velenju (v t. i. Konjušnici in baraki na kotalkališču), OŠ v Škalah in OŠ Miha Pintarja Toleda v Velenju....  <<Več>>
Zrnič, Tanja - Pedagoginja, novinarka
05. 7. 1948

Obiskovala je OŠ Šoštanj in po končani gimnaziji v Celju diplomirala iz slovenskega jezika in primerjalne književnosti na FF UL. V letih 1973−1989...  <<Več>>
Ževart, Rudolf - Pedagog, trener, športni delavec, novinar, veteran vojne za Slovenijo
16. 6. 1935

Obiskoval je OŠ Velenje. Po končani nižji gimnaziji v Šoštanju in Srednji šoli za telesno vzgojo v Ljubljani je diplomiral na Visoki šoli...  <<Več>>
Nastavitve zasebnosti