Žagar, Jože - Gospodarstvenik
06. 3. 1931

Leta 1958 je diplomiral na Fakulteti za strojništvo v Ljubljani. Pred študijem je delal na Rudniku lignita Velenje kot nadzornik za elektro opremo. Bil je...  <<Več>>
Žerdin, Franc - Rudarski strokovnjak, doktor znanosti, pedagog, funkcionar, politik
29. 5. 1949

Po končani OŠ v Črenšovcih se je vpisal na Gradbeno tehnično šolo v Mariboru in se nato prepisal v drugi letnik RŠC Velenje, kjer je 1970...  <<Več>>
Žerdin, Martina - Pedagoginja, glasbenica
31. 3. 1980

Obiskovala je OŠ Livada in gimnazijo na ŠC Velenje. Na GŠ Frana Koruna Koželjskega je na nižji stopnji obiskovala ure klavirja, solopetja in harfe, na...  <<Več>>
Žerdoner, Franc - Glasbenik
26. 4. 1949

Po končani srednji poklicni šoli za telefonista v CSS v Škofji Loki je bil v letih 1965–1969 zaposlen v Zdravstvenem domu Žalec in 1969–1999 v...  <<Več>>
Žerjav, Marija - Kulturna delavka
25. 10. 1949

Osnovno šolo je obiskovala v Šmartnem ob Paki, srednjo ekonomsko šolo v Celju in diplomirala na Višji ekonomsko komercialni šolo na Univerzi...  <<Več>>
Ževart, Danica - Pedagoginja
17. 11. 1935 — 30. 6. 2014

Po končani zasebni osnovni dekliški šoli šolskih sester de Notre Dame v Šmihelu pri Novem mestu je maturirala na gimnaziji v Novem mestu in nato...  <<Več>>
Ževart, Milan - Doktor znanosti, zgodovinar, udeleženec NOB
16. 4. 1927 — 24. 9. 2006

Rodil se je leta 1927 v Podkraju pri Velenju v rudarsko-kmečki družini. Osnovno šolo je obiskoval v Velenju, nato pa do začetka vojne končal še tri razrede...  <<Več>>
Ževart, Rudolf - Pedagog, trener, športni delavec, novinar, veteran vojne za Slovenijo
16. 6. 1935

Obiskoval je OŠ Velenje. Po končani nižji gimnaziji v Šoštanju in Srednji šoli za telesno vzgojo v Ljubljani je diplomiral na Visoki šoli...  <<Več>>
Žgank, Nestl - Župan, direktor
30. 12. 1909 — 06. 12. 2004

Pred 2. svetovno vojno se je izučil za mizarja, a ga je življenjska pot kasneje vodila v druge vode. V letih  pred vojno je delal v Tekstilni tovarni v Preboldu, kjer...  <<Več>>
Žigon, Marko - Dirigent, skladatelj, pedagog
11. 2. 1929 — 30. 12. 1987

Leta 1956 je diplomiral na AG v Ljubljani iz kompozicije in dirigiranja. V letih 1956–1978 je bil dirigent in korepetitor v Operi SNG v Mariboru, dirigiral je tudi...  <<Več>>
Žižek Branko, - Zdravnik
— 17. 11. 1930

Rojen je bil v Ormožu kot sin znanega narodnjaka in okrožnega zdravnika dr. Antona Žižka. Po končani gimnaziji se je vpisal na medicinsko fakulteto v Gradcu. Sekundarij...  <<Več>>
Žličar, Nikolaj - Glasbenik, dirigent
16. 1. 1949

Po končani gimnaziji in srednji glasbeni šoli v Dubrovniku je diplomiral iz klavirja in dirigiranja in končal magistrski študij dirigiranja na AG Ljubljana. V...  <<Več>>
Žmauc, Ivan - Tovarnar, obrtnik


Leta 1935 je v Šoštanju osnoval obrat za proizvodnjo lesne volne. Njegov brat Rudolf je vodil tovarno, ki je leta 1939 zaposlovala 13 delavcev in delavk.   <<Več>>
Žmavc, Janez - Gledališki ustvarjalec, literat
06. 10. 1924 — 17. 3. 2019

Po maturi na gimnaziji Celje je končal študij dramaturgije na AIU v Ljubljani. V letih 1952−54 je bil dramaturg v Prešernovem gledališču Kranj,...  <<Več>>
Žnidaršič, Joco - Fotograf
20. 3. 1938

V Šoštanju je obiskoval OŠ in nižjo gimnazijo, v Celju višjo gimnazijo in absolviral 10 semestrov študija medicine v Ljubljani. Od 1958 je...  <<Več>>
Žohar, Jože - Družbenopolitični delavec
12. 12. 1927 — 04. 9. 2005

Po končani meščanski šoli v Celju in Srednji tehnični šoli v Ljubljani je diplomiral iz strojništva na FS v Ljubljani. Zaposlen je bil v...  <<Več>>
Žohar , Valburga - Direktorica
02. 2. 1932 — 12. 12. 2018

Po končani OŠ v Celju je končala Tehnično srednjo šolo v Ljubljani, strojni oddelek. V letih 1950–1958 je bila zaposlena v EMO, Cinkarni Celje, od 1958...  <<Več>>
Žorž, Marija - Pedagoginja
01. 2. 1924 — 03. 10. 2003

Še zelo mlada se je morala z družino pred fašističnim nasiljem iz Podnanosa umakniti v Spodnjo Savinjsko dolino. Leta 2. svetovne vojne je preživela v Celjskem...  <<Več>>
Žumer, Matija - Doktor znanosti
04. 1. 1901 — 28. 7. 1957

Diplomiral je iz kemije na TF v Ljubljani, študiral metalurgijo na politehniki v Grenoblu (Francija) in na visoki šoli v Leobnu (Avstrija) in bil 1935 promoviran...  <<Več>>
Žužek, Marija - Ravnateljica, pedagoginja
27. 7. 1935 — 05. 8. 2019

Obiskovala je OŠ Šmartno ob Paki in nižjo gimnazijo Žalec. Po maturi na Učiteljišču v Celju je končala PA v Ljubljani in nato diplomirala iz...  <<Več>>
Nastavitve zasebnosti