Šalamon, Arpad - Pedagog, umetnik, modelar
07. 9. 1930

Po končani OŠ, gimnaziji in učiteljišču v Subotici je 1954 diplomiral na višji PA pri profesorjih Dragu Vidmarju, Antonu Gojmirju Kosu in Zoranu Didku...  <<Več>>
Šalamon, Sergej - Športnik
07. 3. 1975

Obiskoval je OŠ Veljka Vlahoviča (zdaj Livada). Po končani gimnaziji v Velenju je študiral na FŠ UL, na Srednji zdravstveni šoli je opravil...  <<Več>>
Šalej, Jože - Glasbenik
04. 12. 1972

Končal je OŠ Mihe Pintarja - Toleda in Gimnazijo Velenje ter absolviral na AG v Ljubljani. Je pianist v različnih jazzovskih zasedbah, tenorist, baritonist,...  <<Več>>
Šalej, Jožef - Glasbenik
20. 6. 1942

Štiri leta je obiskoval osnovno šolo, tri leta nižjo gimnazijo v Konjušnici in eno leto osemletke na OŠ MPT v Velenju. Nato je končal...  <<Več>>
Šalej, Matjaž - Kulturni delavec, literat
08. 9. 1965

Obiskoval je OŠ MPT in Gimnazijo Velenje. Diplomiral iz geografije in sociologije kulture na FF UL. V letih 1995−2007 je bil zaposlen na ERICu Velenje. Leta 2007...  <<Več>>
Šeliga, Anton - Gospodarstvenik, direktor, družbenopolitični delavec
17. 2. 1946

Po končanem strokovnem šolanju na RŠC Velenje je absolviral iz sociologije na FSPN v Ljubljani. V letih 1966−1967 je bil zaposlen kot rudar kopač −...  <<Več>>
Šepič, Rudi - Gospodarstvenik, direktor
15. 12. 1939

Leta 1976 je diplomiral na EF na Reki. V letih 1971−1979 je bil glavni direktor podjetja Iplas (Plama). 1979−1982 je bil podpredsednik GZS in nato republiški...  <<Več>>
Šibanc, Nataša - Doktorica znanosti, biologinja
18. 2. 1984

Obiskovala je OŠ Livada. Po končani Splošni in strokovni gimnaziji v Velenju je leta 2009 diplomirala na Biotehniški fakulteti UL, se nato kot mlada...  <<Več>>
Šilih, Gustav - Pedagog, psiholog, literat, Maistrov borec
31. 7. 1893 — 24. 11. 1961

Rodil se je graščinskemu oskrbniku Lovru in Poloni, r. Silovšek. OŠ je obiskoval v Velenju, nato zasebno nižjo gimnazijo; leta 1912 je maturiral na...  <<Več>>
Šircelj, Mojca - Direktorica
21. 2. 1966

Obiskovala je OŠ Antona Aškerca v Celju. Po končani Gimnaziji Velenje je diplomirala na EF v Ljubljani. Leta 1992 se je zaposlila kot inšpektorica...  <<Več>>
Šišić, Mirnes - Športnik
08. 8. 1981

Obiskoval je OŠ Antona Aškerca Velenje in končal srednjo poklicno šolo na ŠCV. Leta 2001 je začel kariero profesionalnega nogometaša v NK...  <<Več>>
Škalski, Friderik - Duhovnik


Prvi poimensko znani župnik župnije sv. Jurija v Škalah. Prvič se omenja med pričami v menjalni listini iz leta 1173, s katero je prišlo do menjave posesti...  <<Več>>
Škalski, Ulrik - Duhovnik, redovnik


Med 1353 in 1365 je bil opat benediktinskega samostana v Gornjem Gradu. 1365 je bil domnevno zaradi slabega upravljanja samostana odstavljen z mesta opata, s čimer pa se ni...  <<Več>>
Škoflek, Carmen-Karmen - Literatka
29. 11. 1964

Obiskovala je OŠ Gustava Šiliha Velenje in Poslovno-komercialno šolo Celje, nato je na DU Velenje končala šolanje za poslovodjo in komercialnega...  <<Več>>
Škruba, Branko - Glasbenik, pedagog
28. 7. 1946

Diplomiral je na AG na oddelku za pihala, trobila in tolkala. V letih 1971–1973, 1973–1981, 1981–1988 in 1994–1999 je poučeval na Glasbeni šoli...  <<Več>>
Šmajs, Iztok - Slikar, kulturni delavec, literat, fotograf, pedagog
22. 7. 1953

V Velenju je obiskoval OŠ MPT in gimnazijo in v letih 1973-1977 Pedagoško akademijo v Ljubljani. Šolal se je tudi v tujini, med drugim na mednarodni...  <<Več>>
Šmajs, Vincenc (tudi Vinko) - Literat, publicist, pedagog
11. 7. 1924 — 12. 11. 2016

Obiskoval je OŠ v Braslovčah in nižjo gimnazijo v Žalcu. Leta 1946 je opravil izpite za peti in šesti razred gimnazije, 1948 pa učiteljsko maturo na državnem...  <<Več>>
Šmon, Franc, Jaka - Duhovnik, udeleženec NOB
19. 8. 1907 — 06. 5. 1985

Po bogoslovju v Mariboru in posvetitvi 6. 7. 1930 je bil kaplan in župnijski upravitelj v podeželskih župnijah. Že med študijem je deloval v marksističnem krožku....  <<Več>>
Šoštanjski, Eberhard - Plemič


Eberhard Šoštanjski se skupaj s svojim bratom Hermanom kot vitez Šoštanjski prvič pojavi l. 1189 v listini, s katero salzburški...  <<Več>>
Šoštanjski, Herman - Plemič


Herman Šoštanjski je skupaj z bratom Eberhardom lastnik šoštanjskega gradu konec 12. in v začetku 13. stoletja. Zaradi sorodstvene vezi med...  <<Več>>
Špegel, Franc - Družbenopolitični delavec
26. 10. 1954

Obiskoval je OŠ Gustava Šiliha Velenje, nato je končal poklicno šolo v Sevnici in Srednjo šolo za lesarstvo v Škofji Loki. V letih...  <<Več>>
Špegel, Stanislav - Kulturni delavec, glasbenik, novinar, gledališki ustvarjalec
16. 12. 1964

Obiskoval je OŠ Antona Aškerca, končal srednjo šolo za elektrotehniko na RŠC Velenje in nato diplomiral na prvi stopnji FE UL. V letih...  <<Več>>
Špegel, Stojan - Slikar, literat
14. 11. 1963

Obiskoval je OŠ Mihe Pintarja – Toleda in Antona Aškerca Velenje. Po končani srednji rudarski šoli na RŠC Velenje je študiral na...  <<Več>>
Špeh, Natalija - Doktorica znanosti
15. 1. 1972

Obiskovala je OŠ Bibe Röcka Šoštanj in gimnazijo na ŠC Velenje. Nato je diplomirala, magistrirala in leta 2003 doktorirala iz geografije na FF...  <<Več>>
Šramel Vučina, Urška - Doktorica znanosti, pedagoginja
12. 7. 1977

Obiskovala je OŠ Veljka Vlahovića (zdaj Livada). Po končani gimnaziji ŠC Velenje je diplomirala in doktorirala na oddelku za muzikologijo na FF v Ljubljani. V...  <<Več>>
Šterbenk, Emil - Doktor znanosti, ekolog, igralec, politik
22. 6. 1962

Obiskoval je OŠ Bibe Roecka Šoštanj, Gimnazijo Velenje, 1988 končal študij na FF UL, smer geografija, varstvo okolja; 1998 je na FF magistriral in...  <<Več>>
Štern, Edo - Udeleženec NOB, direktor


Po končani osnovni šoli se je zaradi mladoletnosti najprej zaposlil v bližnjem gradbenem podjetju: Od leta 1934 je delal v rudniku Zagorje, kjer je dosegel poklic...  <<Več>>
Štih, Zmago - Glasbenik
09. 5. 1974

Obiskoval je OŠ Antona Aškerca Velenje, nato končal SGBŠ Ljubljana in diplomiral na Visoki šoli za glasbo Franza Lizsta v Weimarju v Nemčiji. Od...  <<Več>>
Štimac, Milorad - Zobozdravnik, družbenopolitični delavec
20. 2. 1932 — 04. 4. 1998

Na Vojnomedicinski šoli se je leta 1949 izšolal za sanitetnega poročnika. 1960 je v Beogradu opravil strokovni izpit za sanitetne oficirje in vojne uslužbence...  <<Več>>
Štorman, Adolf - Politik
12. 8. 1955

Obiskoval je OŠ Mihe Pintarja Toleda in poklicno elektro šolo na RŠC Velenje. Zaposlen je bil v Gorenju in na RLV Velenje. Med slovensko osamosvojitveno...  <<Več>>
Šuligoj, Anica - Pedagoginja, kulturna delavka, družbenopolitična delavka
19. 7. 1927

Po končanem učiteljišču v Ljubljani je bila leta 1948 tri mesece učiteljica na OŠ Velika Nedelja, 1948−1949 na OŠ Primskovo - Kranj,...  <<Več>>
Šuligoj, Janez - Glasbenik, pedagog
07. 1. 1964

Obiskoval je OŠ Topolšica in OŠ Karla Destovnika – Kajuha Šoštanj. Po končani tehniški šoli strojne smeri je končal...  <<Več>>
Šumnik, Apolonija - Literatka, slikarka
10. 2. 1920 — 21. 7. 2000

Obiskovala je OŠ v Belih Vodah, izučila se je za šiviljo. Od leta 1962 do 1975 je bila zaposlena v Topru v Šoštanju. Ukvarjala se je s...  <<Več>>
Šumnik, Drago - Slikar
19. 6. 1957

Obiskoval OŠ Karla Destovnika Kajuha in končal poklicno šolo za orodjarja na RŠC Velenje. V letih 1979–1985 je bil zaposlen kot trgovski potnik pri...  <<Več>>
Šumnik, Matej - Športnik, plesalec, glasbenik
15. 10. 1974

V Velenju je končal OŠ Gustava Šiliha in srednjo računalniško šolo. Leta 1993 se je preselil v Amsterdam in študiral ples na Visoki...  <<Več>>
Šumnik, Miroslav - Slikar
04. 6. 1951

Obiskoval je OŠ Karla Destovnika – Kajuha v Šoštanju. V letih 1974−1984 je bil zaposlen v Mladinski knjigi, TOZD-u Založba Ljubljana. Od 1986...  <<Več>>
Nastavitve zasebnosti